11a - Stack 2

Stack in Python
1 / 11
volgende
Slide 1: Tekstslide

In deze les zitten 11 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Stack in Python

Slide 1 - Tekstslide

Werking
Als een element wordt toegevoegd aan een stack wordt dit append genoemd. Wordt een element uit de stack gehaald dan noemen we dit pop.

Slide 2 - Tekstslide

Declaratie stack in python
internetGeschiedenis = [ 
  "www.google.nl",
  "www.vlietlandcollege.nl"]

Slide 3 - Tekstslide

Toevoegen elementen aan een stack in python
Om een element aan een stack toe te voegen maak je gebruik van de functie append().
internetGeschiedenis = [
  "www.google.nl",
  "www.vlietlandcollege.nl"]

internetGeschiedenis.append("www.wikipedia.nl")

Slide 4 - Tekstslide

Eelementen uit een stack ophalen in python
Om een element uit een stack op te halen maak je gebruik van de functie pop().
internetGeschiedenis = [
  "www.google.nl",
  "www.vlietlandcollege.nl"]

print(internetGeschiedenis.pop())

Slide 5 - Tekstslide

Tel aantal elementen in een stack in python
Om het aantal elementen in een stack te tellen kan gebruik worden gemaakt van de functie len(). In ondertaand voorbeeld staat de functie len() in de functie print(). De functie len() geeft een getal terug. De functie print kan echter alleen overweg met strings. Daarom staat voor de functie len() de functie str().
internetGeschiedenis = [
  "www.google.nl",
  "www.vlietlandcollege.nl"]


print(str(len(internetGeschiedenis)))

Slide 6 - Tekstslide

Alle elementen uit een stack ophalen in python
Om alle elementen uit een stack op te halen kan een iteratie gecombineerd worden met de functie len().
internetGeschiedenis = [
  "www.google.nl",
  "www.fundament-online.nl"]


while len(internetGeschiedenis) > 0
  print(internetGeschiedenis.pop())

Slide 7 - Tekstslide


Bekijk de python code. Wat is de uitvoer van de code?
mijnOrder = []
mijnOrder.append("Hamburger")
mijnOrder.append("Frietjes")
mijnOrder.append("Cola")
print(mijnOrder.pop())
print(len(mijnOrder))
A
Hamburger 2
B
Cola 3
C
Cola 2
D
Hamburger 3

Slide 8 - Quizvraag

Om het datatype queue te gebruiken in python moet er eerst een library (bibliotheek) geladen worden. Leg kort uit waarom.

Slide 9 - Open vraag


from queue import Queue
kassa = Queue()
kassa.put("klant 1")
kassa.put("klant 2")
kassa.put("klant 3")
Bekijk de python code die hier rechts staat. Met welke code lees je in alle elementen uit de queue uit?
A
while kassa.empty(): print(kassa.get())
B
while not kassa.empty(): print(kassa.put())
C
while kassa.empty(): print(kassa.put())
D
while not kassa.empty(): print(kassa.get())

Slide 10 - Quizvraag

Omschrijf kort de werking van een queue (wachtrij)

Slide 11 - Open vraag