herhalen hoofdstuk 3

herhalen hoofdstuk 3
1 / 44
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolmavoLeerjaar 3

In deze les zitten 44 slides, met interactieve quizzen en tekstslide.

Onderdelen in deze les

herhalen hoofdstuk 3

Slide 1 - Tekstslide

welke uitspraken kloppen voor het mengsel van water met zand:
het is een.....
A
Suspensie en een heterogeen mengsel
B
Suspensie en een homogeen mengsel
C
Oplossing en een homogeen mengsel
D
emulsie en een heterogeen mengsel

Slide 2 - Quizvraag

Welk mengsel is homogeen?
A
suspensie
B
emulsie
C
legering
D
rook

Slide 3 - Quizvraag

schuim is een .... mengsel
A
heterogeen
B
homogeen

Slide 4 - Quizvraag

Wat doen we bij scheiden
A
stoffen kapot maken
B
Stoffen uit elkaar halen
C
Stoffen sorteren

Slide 5 - Quizvraag

Wat kun je niet scheiden?
A
Een oplossing
B
Een suspensie
C
Een zuivere stof
D
Een emulsie

Slide 6 - Quizvraag

Scheiden is een chemische reactie.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 7 - Quizvraag

Wat is de juiste formule voor het berekenen van de concentratie.
A
concentratie = volume / massa stof
B
massa stof = concentratie / volume
C
concentratie = volume / massa stof
D
concentratie = massa stof / volume

Slide 8 - Quizvraag

Wat is de juiste eenheid voor concentratie
A
liter per gram
B
gram per kubieke meter
C
gram per liter
D
kubieke meter per liter

Slide 9 - Quizvraag

Hoe verandert de concentratie van suiker opgelost in water als ik:
er kraanwater bij giet?
A
Wordt hoger
B
Blijft gelijk
C
Wordt lager

Slide 10 - Quizvraag

Wat is het massapercentage zout in water als 90 gram zout in 10 kg water wordt opgelost
A
9 %
B
0,9 %
C
0,09 %
D
0,009 %

Slide 11 - Quizvraag

Een tablet bevat 250 mg paracetamol De hele tablet heeft een massa van 0,6 gram. Wat is het massapercentage paracetamol van de tablet
A
4166,7 %
B
416,7 %
C
41,7 %
D
4,2 %

Slide 12 - Quizvraag

Ik los 50 gram suiker op in water en maak met water daar 250 ml van. Bereken de concentratie suiker in het water
A
0,2 g/ml
B
5 g/ml
C
2 %
D
5 %

Slide 13 - Quizvraag

Wat is een suspensie?
A
een helder mengsel
B
een troebel mengsel
C
twee vloeistoffen, die niet mengen
D
twee vast stoffen

Slide 14 - Quizvraag

Een filter bevat poriën. Dit zijn kleine gaatjes waar vloeistof doorheen kan, maar vaste stof niet. Welke stofeigenschap hoort er bij filtreren?
A
kookpunt
B
dichtheid/deeltjesgrootte
C
oplosbaarheid
D
brandbaarheid

Slide 15 - Quizvraag

Indampen is een scheidingsmethode.
A
Niet waar
B
Waar

Slide 16 - Quizvraag

Hoe haal je suiker uit suikerwater?
A
indampen
B
extraheren
C
filtreren

Slide 17 - Quizvraag

Bij welke 2 scheidingsmethoden maak je gebruik van verschillende kookpunten?
A
destilleren & adsorberen
B
indampen & filtreren
C
destilleren & indampen
D
filtreren & bezinken

Slide 18 - Quizvraag

Je kunt een oplossing scheiden met indampen. Wat is het residu bij indampen?
A
Oplosmiddel
B
Opgeloste stof

Slide 19 - Quizvraag

Één van de manieren om een suspensie te scheiden is?
A
destilleren
B
indampen
C
filtreren
D
afschenken

Slide 20 - Quizvraag

Met welke scheidingsmethode kun je drinkwater winnen uit zeewater?
A
adsorberen
B
destilleren
C
extraheren
D
indampen

Slide 21 - Quizvraag

Welke scheidingsmethoden kies je wanneer je zout wilt winnen uit zeewater?
A
Indampen
B
Filtreren
C
Bezinken
D
Destilleren

Slide 22 - Quizvraag

Om een oplossing te scheiden moet je..
A
indampen
B
zeven
C
filtreren
D
?

Slide 23 - Quizvraag

Destilleren heeft veel overeenkomsten met indampen, maar er is ook een belangrijk verschil.
Wat is het verschil tussen destilleren en indampen?
A
Bij destilleren vang je de vloeistof die verdampt is weer op.
B
Bij indampen vang je de vloeistof die verdampt is weer op.
C
Destilleren gebeurt bij een hogere temperatuur.
D
Bij indampen kookt de vloeistof bij een lagere temperatuur.

Slide 24 - Quizvraag

Reactie of scheiding?
A
reactie
B
scheiding
C
ontleding
D
indampen

Slide 25 - Quizvraag

Indampen van suikerwater is
A
ontleden.
B
scheiden.
C
geen van beide.

Slide 26 - Quizvraag

Water verdampt en ruw zout blijft over bij
A
Indampen
B
Destilleren
C
Bezinken
D
Extraheren

Slide 27 - Quizvraag

Een manier om een suspensie te scheiden
A
destilleren
B
indampen
C
filtreren

Slide 28 - Quizvraag

Een tweede manier om een suspensie te scheiden
A
residu
B
destillaat
C
bezinken en afschenken
D
scheiden

Slide 29 - Quizvraag

een oplossing van een vloeistof in een vloeistof scheid je met
A
indampen
B
destilleren
C
filtreren
D
bezinken

Slide 30 - Quizvraag

Een oplossing van een vaste stof in een vloeistof scheid je met
A
indampen
B
destilleren
C
bezinken
D
filtreren

Slide 31 - Quizvraag

Filtreren werkt op welke stofeigenschappen?
A
verschil in kookpunt
B
verschil in massa
C
verschil in deeltjesgrootte
D
verschil in volume

Slide 32 - Quizvraag


Welke eenheid hoort bij dichtheid?
A
gram
B
massa
C
g/cm3
D
ml/g

Slide 33 - Quizvraag

Bij thee zetten wordt er nog een scheidingsmethode gebruikt; welke scheidingsmethode is dit?
A
destilleren
B
filtreren
C
adsorberen
D
indampen

Slide 34 - Quizvraag

Wat voor kleur was de oplossing van de proef ? (zonder het actieve kool)
A
geel
B
oranje
C
blauw
D
paars

Slide 35 - Quizvraag

Wat voor mengsel ontstond er toen de actieve kool werd toegevoegd?
A
suspensie
B
emulsie
C
oplossing
D
rook

Slide 36 - Quizvraag

Adsorberen betekent:
A
vasthouden aan de oppervlakte
B
impregneren
C
sponsen
D
filtreren

Slide 37 - Quizvraag

Met welke scheidingsmethode kan men de kleur uit een oplossing halen?
A
Filtreren
B
Destilleren
C
Adsorberen
D
Indampen

Slide 38 - Quizvraag

Door welke scheidingsmethode kun je schadelijke gassen m.b.v. met een gasmasker uit ingeademde lucht verwijderen?
A
Adsorberen
B
Destilleren
C
Extraheren
D
Indampen

Slide 39 - Quizvraag

Adsorberen werkt ..
A
alleen bij water gasmaskers
B
alleen bij water
C
bij water, gasmaskers, en afzuigkappen
D
alleen bij gasmaskers

Slide 40 - Quizvraag

Met welke scheidingsmethode kun je een mengsel van water en alcohol scheiden?
A
adsorberen
B
destilleren
C
extraheren
D
indampen

Slide 41 - Quizvraag

De blauwe kleurstof in brandspiritus kun je verwijderen met actieve kool. Vervolgens is nog een stap nodig om de verontreinigde actieve kool te verwijderen.
Welke scheidingsmethoden zijn gebruikt om kleurloze brandspiritus te verkrijgen?
A
alleen adsorberen
B
alleen filteren
C
eerst adsorberen , daarna filteren
D
eerst extraheren, daarna filteren.

Slide 42 - Quizvraag

Om rode koolsap te maken wordt fijngesneden rodekool 10 minuten in water gekookt. Daarna wordt een scheidingsmethode toegepast om het sap van de kool te scheiden. Welke scheidingsmethode kan hiervoor het best worden gebruikt?
A
adsorberen
B
destilleren
C
filtreren
D
indampen

Slide 43 - Quizvraag

Verschil in kookpunt
Verschil in aanhechtingsvermogen
Verschil in deeltjesgrootte
Verschil in dichtheid
Verschil in kookpunt
Verschil in oplosbaarheid
Destilleren

Indampen
Bezinken
Extraheren
Adsorberen
Filtreren

Slide 44 - Sleepvraag