Aardrijkskunde paragraaf 4

Aardrijkskunde paragraaf 4
wereldhandel
1 / 10
volgende
Slide 1: Tekstslide

In deze les zitten 10 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Aardrijkskunde paragraaf 4
wereldhandel

Slide 1 - Tekstslide

Wat weet je al over wereldhandel?

Slide 2 - Woordweb

leerdoelen
  • Je begrijpt dat globalisering leidt tot de internationale ardbeidsverdeling.
  • Je kent de voor- en nadelen van de internationale ardbeidsverdeling.
  • je kent de rol van multinationale ondernemingen bij het onstaan van een arbeidsverdeling.


Slide 3 - Tekstslide

Arbeidsverdeling
  • Globalisering zorgt voor internationale ardbeidsverdeling.
       - Wereldwijde specialisatie waarbij ieder land produceert waar het goed in is.
  • Multinationals plaatsen bedrijven waar ze willen.
  • Global shift: verschuiving van het economisch zwaartepunt van europa en de VS naar Zuidoost-Azië.
 

Slide 4 - Tekstslide

schaalvoordelen
hoe meer en efficiënter een bedrijf kan produceren, hoe goedkoper het wordt. 
       - schaalvoordelingen: De gemiddelde kosten per product nemen, naarmate je                  meer produceert.
Daarnaast kan een bedrijf gebruikmaken van comparatieve voordelen tussen landen.
        - Het gaat dan over het voordeel van een land waardoor het een product relatief, in vergelijking met andere landen, goedkoper kan produceren. 
Multinationals geven veel geld uit aan de ontwikkeling van nieuwe producten en marketing.

Slide 5 - Tekstslide

De invloed van multinationale ondernemingen
Voor lagelonenlanden is het gunstig als een multinationale onderneming er een productiebedrijf vestigt.
  - inkomsten en werkgelegenheid
 De grote multi nationals hebben vaak veel macht in lagelonen landen.
  - deze landen komen in een slechte onderhandelingspositie terecht

Slide 6 - Tekstslide

De invloed van multinationale ondernemingen
Overheid werkt niet mee --> risico dat de multinational vertrekt naar een ander land.

De landen met slechte arbeids omstandigheden zijn een gunstige vestigingslocatie en kennen hierdoor een hoge productie. Kleine bedrijven in perifere landen kunnen niet concurreren. 

De hoofdkantoren en onderzoeksafdelingen blijven in de welvarende landen gevestigd.
    -De producten worden over de hele wereld verkocht en gekocht  

Slide 7 - Tekstslide

Bescherming van de eigen markt
Niet alle welvarende landen blij met de verregaande wereldhandel en internationale arbeidsverdeling. 

Ook de opkomst van economische grootmachten als China, Brazilië en Rusland is voor veel landen reden voor protectionisme. 
- Een land neemt dan maatregelen die gericht zijn op het beschermen van de eigen handel en industrie.  
Sommige landen sluiten zich zelfs doelbewust helemaal af van de buitenwereld-> isolationisme    -Noord-Korea, Bhutan en Cuba. 

Slide 8 - Tekstslide

Trump voert invoerheffing op staal in
  • De Verenigde Staten gaan  importheffingen opleggen voor buitenlands staal en aluminium. 
President Donald Trump kondigde een tarief van 25% aan voor staal en 10% voor aluminium. 

  • Met de heffingen wil Trump de Amerikaanse staal- en aluminium industrie een steun in de rug geven. 

  • Hij riskeert een handels oorlog met China, de grootste producent van staal en aluminium in de wereld. 

Slide 9 - Tekstslide

Zijn er nog laatste vragen?

Slide 10 - Open vraag