2kgt unit 1 lesson 1 grammar

What do these signs mean? 
1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo gLeerjaar 2

In deze les zitten 15 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

What do these signs mean? 

Slide 1 - Tekstslide

Today 
* Bespreken  opd. 2 t/m 6  (huiswerk) 

*  uitleg  one/ones 
*  Oefenen To be 
*  uitleg  Present Continuous

* maken opd.   7 t/m 9 

Slide 2 - Tekstslide

code New Interface
88UMPVB6

Slide 3 - Tekstslide

one  & ones

Slide 4 - Tekstslide

One/ones
Vaak kun je een zelfstandig naamwoord vervangen door one wanneer je het herhaalt of wanneer je antwoord geeft op een vraag.
Which skirt are you going to buy? The white one.
I’m going to buy new trainers because my old ones have holes in them.
one =  enkelvoud       ones = meervoud 

Slide 5 - Tekstslide

To be 
I   am 
you are 
he is 
we are 
they are 

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Video

Present Continuous

Slide 8 - Tekstslide

Uitleg
Present Continuous gebruik je als iets NU bezig is.

Voorbeeld:
I am reading right now.
Listen! The dog is barking again.
We are studying at the moment.

Slide 9 - Tekstslide

Uitleg
Je maakt de present continuous als volgt:
am/is/are + werkwoord + ing.

Voorbeeld
I am playing the piano at the moment.
She is playing the drums now.
We are playing a game of cards right now.  

Slide 10 - Tekstslide

Uitleg 
Belangrijke woorden in de zin (signaalwoorden):

at the moment - op dit moment
(right) now -  nu
Look! - Kijk!
Listen! - Luister!

Slide 11 - Tekstslide

Don't disturb!
I ............................... a film!
A
am watching
B
are watching
C
is watching

Slide 12 - Quizvraag

He ............................... soccer.
A
am playing
B
is playing
C
are playing

Slide 13 - Quizvraag

We ............................... new city in Mincraft.
A
am building
B
is building
C
are building

Slide 14 - Quizvraag

To do!         unit 1 lesson 1 
*   exercise  7 - 9  +  Practise More lesson 1 

*  Quizlet  (RGO Middelharnis  2 kgt)    unit 1 lesson 1 

Slide 15 - Tekstslide