Taalbeschouwing - meertaligheid HV2

Meertaligheid


Meertaligheid
1 / 12
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMiddelbare schoolvwoLeerjaar 2

In deze les zitten 12 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 10 min

Onderdelen in deze les

Meertaligheid


Meertaligheid

Slide 1 - Tekstslide

Lesdoelen 
Je kan uitleggen wat het begrip meertaligheid inhoudt.

Je kan benoemen tot welke leeftijd kinderen gemakkelijker in staat zijn om een tweede taal te leren.
Slide 2 - Tekstslide

Waar denken jullie aan bij het woord meertaligheid?

Slide 3 - Open vraag

Moedertaal     - taal die je van baby af aan leert

Tweede taal    - leer je / verwerf je waar die taal gesproken wordt

Vreemde taal - leer je op school, uitleg is in een andere taal

Slide 4 - Tekstslide

Je bent meertalig als je meer dan 1 taal kan begrijpen, spreken of schrijven, of als je regelmatig meer dan 1 taal gebruikt.

Slide 5 - Tekstslide

Ben jij zelf meertalig opgevoed?
Ja
Nee

Slide 6 - Poll

Wanneer kan iemand het makkelijkst een taal leren?
A
Als klein kind
B
Als scholier/student
C
Als volwassene

Slide 7 - Quizvraag

Hoe jonger je een taal leert, hoe beter je die leert beheersen.
A
waar
B
niet waar

Slide 8 - Quizvraag

Tot 7 jaar: taalgevoelige periode
  • Taal leren gaat helemaal vanzelf
  • Rijk en gevarieerd taalaanbod is voorwaarde
  • Kinderen ontdekken patronen 
(klanken, intonatie, woordvolgorde, vervoegingen ....)

7-12 jaar                  - deels gevoelig, deels instructie nodig
ouder dan 12        - alleen via instructie

Slide 9 - Tekstslide

Wanneer is iemand
meertalig?

Slide 10 - Woordweb

Opdracht 3
Maak in groepjes van 2 opdracht 3 en maak daarvoor een schema. 

Slide 11 - Tekstslide

Wat heb je geleerd?

Slide 12 - Open vraag