Kunstenaar en opdrachtgever

Kunstenaar en opdrachtgever
politieke en economische macht
Door: Nicola Zwagerman en Daria Tănase
1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
Art history12th Grade

In deze les zitten 23 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Kunstenaar en opdrachtgever
politieke en economische macht
Door: Nicola Zwagerman en Daria Tănase

Slide 1 - Tekstslide

Startvragen
1. Wie kunnen kunstenaars financieel helpen en waarom is dat belangrijk?
2. Waarom kunnen politieke leiders invloed hebben op kunst, volgens de tekst?
3. Wie helpt kunstenaars om geld te krijgen en hun werk te promoten? 
4. Wat zijn enkele beroemde kunstenaars die een onderscheid hebben gemaakt tussen ontwerpen en uitvoeren van kunstwerken?
Kunstenaars kunnen financiële hulp krijgen van opdrachtgevers. Dit is belangrijk omdat kunstenaars vaak financiële steun nodig hebben om kunst te maken en te delen.
Politieke leiders kunnen invloed hebben op kunst omdat kunst kan worden gebruikt om politieke boodschappen over te brengen of kritiek te uiten op politieke regimes. Soms werd kunst zelfs verboden als het als "ontaarde kunst" werd beschouwd vanwege politieke redenen.
Kunstenaars krijgen financiële steun en promoten hun werk met behulp van subsidies, sponsors, marketing en crowdfunding. Ze maken ook gebruik van sociale media om hun werk aan een breder publiek te presenteren.
Een voorbeeld van een kunstenaar die een onderscheid heeft gemaakt tussen ontwerpen en uitvoeren van kunstwerken is Damian Hirst. Hij bedenkt concepten en ideeën voor kunstwerken, maar laat de feitelijke uitvoering vaak over aan assistenten of ambachtslieden.

Slide 2 - Tekstslide

Kunstenaar en opdrachtgever
Waar gaan we het over hebben? 
Cultuur van het moderne
- Politieke en economische macht
- Maatschappelijke verhoudingen
- Opleiding
- Opdrachtgevers en podia
massacultuur 
- Kunstenaar als ondernemer
- Onderscheid rol ontwerper en uitvoerder
- Macht en invloed van megasterren
- Macht van producenten, massamedia en multinationals
-Kunst als handel en investering
- Democratisering van de kunst
werktijd

Slide 3 - Tekstslide

cultuur van het moderne

Slide 4 - Tekstslide

kunstenaar en opdrachtgever 
- afhankelijkheid van opdrachtgever (financiële steun en erkenning)

- mecenaat

- Helene Kröller-Müller

Slide 5 - Tekstslide

Politieke en economische macht
- invloed op de kunst (censuur)

- propaganda en het verspreiden van politieke boodschappen

- uiting van kritiek op heersende regimes

-  "Entartete Kunst" (ontaarde kunst)


Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Video

Maatschappelijke verhoudingen
- 20e eeuw --> socialisme, nationalisme en het streven naar emancipatie van vrouwen

- feministische golf

- leidde tot een grotere nadruk op de rol en emancipatie van vrouwen in kunst en samenleving
Slide 8 - Tekstslide

Opleiding:
- niet-traditionele academies met een meer onderzoekende en experimentele benadering

- Bauhaus


Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Video

Bauhaus
Wat zijn de doelstellingen / ideeën van het Bauhaus?
1. Eenheid van kunst en ambacht

2. Moderne technologie

3. Functionaliteit

4. Experiment en vernieuwing

5. Teamwerk

6. Ontwerpen voor iedereen

7. Vernieuwend onderwijs
Slide 11 - Tekstslide

Opdrachtgevers en podia
- zelfstandigheid

- Serge Diaghilev

- kunstgalerieën werden ook belangrijk

Slide 12 - Tekstslide

massacultuur

Slide 13 - Tekstslide

kunstenaar als ondernemer
-  cultureel ondernemerschap: financiering via subsidies, sponsors, marketing en crowdfunding

- sociale media

Slide 14 - Tekstslide

kunstenaar als ondernemer
- kunst als handel en investering

- democratisering van de kunst (bijvoorbeeld punk, urban en straatkunst)

Slide 15 - Tekstslide

Onderscheid rol ontwerper en uitvoerder
- Damian Hirst

- uitvoering wordt vaak overgelaten aan assistenten of ambachtslieden

Slide 16 - Tekstslide

Macht en invloed van megasterren
- zowel commercieel als maatschappelijk

- Yoko Ono

Slide 17 - Tekstslide

Macht van producenten, massamedia en multinationals
- bepalen welke kunstwerken worden gepromoot en tentoongesteld

- De opkomst van het internet 

- meer directe toegang tot hun publiek 

Slide 18 - Tekstslide

Kunst als handel en investering
- kunstmarkt

Slide 19 - Tekstslide

Democratisering van de kunst
-  punk, urban en straatkunst steeds meer erkenning

- toegankelijk voor een breder publiek

- oms gebruikt om maatschappelijke en politieke boodschappen over te brengen

Slide 20 - Tekstslide

Internationalisme
Socialisme
Bauhaus
Constructivisme
Nationalisme
Futurisme
politieke maatschappijvorm, en ook een economische filosofie gebaseerd op socialisatie en het collectief eigendomsrecht van de productiemiddelen
politieke stroming die streeft naar het vormen van een samenwerking van sociale bewegingen en naties in een internationaal samenwerkingsverband.
kennistheorie die benadrukt dat kennis tot stand komt door actieve constructie en geen passieve representatie van de werkelijkheid is
een voornamelijk Italiaanse beweging, die de dynamiek van de moderne samenleving omarmde
ideologie die gebaseerd is op het idee dat mensen trouw zijn aan de eigen staat of natie of het eigen volk
de Duitse school voor kunst, ontwerp en architectuur

Slide 21 - Sleepvraag

Voordat je aan de slag gaat,
Wat vond je van deze les?

Slide 22 - Poll

werktijd
- kruiswoord puzzel

- aan je kua les werken

- voor de toetsweek leren

Slide 23 - Tekstslide