H6.3 Geluidssterkte

Geluid

Paragraaf 6.3 Geluidssterkte
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
Natuur en techniekSecondary EducationAge 13

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Geluid

Paragraaf 6.3 Geluidssterkte

Slide 1 - Tekstslide

Terugblik
Wat zijn drie factoren die toonhoogte van snaarinstrument beinvloeden
Wat betekent frequentie? 
Wat is frequentiebereik van mensen?


Slide 2 - Tekstslide

Doelen van deze les:
  • Je kunt uitleggen wat amplitude van een trilling is.
  • Je kunt uitleggen wat een geluidssterkte is 
  • Je kent de eenheid van geluidssterkte
  • Je weet met toestel je de geluidssterkte kan meten
  • Je kunt uitleggen dat de gehoordrempel en de pijngrens van de frequentie afhangt 

Slide 3 - Tekstslide

De amplitude van een trilling
  • De geluidssterkte geeft aan hoe hard het geluid
  • De geluidssterkte wordt bepaald door de amplitude
  • De amplitude is de maximale afwijking van de golfbeweging
  • Hoe hoger de amplitude des te harder het geluid

Slide 4 - Tekstslide

De amplitude 

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

De amplitude
Als het geluid harder wordt, worden de trillingen ook heviger
Drukverschillen in de omringende lucht worden ook groter
Kan met een video laten zien


Slide 7 - Tekstslide

Decibel(A) of dB(A)
De eenheid van geluidssterkte is de decibel (dB)
Met een decibelmeter kun je de geluidssterkte meten in dB of dB (A). In de dB (A) stand wordt het A-filter ingeschakeld en meet de meter zoals jij de tonen
waarneemt.

Slide 8 - Tekstslide

Decibelmeter

Slide 9 - Tekstslide

Gehoordrempel en Pijngrens
Twee grenzen bij geluidssterkte
Gehoordrempel = de geluidssterkte waarbij je het geluid net begint te horen
Pijngrens = de geluidssterkte waarbij je oren pijn begint te doen

Slide 10 - Tekstslide

Gehoordrempel/pijngrens
De geluidssterkte waarbij je een toon begint te horen is de gehoordrempel.

Bij 50 Hz is deze 34 dB.
Bij de pijngrens gaan je oren pijn doen.

Slide 11 - Tekstslide

Een toon van 200 Hz met een geluidssterkte van 1 dB hoor je niet, want deze ligt onder de gehoordrempel.

Een toon van 100 Hz en 20 dB luid begin je net te horen. De dB meter geeft 20 dB aan, maar met A filter 0 dB(A)

Slide 12 - Tekstslide

Zelfstandig werken
Maken opdrachten 1 t/m 5 & 7
Blz. 72/m 74

Slide 13 - Tekstslide

Door wat wordt de geluidssterkte bepaald?
A
de amplitude
B
de frequentie
C
de toon
D
de nulpunt

Slide 14 - Quizvraag

Hoe harder een geluid hoe hoger de amplitude
A
waar
B
niet waar

Slide 15 - Quizvraag

De geluidssterkte waarbij je het geluid net begint te horen noem je?
A
pijngrens
B
hoordrempel
C
gehoordrempel
D
gehoorgrens

Slide 16 - Quizvraag

De geluidssterkte waarbij een geluid je oren pijn doet noem je?
A
pijngrens
B
hoordrempel
C
gehoordrempel
D
gehoorgrens

Slide 17 - Quizvraag