6.3 Eten of gegeten worden

H6 Je groene omgeving
Deze les: 
- Kennis check §6.1 + §6.2
- §6.2 Biotoop onder de loep
- Escaperoom H6
- Afronden + inleveren PO

1 / 27
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 1,2

In deze les zitten 27 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 80 min

Onderdelen in deze les

H6 Je groene omgeving
Deze les: 
- Kennis check §6.1 + §6.2
- §6.2 Biotoop onder de loep
- Escaperoom H6
- Afronden + inleveren PO

Slide 1 - Tekstslide

Korte check
Even de kennis opfrissen!

Slide 2 - Tekstslide

Welke cel heeft geen celkern?
A
1
B
2
C
3
D
4

Slide 3 - Quizvraag

Wanneer behoren organismen tot dezelfde soort?
A
Als ze op elkaar lijken
B
Als ze zich onderling kunnen voortplanten
C
Als ze op elkaar lijken en zich onderling kunnen voortplanten
D
Als ze zich onderling kunnen voortplanten en vruchtbare nakomelingen kunnen krijgen.

Slide 4 - Quizvraag

De latijnse naam van de ijsbeer is Ursus maritimus.
Wat is de geslachtsnaam?
A
Ursus
B
maritimus
C
Ursus maritimus
D
timus

Slide 5 - Quizvraag

Sciurus vulgaris en Scurius carolinensis zijn beiden eekhoorns.
a. Behoren ze tot dezelfde soort?
b. wat geeft de eerste naam aan?
A
ja; geslachtsnaam
B
nee; geslachtsnaam
C
ja; soortaanduiding
D
nee; soortaanduiding

Slide 6 - Quizvraag

Wat is biodiversiteit?
A
het aantal oorspronkelijke plantensoorten
B
het aantal oorspronkelijke diersoorten
C
de variatie aan soorten in de natuur
D
het verdwijnen van soorten in de natuur

Slide 7 - Quizvraag

Wat zijn abiotische factoren?
A
studie van relaties tussen organismen en hun milieu
B
invloeden van de levende natuur
C
invloeden van de levenloze natuur
D
leefomgeving van een organisme

Slide 8 - Quizvraag

Hieronder staan vier beweringen.
Welke bewering is juist?
A
Een habitat bestaat uit verschillende biosferen
B
Elk habitat heeft zijn eigen abiotische en biotische factoren
C
Een plekje onder een waterlelie is een voorbeeld van een populatie
D
In het habitat van pissebedden komt veel zonlicht.

Slide 9 - Quizvraag

Wat is de biotoop van een specht?

Slide 10 - Open vraag

Wat is een levensgemeenschap?
A
alle organismen die samen in een biotoop leven
B
de plek waar bijv. een familie konijnen woont
C
De plek in bijv. een boom waar een specht leeft
D
een plek waar mensen bij elkaar komen

Slide 11 - Quizvraag

Leerdoelen 
 • Je kunt voedselrelaties noteren in een voedselketen en in een voedselweb. 
 • Je kunt uitleggen hoe in een voedselketen het aantal organismen afneemt.
 • Je kunt uitleggen waardoor in een voedselketen de hoeveelheid voedsel afneemt.  

Slide 12 - Tekstslide

Voedsel
Planteneter
 • Herbivoor
 • Eet planten
Vleeseter
 • Carnivoor
 • Eet vlees (andere dieren)
Alleseter
 • Omnivoor
 • Eet planten en vlees

Slide 13 - Tekstslide

Voedselketen
 • Rij organismen die van elkaar leven
 • Ieder organisme heet een schakel
 • Begint altijd met een plant
 • Pijl betekend: wordt gegeten door 

Slide 14 - Tekstslide

Voedselweb
Meerdere voedselketens bij elkaar 

Slide 15 - Tekstslide

Aan de slag!
Maak nu opdracht 4, 5, 8, 10, 11 en 12 van §6.3

Slide 16 - Tekstslide

Piramide van aantallen
Piramide van biomassa

Slide 17 - Tekstslide

Piramide van biomassa
Heeft altijd een piramide vorm

Er gaat tussen elke schakel energie verloren door afval en verbranding

Slide 18 - Tekstslide

Piramide van aantallen
1 havik 

100 koolmezen

100.000 rupsen

1 eik

Slide 19 - Tekstslide

Aan de slag!
Maak opdracht 14 en 15 van §6.3

Slide 20 - Tekstslide

Leerdoelen 
 • Je kunt voedselrelaties noteren in een voedselketen en in een voedselweb. 
 • Je kunt uitleggen hoe in een voedselketen het aantal organismen afneemt.
 • Je kunt uitleggen waardoor in een voedselketen de hoeveelheid voedsel afneemt.  

Slide 21 - Tekstslide

Welk dier is geen herbivoor?
A
rups
B
slak
C
chimpansee
D
olifant

Slide 22 - Quizvraag

a. welke organismen staan altijd onderaan een voedselketen
b. waarom is dat?

Slide 23 - Open vraag

Geef een voorbeeld waar de piramide van aantal niet een piramide vorm heeft

Slide 24 - Open vraag

Hoe hoger je komt in de piramide van gewicht/biomassa, hoe kleiner de laag is. Waar gaat al dat gewicht/biomassa naartoe?

Slide 25 - Open vraag

Escaperoom
Maak teams van drie leerlingen.
Wie kraken als eerst de code?


Slide 26 - Tekstslide

Huiswerk
- Af 6.3 opdr. 1 t/m 20
- Leren voor de toetsweek!

Slide 27 - Tekstslide