Tabellen, 1F

Tabellen
1 / 12
volgende
Slide 1: Tekstslide
RekenenMiddelbare schoolvmbo, mavo, havoLeerjaar 1,2

In deze les zitten 12 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 15 min

Onderdelen in deze les

Tabellen

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Doelen
  • Je weet wat tabellen zijn.
  • Je weet uit welke onderdelen een tabel bestaat.
  • Je kunt informatie opzoeken in een tabel.
  • Je kunt rekenen met de informatie in een tabel.

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Tabellen
In een tabel staat informatie overzichtelijk ingedeeld in rijen en kolommen.
Een rij loopt van links naar rechts.
Een kolom loopt van boven naar beneden.
Een hokje van een tabel noem je een cel.kolom 1
kolom 2
kolom 3
rij 1 →
rij 2 →
rij 3 →
cel

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


Welke zin is waar?
A
Deze tabel heeft 4 kolommen en 3 rijen.
B
Deze tabel heeft 3 kolommen en 4 rijen

Slide 4 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies


In de linker kolom staat vaak welke informatie je in de rijen vindt.

In de bovenste rij staat vaak welke informatie je in de kolommen vindt.

Bij het aflezen van informatie uit
een tabel zoek je de cel op waar
de rij en kolom waar je iets over
wilt weten elkaar kruisen.

Bijvoorbeeld


Je wilt weten welk cijfer leerling 4
voor het verslag heeft gehaald.

In de linker kolom zoek je leerling 4.
In de bovenste rij zoek je het verslag.
Waar deze rij en kolom elkaar kruisen
vindt je het goede cijfer.

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


Joop bouwt zijn eigen kasten en heeft in een tabel opgeschreven wat daarvoor nodig is. Hij hoeft alleen nog de boeken-kast te maken. In de gereedschapskist liggen nog 30 schroeven. Is dat genoeg?
A
Ja, hij heeft genoeg schroeven.
B
Nee, hij heeft te weinig schroeven.

Slide 6 - Quizvraag

Welke informatie heb je nodig? Zoek in de linker kolom de boekenkast. Zoek in de bovenste rij de schroeven. Waar deze rij en kolom elkaar kruisen, vind je het getal dat je nodig hebt.
In de tabel hiernaast staat het minimum jeugdloon van 2018 weergegeven.
Schrijf op hoeveel euro iemand van 17 met een fulltime baan per week verdient.Slide 7 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Rekenen met tabellen
Met de informatie uit een tabel kun je berekeningen uitvoeren.
Je moet dan eerst bedenken welke informatie uit de tabel je nodig hebt.Bijvoorbeeld
Mariëlle past na school vaak even op de dochter van haar buren. Ze krijgt hiervoor 4 euro per uur. Ze houdt in een tabel bij hoeveel uur ze in een week werkt. Hoeveel euro heeft Mariëlle op dinsdag verdiend?

Eerst zoek je op welke informatie je nodig hebt: het aantal
uren op dinsdag. Dan reken je de som uit: 1,5 x 4 = 6 euro.

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Joop heeft de kasten in de woonkamer en de slaapkamer gemaakt. Hoeveel planken heeft hij tot nu toe gebruikt?

Slide 9 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Hoeveel euro verdient iemand van 19 jaar meer per uur dan iemand van 17 jaar?

Slide 10 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Moment van rust

Slide 11 - Tekstslide

Is alles duidelijk? Of heb je nog vragen? Die kun je in de volgende dia opschrijven.

Welke vragen heb je nog?

Slide 12 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies