Wiskunde 1ste jaar M25 Merkwaardige lijnen driehoek 12/05/2020

De les start binnen: 
Wat leg je klaar?
 • Leerwerkboek meetkunde leereenheid 4 p. 15
 • Schrijfgerief + geodriehoek 
 • Smartphone of extra tabblad: www.lessonup.com  
       => Gebruikersnaam: Klas_Voornaam => bv. 1A_Tom 
       => Code: zie hieronder


timer
10:00
1 / 51
volgende
Slide 1: Tekstslide
WiskundeSecundair onderwijs

In deze les zitten 51 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 4 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

De les start binnen: 
Wat leg je klaar?
 • Leerwerkboek meetkunde leereenheid 4 p. 15
 • Schrijfgerief + geodriehoek 
 • Smartphone of extra tabblad: www.lessonup.com  
       => Gebruikersnaam: Klas_Voornaam => bv. 1A_Tom 
       => Code: zie hieronder


timer
10:00

Slide 1 - Tekstslide

Afspraken
 • Microfoon + camera uit 
 • Technische problemen? 
    => Opnieuw inloggen of meevolgen via Google Meet
 • Gele dia  = luisteren

Slide 2 - Tekstslide

Afspraken
 • Microfoon + camera uit 
 • Technische problemen?       
    => Opnieuw inloggen of meevolgen via Google Meet
 • Gele dia  = luisteren
 • Blauwe dia = actief meewerken

Slide 3 - Tekstslide

M25 Merkwaardige lijnen
in een driehoek

Slide 4 - Tekstslide

Welke 4 merkwaardige lijnen
in een driehoek ken je?

Slide 5 - Woordweb

Even herhalen...
Je hoeft niets te doen, behalve 
LUISTEREN en GOED OPLETTEN :-) 

Slide 6 - Tekstslide

25.1 De middelloodlijn
 • een rechte die
 • loodrecht gaat
 • door het midden 
 • van een zijde.

Slide 7 - Tekstslide

25.1 De middelloodlijn
 • een rechte die
 • loodrecht gaat
 • door het midden
 • van een zijde.

Slide 8 - Tekstslide

25.2 De deellijn
 • een rechte die 
 • een hoek
 • van een driehoek
 • in twee gelijke hoeken
 • verdeelt.

Slide 9 - Tekstslide

25.2 De deellijn
 • een rechte die
 • een hoek
 • van een driehoek
 • in twee gelijke hoeken
 • verdeelt.

Slide 10 - Tekstslide

25.3 De zwaartelijn
 • een rechte die
 • door een hoekpunt
 • van een driehoek gaat
 • en door het midden
 • van de overstaande zijde.

Slide 11 - Tekstslide

25.3 De zwaartelijn
 • een rechte die
 • door een hoekpunt
 • van een driehoek gaat
 • en door het midden
 • van de overstaande zijde.

Slide 12 - Tekstslide

25.4 De hoogtelijn
 • een rechte die
 • door een hoekpunt
 • van een driehoek gaat
 • en loodrecht staat op
 • de drager 
 • van de overstaande zijde.

Slide 13 - Tekstslide

25.4 De hoogtelijn
een rechte die
 • door een hoekpunt
 • van een driehoek gaat
 • en loodrecht staat op
 • de drager 
 • van de overstaande zijde.

Slide 14 - Tekstslide

SAMENGEVAT

Slide 15 - Tekstslide

Middelloodlijn
Deellijn
Zwaartelijn
Hoogtelijn

Slide 16 - Tekstslide

Oefening 2 pagina 18

Slide 17 - Tekstslide

Oef 2 p. 18

h is een ...
A
middelloodlijn
B
deellijn
C
zwaartelijn
D
hoogtelijn

Slide 18 - Quizvraag

Oef 2 p. 18

i is een ...
A
middelloodlijn
B
deellijn
C
zwaartelijn
D
hoogtelijn

Slide 19 - Quizvraag

Oef 2 p. 18

k is een ...
A
middelloodlijn
B
deellijn
C
zwaartelijn
D
hoogtelijn

Slide 20 - Quizvraag

Oef 2 p. 18

j is een ...
A
middelloodlijn
B
deellijn
C
zwaartelijn
D
hoogtelijn

Slide 21 - Quizvraag

Oefening 6 pagina 19

Slide 22 - Tekstslide

Oef 6 p. 19
Een hoogtelijn gaat door een hoekpunt van een driehoek.
A
altijd
B
soms
C
nooit
D
geen idee

Slide 23 - Quizvraag

Slide 24 - Video

Oef 6 p. 19
Het snijpunt van de zwaartelijnen ligt binnen de driehoek.
A
altijd
B
soms
C
nooit
D
geen idee

Slide 25 - Quizvraag

Slide 26 - Video

Oef 6 p. 19
Een middelloodlijn gaat door een hoekpunt van een driehoek.
A
altijd
B
soms
C
nooit
D
geen idee

Slide 27 - Quizvraag

0

Slide 28 - Video

Oef 6 p. 19
Bij een ongelijkbenige rechthoekige driehoek gaat een deellijn door het midden van de schuine zijde.
A
altijd
B
soms
C
nooit
D
geen idee

Slide 29 - Quizvraag

Slide 30 - Video

Oefening 4 pagina 19

Slide 31 - Tekstslide

Oef 4b p. 19
 • Lees goed de opgave
 • Hou je potlood en geodriehoek in de aanslag!

Slide 32 - Tekstslide

Oef 4b p. 19
Hoogtelijn LO
 • Probleem: de zijde [MK] is niet lang genoeg. 

Slide 33 - Tekstslide

Oef 4b p. 19
Hoogtelijn LO
 • Verleng zijde [MK] 
  (drager MK van zijde [MK])
 • Teken de loodlijn op MK  door L.

Slide 34 - Tekstslide

Oef 4b p. 19
Hoogtelijn LO
 • Verleng zijde [MK] 
  (drager MK van zijde [MK])
 • Loodlijn tekenen op MK door L.
 • Benoem de loodlijn
 • Teken de merktekens

Slide 35 - Tekstslide

Oef 4b p. 19
Middelloodlijn f van [LM]
 • Zoek het midden van [ML]
 • Teken een loodlijn door het midden van [ML]

Slide 36 - Tekstslide

Oef 4b p. 19
Middelloodlijn f van [LM]
 • Zoek het midden van [ML]
 • Teken een loodlijn door het midden van [ML]
 • Benoem de loodlijn
 • Teken de merktekens. 

Slide 37 - Tekstslide

Taak
Taak
 • Oef 1 p. 18
 • Oef 2 p. 18
 • Oef 3 p. 19
 • Oef 4a + b p. 19
 • Oef 5 p. 19
 • Oef 6 p. 19
 • Oef 7 p. 20
 • Oef 8 p. 20
 • Oef 9 p. 20
 • Oef 10 p. 20
Foto's van je boek p. 18, 19, 20 indienen via Classroom.
De verbetering wordt binnen enkele dagen gepubliceerd.
vetgedrukt = klassikaal gemaakt
rood = wordt zometeen uitgelegd                                         voor wie wil.

Slide 38 - Tekstslide

Oefening 7 pagina 20

Slide 39 - Tekstslide

Oef 7 p 20
 • Wat is een hoogtelijn?

Slide 40 - Tekstslide

Oef 7 p 20
 • Wat is een hoogtelijn?
 • Loodlijn tekenen op de rechte a

Slide 41 - Tekstslide

Oef 7 p 20
 • Wat is een hoogtelijn?
 • Loodlijn tekenen op de rechte a
 • Bepaal de punten A, B en C (willekeurig) en verbind ze met elkaar.

Slide 42 - Tekstslide

Oef 7 p 20
 • Wat is een hoogtelijn?
 • Loodlijn tekenen op de rechte a
 • Bepaal de punten A, B en C (willekeurig) en verbind ze met elkaar.

Slide 43 - Tekstslide

Oefening 10 pagina 20

Slide 44 - Tekstslide

Oef 10 p. 20
Welk gegeven heb ik eerst nodig? 

 • [AC] = zijde
 • z = zwaartelijn 
 • d = deellijn

Slide 45 - Tekstslide

Oef 10 p. 20
 • d = deellijn van de hoek B.
 • Meet de hoek tussen [AB] en d
 • Teken het tweede been van de hoek ABC (langs de andere kant van d). 

Slide 46 - Tekstslide

Oef 10 p. 20
 • d = deellijn van de hoek B.
 • Meet de hoek tussen [AB] en d
 • Teken het tweede been van de hoek ABC (langs de andere kant van d). 

Slide 47 - Tekstslide

Oef 10 p. 20
Welk gegeven heb ik nu nodig? 

 • [AC] = zijde
 • z = zwaartelijn

Slide 48 - Tekstslide

Oef 10 p. 20
 • z is de zwaartelijn van [BC]
 • Geef het snijpunt van de rechte z en de rechte g een naam (M). 

Slide 49 - Tekstslide

Oef 10 p. 20
 • Meet de lengte van [MB], want die is dezelfde als [MC]
 • Bepaal het punt C op de blauwe rechte g. 

Slide 50 - Tekstslide

Oef 10 p. 20
 • Meet de lengte van [MB], want die is dezelfde als [MC]
 • Bepaal het punt C op de blauwe rechte g. 
 • Teken de merktekens. 
 • Verbind C met A. 

Slide 51 - Tekstslide