Hoofdstuk 1 - De samenleving en ik

Hoofdstuk 1
De samenleving en ik
1 / 39
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijwetenschappenMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4,5

In deze les zitten 39 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 150 min

Onderdelen in deze les

Hoofdstuk 1
De samenleving en ik

Slide 1 - Tekstslide

Hier vindt u de notities bij een dia. Die kunnen bestaan uit voorbeeldantwoorden maar ook uit tips.

De starttip is: LessonUp is een interactief hulpmiddel dat een soort powerpoint is waarbij u uw leerlingen met hun mobiel kunt actief kunt laten meedoen met klassikale instructie + oefeningen. Het werkt zeer eenvoudig: u presenteert uw LessonUp in de klas en de leerlingen gebruiken hun telefoon er bij. Vergelijkbaar met hoe Kahoot werkt maar dan veelzijdiger.
Wat leer ik deze les?
  • Verschillende aspecten van identiteit
  • Begrippen rondom kansen en variabelen
  • Processen en vormen van socialisatie
  • Wat een conceptueel model is
  • Wat goede hypothesen zijn 

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

§1.1 Identiteit

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Referentiekader
Het geheel van kennis, ideeën, ervaringen en overtuigingen van waaruit iemand denkt en handelt.

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


Wat zie je hier?

Slide 5 - Open vraag

Wat je ziet, heeft te maken met je referentiekader; met de manier waarop je naar dingen kijkt
Identiteit
Het beeld dat iemand van zichzelf heeft, uitdraagt en anderen voorhoudt.

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

1

Slide 7 - Video

Deze slide heeft geen instructies

00:28
Gedraag jij je in elke situatie met elke groep/persoon hetzelfde?
A
Ja
B
Nee

Slide 8 - Quizvraag

Dit heeft te maken met de verschillende onderdelen van je identiteit
Het beeld dat iemand van zichzelf heeft
Het deel dat past bij de groepen waar iemand deel van uitmaakt.
Het beeld dat de samenleving heeft van een groep en het beeld dat ze blijvend kenmerkend voor die groep vindt.
Persoonlijke identiteit
Sociale identiteit
Collectieve identiteit

Slide 9 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies


Om welk aspect van identiteit gaat het?
'De leden van sportvereniging X vinden het belangrijk dat ze motivatie hebben, hun best doen en proberen te winnen.'
A
Persoonlijke identiteit
B
Sociale identiteit
C
Collectieve identiteit

Slide 10 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies


Om welk aspect van identiteit gaat het?
'Mensen die bij een vereniging horen, kijken vaak meer naar elkaar om, steunen elkaar soms financieel als het nodig is en hebben eigen regels en wetten.'
A
Persoonlijke identiteit
B
Sociale identiteit
C
Collectieve identiteit

Slide 11 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies


Om welk aspect van identiteit gaat het?
'Ik denk dat ik sociaal, vriendelijk en behulpzaam ben. Ik vind mezelf over het algemeen wel een aardig mens.'
A
Persoonlijke identiteit
B
Sociale identiteit
C
Collectieve identiteit

Slide 12 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

§1.2 Kans en variabele

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wetmatigheid
Een wet waarbij je geen uitzonderingen verwacht

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Kans
De waarschijnlijkheid dat een bepaalde gebeurtenis zal optreden

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Variabele
Een kenmerk van een actor of samenleving dat kan variëren.

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wetmatigheid
Kans
Variabele
Zwaartekracht
IQ
De aarde draait om de zon
Spijpelaars vertonen later crimineel gedrag
Sekse
Leeftijd

Slide 17 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

§1.3 Socialisatie

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Socialisatie
Het proces van overdracht en verwerving van de cultuur van de groep(en) en de samenleving waar mensen toe behoren. Het proces bestaat uit opvoeding, opleiding en andere vormen van omgang met anderen.

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 20 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Wat heb jij aangeleerd van je ouders/vrienden/school/enz.?

Slide 21 - Woordweb

Het proces van overdracht
Wat heb jij je eigen gemaakt?

Slide 22 - Woordweb

Proces van verwerving
Het proces van overdracht en verwerving van de politieke cultuur van de groep(en) en de samenleving waar mensen toe behoren.
Bijzondere vormen van socialisatie
Het aanleren en verwerven van de cultuur waarin iemand is opgegroeid.
Het aanleren en verwerven van een andere cultuur of elementen daaruit dan waarin iemand is opgegroeid.
Politieke socialisatie
Enculturatie
Acculturatie

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


Om welke vorm van socialisatie gaat het?
'Irma is 19 jaar en woont in Nederland. Irma is in Suriname geboren en heeft daar 1 jaar gewoond. Daarna is ze naar Nederland verhuisd. Doordat ze zo jong naar Nederland is verhuist, voelt ze zich ook echt een Nederlanders en heeft ze nog weinig met Suriname.'
A
Politieke socialisatie
B
Enculturatie
C
Acculturatie

Slide 24 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies


Om welke vorm van socialisatie gaat het?
'Eriks opa en oma komen oorspronkelijk uit Duitsland, maar zijn toen zij nog jong waren naar Nederland verhuist. Hierbij hebben zij zich de Nederlandse cultuur eigen gemaakt.'
A
Politieke socialisatie
B
Enculturatie
C
Acculturatie

Slide 25 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

§1.4 Model en hypothesen

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Conceptueel model
Een schema met hokjes en pijltjes waarin de invloed van variabelen op elkaar wordt weergegeven

Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


Leg het conceptueel model uit

Slide 28 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies


Is er een mogelijkheid dat het gedrag van de leerling hier ook een rol in speelt? Als dit het geval is, op welke variabele zou het dan van invloed zijn?

Slide 29 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Hypothese
Een toetsbare idee over de werkelijkheid. Dit is in de vorm van een stelling en hoeft niet altijd waar te zijn.

Slide 30 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


Wat is een goede hypothese?
A
Hebben jongens een hoger IQ?
B
Hebben jongens een hoger IQ dan meisjes?
C
Hebben meisjes een hoger of lager IQ dan jongens?
D
Meisjes hebben een hoger IQ dan jongens.

Slide 31 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies


Stel een hypothese op bij het conceptueel model

Slide 32 - Open vraag

Bijvoorbeeld: Hoe meer kilometer en leerling moet afleggen van huis naar school, hoe minder energie een leerling heeft.

Maar ook goed is: hoe meer kilometers... hoe meer energie...

Het gaat er niet om of de hypothese waar is maar of deze toetsbaar is. En als je je fysiek inzet kan dat trouwens ook een positief effect hebben op een positieve inzet tijdens het leren. 
§1.5 Tegendraads

Slide 33 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Tegendraads gedrag
Mensen kunnen met hun gedrag anders zijn dan je zou verwachten, uitzonderingen op de regel.

Slide 34 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opvoedingsstijlen
De manier van opvoeden waarbij ouders normen en waarden op een bepaalde manier overdragen op hun kinderen.

Slide 35 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


Wat heb je geleerd deze les?

Slide 36 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies


Wat vind je nog lastig?

Slide 37 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat heb ik deze les geleerd?
  • Verschillende aspecten van identiteit
  • Begrippen rondom kansen en variabelen
  • Processen en vormen van socialisatie
  • Wat een conceptueel model is
  • Wat goede hypothesen zijn 

Slide 38 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hoofdstuk 1
De samenleving en ik

Slide 39 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies