P.5 Het nieuws

Massamedia 
@MixedSignalSociety 
1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijkundeMiddelbare schoolvmboLeerjaar 4

In deze les zitten 24 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Massamedia 
@MixedSignalSociety 

Slide 1 - Tekstslide

Hoofdvragen 4.1:
 • Hoe wordt het nieuws geselecteerd?
Begrippen:
 • Persbureau
 • Selectiecriteria
 • Commerciële belangen
 • Identiteit

Slide 2 - Tekstslide

Waar zou het Journaal van 20:00 vanavond mee openen denk je?

Slide 3 - Open vraag

Hoe komen journaals en kranten aan hun nieuws?!
Ze krijgen persberichten van personen en instellingen.
Ze laten journalisten zelf opzoek gaan.
Ze kopen berichten van persbureaus.

Slide 4 - Tekstslide

Selectie van het nieuws:
Waarom haalt de ene gebeurtenis het nieuws wel, en de andere gebeurtenis het nieuws niet. Bij het maken van zo'n selectie letten de journalisten op de volgende criteria:
 • De actualiteit: een gebeurtenis moet nieuw zijn, iets van vorige week is niet relevant.
 • Bijzonder of uitzonderlijk: een gebeurtenis moet nieuw zijn, iets van vorige week is niet relevant.
 • De nabijheid: gebeurt het hier in Nederland? Of ergens ver in Afrika?
 • Doelgroep: voor wie wordt het eigenlijk geschreven? Jeugd journaal of NOS-stories?
 • Identiteit of doelstelling van het medium: wat vindt de redactie zelf belangrijk?

Slide 5 - Tekstslide

Wat is hier het selectie criteria?
A
Actueel
B
Nabijheid
C
Bijzonder of uitzonderlijk
D
Eigen identiteit krant

Slide 6 - Quizvraag

Lees het bericht:

Slide 7 - Tekstslide

Wat is hier het selectie criteria?
A
Actueel
B
Nabijheid
C
Bijzonder of uitzonderlijk
D
Eigen identiteit krant

Slide 8 - Quizvraag

Wat is hier het selectie criteria?
A
Actueel
B
Passend bij de doelgroep
C
Bijzonder of uitzonderlijk
D
Eigen identiteit krant

Slide 9 - Quizvraag

Wat is hier het selectie criteria?
A
Actueel
B
Nabijheid
C
Bijzonder of uitzonderlijk
D
Eigen identiteit krant

Slide 10 - Quizvraag

Wat is hier het selectie criteria?
A
Actueel
B
Passend bij de doelgroep
C
Bijzonder of uitzonderlijk
D
Eigen identiteit krant

Slide 11 - Quizvraag

Wat is hier het selectie criteria?
A
Actueel
B
Nabijheid
C
Bijzonder of uitzonderlijk
D
Eigen identiteit krant

Slide 12 - Quizvraag

Opdrachten:
Lezen 4.1 
Vragen bij 4.1
Opd. 9 / 11 / 12 / 13
Begrippen: persbureau t/m identiteit 

Slide 13 - Tekstslide

Hoofdvragen:
 • Wanneer is nieuw objectief
Begrippen:
 • Selectieve perceptie
 • Referentiekader
 • Objectiviteit
 • Subjectiviteit
 • Hoor en wederhoor

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Video

Wat zie je?!

Slide 16 - Tekstslide

Begrippen:
 • Selectieve perceptie = iemand maakt bewust of onbewust keuzes bij het waarnemen.
 • Referentiekader = al zijn persoonlijke waarden, normen, belangen, meningen en ervaringen.

Slide 17 - Tekstslide

Begrippen:
 • Objectief: een beschrijving van gebeurtenissen die klopt met de werkelijkheid en niet gekleurd is door een mening.
 • Subjectief: een beschrijving van gebeurtenissen die gekleurd zijn door een mening.

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Tekstslide

Bedenk een OBJECTIEVE krantenkop bij de foto:

Slide 20 - Open vraag

Bedenk een SUBJECTIEVE krantenkop bij de foto:

Slide 21 - Open vraag

Hoor en wederhoor:
Alle kanten van het verhaal onderzoeken en meer mensen aan het woord laten.

Bijv. 
dader vs. slachtoffer
bedrijf vs. werknemer 

Slide 22 - Tekstslide

Meer dan één bron:
"Een bron is geen bron". Informatie uit een bron is vaak onbetrouwbaar. Journalisten zoeken meer mensen om een verhaal te bevestigen. 

Slide 23 - Tekstslide

Opdrachten:
Lezen 3.2 
Vragen bij 2.2
Opd. 14 / 15
Begrippen: selectieve perceptie & hoor en wederhoor

Slide 24 - Tekstslide