Info nieuwe docenten juli21

Welkom
WELKOM
infobijeenkomst
1 / 45
volgende
Slide 1: Tekstslide
LOBMBOStudiejaar 4

In deze les zitten 45 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Welkom
WELKOM
infobijeenkomst

Slide 1 - Tekstslide

Te bespreken
Wat weten we al?
Wat weten we nog niet?
Welke vragen zijn er?

Slide 2 - Tekstslide

Wat is een crebo?
A
Een lijst van goedgekeurde MBO opleidingen
B
Een nummer specifiek voor iedere opleiding van ROC Mondriaan
C
Een branche gerelateerd nummer
D
een niet bestaand iets

Slide 3 - Quizvraag

Hoeveel Crebo's bieden we aan op de IHMS?
A
1
B
2
C
3
D
4

Slide 4 - Quizvraag

Slide 5 - Tekstslide

De MHO opleiding is een niveau 3 opleiding die 4 jaar duurt
A
Waar
B
Niet waar

Slide 6 - Quizvraag

Voor de Fast track opleiding is iedere student verplicht toelaatbaar
A
waar
B
niet waar

Slide 7 - Quizvraag

In leerjaar 1 kan een student de opleiding zowel Engelstalig, Nederlandstalig als tweetalig volgen
A
waar
B
niet waar

Slide 8 - Quizvraag

De LIH opleiding is een niveau 4 opleiding die 3 jaar duurt.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 9 - Quizvraag

Onze MOH en MHO opleidingen bestaan uit hetzelfde basisdeel met daarin dezelfde werkprocessen
A
Waar
B
niet waar

Slide 10 - Quizvraag

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

Voor de studenten die dit schooljaar zijn gestart in leerjaar 1, telt het examen cijfer Rekenen mee voor diplomering.
A
waar
B
niet waar

Slide 15 - Quizvraag

Voor de studenten tellen de cijfers voor de Keuzedeel examens mee voor diplomering.
A
waar
B
niet waar

Slide 16 - Quizvraag

Bij al onze opleidingen moet voldoen aan de keuzedeelverplichting van ...... studiebelastende uren (SBU)
A
240
B
480
C
720
D
960

Slide 17 - Quizvraag

keuzedelen
MBO opleiding niveau heeft een verplichting van 720
klokuren (ongeveer helft van de tijd is begeleide uren aan keuzedelen.

Het gemiddelde van de resultaten van de geëxamineerde keuzedelen binnen de Keuzedeel verplichting moet tenminste een 6 of “voldoende” zijn.
Voor minimaal de helft van deze Keuzedelen moet het resultaat tenminste een 6 of “voldoende” zijn. Een keuzedeelresultaat mag nooit lager zijn dan een 4 of een overeenkomende eindwaardering


Slide 18 - Tekstslide

In leerjaar 1 bieden we alleen ....... soort toetsen
A
Formatieve
B
Summatieve
C
allebei

Slide 19 - Quizvraag

Modulair onderwijs
Het schooljaar is verdeeld in twee semesters van ongeveer 16 lesweken
- Elk van deze modules heeft een specifiek aandachtsgebied
- De module wordt afgesloten met een examenweek waarin het examen van een kerntaak wordt
aangeboden

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Tekstslide

Voor een docent is het heel makkelijk om voor alle vakken een overzicht te krijgen wat een student bij ieder vak gaat leren.
A
waar
B
niet waar

Slide 23 - Quizvraag

Koffie is voor docenten gratis in first class
A
waar
B
niet waar

Slide 24 - Quizvraag

Met wat voor soort vragen ga je naar het examenbureau i.p.v. het toetsbureau?

Slide 25 - Open vraag

Bij wie vraag ik of ik aankomend schooljaar een parkeerplek kan krijgen?

Slide 26 - Open vraag

Ik ben ziek, bij wie meld ik dat?

Slide 27 - Open vraag

Het is prima als een student mij bij mijn voornaam noemt.
A
waar
B
niet waar

Slide 28 - Quizvraag

Door de ingang van Invitez mag iedereen die in het gebouw mag zijn.
A
waar
B
niet waar

Slide 29 - Quizvraag

Iedereen die dit wil mag een lunch kopen bij First Class.
A
waar
B
niet waar

Slide 30 - Quizvraag

Als ik een vraag heb over hoe werkt Magister of Presto, dan stel ik die aan
A
de digi coach
B
het toetsbureau
C
mijn teamleider
D
aan Jacqueline of Leo

Slide 31 - Quizvraag

Een OER is een document voor
A
De docent
B
De student
C
het management
D
het CVB

Slide 32 - Quizvraag

Als ik een examen wil maken voor mijn vak, kan ik deze zelf maken en afnemen.
A
waar
B
niet waar

Slide 33 - Quizvraag

Wat doet een vaststeller?
A
Vaststellen van toetsen
B
Vaststellen van examens
C
Vaststellen van het PTA
D
Vaststellen van het PVI

Slide 34 - Quizvraag

Wat zijn onze kernwaarden
van de IHMS?

Slide 35 - Woordweb

Slide 36 - Tekstslide

Slide 37 - Tekstslide

Slide 38 - Tekstslide

Slide 39 - Tekstslide

Slide 40 - Tekstslide

Slide 41 - Tekstslide

Slide 42 - Tekstslide

Slide 43 - Tekstslide

Slide 44 - Tekstslide

Slide 45 - Tekstslide