aardrijkskunde 2

Energie
1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
AardrijkskundeBasisschoolGroep 8

In deze les zitten 23 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 4 videos.

time-iconLesduur is: 20 min

Onderdelen in deze les

Energie

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen 
  • kenmerken 
  • voordelen & nadelen 

Slide 2 - Tekstslide

Zonne-energie

Slide 3 - Woordweb

Zonne-energie
Energie die gemaakt is van het licht van de zon.
Duurzame energie
Groene energie
Zonnecellen & zonnepanelen 
Voordelen: geld besparend, beter voor het milieu, altijd beschikbaar
Nadeel: hoge aanschafkosten 

Slide 4 - Tekstslide

Windenergie

Slide 5 - Woordweb

Windenergie
 Door het draaien van de wieken van de windmolens 
Duurzame energie 
Voordelen: mileuvriendelijk, raakt nooit op
Nadelen: bouwen kost veel geld, geluidshinder, het is duurder dan gewone energie (fossiele brandstof)

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Video

Waterenergie

Slide 8 - Woordweb

Waterenergie 
Energie die vrijkomt uit waterkracht 
Duurzame energie 
Waterkracht centrales 
Stuwen 
Generator 
Hoogspanningsmasten 
Voordelen: schoon,   veel energie, niet afhankelijk van weer
Nadelen: verandering leefomgeving planten en dieren, bouwen is duur

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Video

Kernenergie

Slide 11 - Woordweb

Kernenergie
Goedkoopste alternatief van fossiele brandstof 
Kerncentrale 
Stof uranium splitsen 
Voordelen: veroorzaakt geen broeikasgassen, levert veel energie op, heel Nederland mee voorzien
Nadeel: radioactieve stoffen / straling vrij 

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Video

Steenkool
Oude resten van planten en dieren
Fossiele brandstof / grijze stroom
Dik moeras  
Voordeel: goedkopere brandstof
Nadeel: versterkt het broeikaseffectSlide 14 - Tekstslide

Aardgas
Fossiele brandstof / grijze stroom
Meest gebruikte  brandstof
Dikke laag zand en klei
Voordelen: grote voorraad, schoner dan steenkool, goedkoper dan duurzame bronnen
Nadelen:  CO2 vrij, (kleine) aardbevingen, ontploffingen

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Video

Aardolie
Fossiele brandstof / grijze stroom
Ondiepe zeeën 
Boortorens 
Voordeel:  veel in de wereld
Nadelen: schade aan het milieu, niet hernieuwbaar

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide

Wat zijn de voordelen van Zonne-energie
A
gratis
B
niet slecht voor het milieu
C
niet afhankelijk van het weer
D
veilig

Slide 19 - Quizvraag

Hoort wind energie bij duurzame energie?
A
ja
B
nee

Slide 20 - Quizvraag

Kan duurzame energie opraken?
A
ja
B
nee

Slide 21 - Quizvraag

Wat zijn nadelen van kern energie?

Slide 22 - Open vraag

Wat zijn de 3 fossiele brandstoffen?

Slide 23 - Open vraag