Balans Indeling: Hoe maak ik een balans op?

Balans Indeling: Hoe maak ik een balans op?
1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide

In deze les zitten 15 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Balans Indeling: Hoe maak ik een balans op?

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoel
Aan het einde van deze les kun je de balans indelen en begrijp je het belang van een evenwichtige balans.

Slide 2 - Tekstslide

Vertel de studenten wat ze kunnen verwachten van de les en wat ze aan het einde moeten weten.
Wat weet jij al over balans indeling?

Slide 3 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Wat is een balans?
Een balans is een overzicht van de bezittingen, schulden en het eigen vermogen van een onderneming op een bepaald moment.

Slide 4 - Tekstslide

Leg uit wat een balans is en welke informatie hierop staat.
Debet en credit
Debet is links en credit is rechts op de balans. Bezittingen en kosten staan links op de balans en schulden en opbrengsten staan rechts op de balans.

Slide 5 - Tekstslide

Leg uit wat debet en credit betekenen en welke posten links en rechts staan op de balans.
Voorbeeld van een balans
Een voorbeeld van een balans kan er als volgt uitzien: Activa: Gebouwen €500.000,-, Inventaris €100.000,-, Debiteuren €50.000,- en Liquide middelen €25.000,-. Passiva: Hypothecaire lening €400.000,-, Crediteuren €50.000,- en Eigen vermogen €225.000,-.

Slide 6 - Tekstslide

Laat de studenten een voorbeeld zien van een balans en leg uit wat de verschillende posten betekenen.
Indelen van de balans
Je begint met het indelen van de activa en passiva op de balans. Vervolgens verdeel je de activa en passiva in rubrieken, zoals bijvoorbeeld gebouwen, inventaris en debiteuren. De rubrieken tel je vervolgens bij elkaar op.

Slide 7 - Tekstslide

Leg uit hoe je de balans indeelt en welke stappen je daarvoor moet nemen.
Waarom is een evenwichtige balans belangrijk?
Een evenwichtige balans geeft inzicht in de financiële situatie van een onderneming. Het laat zien welke bezittingen er zijn en hoe deze zijn gefinancierd. Zo kun je bijvoorbeeld zien of een onderneming te veel schulden heeft en daardoor in de problemen kan komen.

Slide 8 - Tekstslide

Leg uit waarom een evenwichtige balans belangrijk is en wat je ermee kunt zien.
Opdracht: Maak zelf een balans
Geef de studenten de opdracht om zelf een balans te maken van een zelfgekozen onderneming. Laat ze de balans indelen en de rubrieken optellen.

Slide 9 - Tekstslide

Laat de studenten zelf aan de slag gaan en help ze waar nodig.
Voorbeeldoplossing
Laat een voorbeeld zien van een opgeloste balans en controleer deze samen met de studenten.

Slide 10 - Tekstslide

Laat de studenten zien hoe de opdracht opgelost kan worden en controleer samen de uitkomst.
Belangrijke begrippen
Bezittingen, schulden, eigen vermogen, debet, credit.

Slide 11 - Tekstslide

Herhaal de belangrijke begrippen die in deze les aan bod zijn gekomen.
Quiz
Sluit de les af met een quiz om te kijken of de studenten de stof begrepen hebben.

Slide 12 - Tekstslide

Maak een quiz met vragen over de stof en kijk wie de meeste vragen goed heeft.
Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 13 - Open vraag

De leerlingen voeren hier drie dingen in die ze in deze les hebben geleerd. Hiermee geven ze aan wat hun eigen leerrendement van deze les is.
Schrijf 2 dingen op waarover je meer wilt weten.

Slide 14 - Open vraag

De leerlingen voeren hier twee dingen in waarover ze meer zouden willen weten. Hiermee vergroot je niet alleen betrokkenheid, maar geef je hen ook meer eigenaarschap.
Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 15 - Open vraag

De leerlingen geven hier (in vraagvorm) aan met welk onderdeel van de stof ze nog moeite. Voor de docent biedt dit niet alleen inzicht in de mate waarin de stof de leerlingen begrijpen/beheersen, maar ook een goed startpunt voor een volgende les.