Thema 3 Level 1 Exp 2 Welke begrippen staan er op een verkoopfactuur

Herhaling T3 L 1 -Re -expl 1
1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
Boekhouden : lift 4Secundair onderwijs

In deze les zitten 24 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Herhaling T3 L 1 -Re -expl 1

Slide 1 - Tekstslide

Wat betekent algemene voorwaarden op een factuur?
A
Rechten en Plichten tss K en V in verband met de betaling
B
Rechten en Plichten tss K en V, voorwaarden gelden voor iedereen
C
Afspraken tss K en V specifiek voor deze overeenkomst
D
Voorwaarden wanneer je zal leveren en/of je kosten aanrekent

Slide 2 - Quizvraag

Wat betekent bijzondere voorwaarden?
A
Rechten en Plichten tss K en V in verband met de betaling
B
Rechten en Plichten tss K en V, voorwaarden gelden voor iedereen
C
Afspraken tss K en V die specifiek voor deze overeenkomst gelden.
D
Voorwaarden wanneer je zal leveren en/of je kosten aanrekent

Slide 3 - Quizvraag

Wat betekent de leveringsvoorwaarde FRANCO THUIS?
A
Risico en kosten van transport zijn ten laste van de koper
B
Risico en kosten van transport zijn ten laste van de verkoper
C
Er zijn geen risico's en kosten voor het transport.

Slide 4 - Quizvraag

Wat betekent de leveringsvoorwaarde A F fabriek?
A
Risico en kosten van transport zijn ten laste van de koper
B
Risico en kosten van transport zijn ten laste van de verkoper
C
Er zijn geen risico's en kosten voor het transport.

Slide 5 - Quizvraag

Welke bijzondere voorwaarden vind je terug in Excel bestand van AS adventure.edu? zie SS/doc voor klant: BELECO
A
Financiële korting 10 %, Handelskorting 15 % en leveringsvoorw. "Af fabriek"
B
Geen bijzondere voorwaarden voor deze klant enkel algemene voorwaarden zijn van toepassing
C
Handelskorting 15 %, leveringsvoorwaarden "Af fabriek",

Slide 6 - Quizvraag

Welke betalingsvoorwaarde vind je terug in Excel bestand van AS adventure.edu? zie SS/doc voor klant: BELECO
A
30 dagen na factuurdatum
B
10 dagen na factuurdatum
C
60 dagen na factuurdatum

Slide 7 - Quizvraag

AS adventure is verplicht om voor elke verkoop een factuur op te stellen?
A
waar
B
niet waar

Slide 8 - Quizvraag

Thema 3 Level 1 Exp 2 Welke begrippen staan er op een verkoopfactuur
cursus p 10-11 (volledig invullen adhv learning app) 

Slide 9 - Tekstslide

1. Bestudeer de factuur van Re-Expl 1 p7
a. AS adventure staat handelskorting en financiële korting toe. Wat is het verschil tss beide

Slide 10 - Tekstslide

Korting die als doel heeft om meer te verkopen?

Slide 11 - Open vraag

Ander woord voor een commerciële korting.

Slide 12 - Open vraag

Deze korting heeft als doel om snellere betaling te verkrijgen.
A
handelskorting
B
financiële korting

Slide 13 - Quizvraag

1b. Wanneer mag Groendienst Gent van de financiële korting/korting voor contant gebruik maken?
A
bij betaling binnen de 30 dagen na factuurdatum-> 20xx-02-23
B
bij betaling binnen de 60 dagen na factuurdatum-> 20xx-03-23
C
bij betaling binnen de 10 dagen na factuurdatum -> 20xx-02-03

Slide 14 - Quizvraag

2. Welke kosten kan een handelaar/verkoper doorrekenen aan de koper/klant ? (soms ze op)

Slide 15 - Open vraag

3. Aan welk BTW-tarief zijn deze kosten onderhevig?
A
Geen BTW van toepassing op extra kosten.
B
Alle extra kosten zijn onderhevig aan hoogste BTW tarief op de factuur
C
Alle kosten aan het laagste BTW tarief dat van toepassing is op de factuur.

Slide 16 - Quizvraag

Doorgerekende kosten
= Als leverancier kan je kosten doorrekenen aan de klant bv; transportkosten, extra verpakking (vb pallet, kist) , installatiekosten ,..
Op die kosten bereken je het LAAGSTE btw-tarief van toepassing op de factuur. 

Slide 17 - Tekstslide

4. Wat is een terugstuurbare verpakking?
A
verpakking die je mag teruggeven maar dit is niet verplicht, deze wordt niet aangerekend op de factuur
B
verpakking waarvoor waarborg wordt gevraagd, bij terug bezorging krijgt leverancier waarborg terug
C
verpakking die aangerekend wordt op de factuur en niet kan teruggegeven worden

Slide 18 - Quizvraag

5. Aan welk btw-tarief is de TTS verpakking onderhevig?
A
op TTS verpakking wordt GEEN btw aangerekend
B
op TTS verpakking wordt steeds het hoogste BTW tarief op de factuur berekend.
C
op TTS verpakking wordt altijd het laagste BTW tarief op de factuur berekend.

Slide 19 - Quizvraag

Terugstuurbare verpakking (TTS verpakking) 
= verpakking waarvoor de klant een waarborg betaalt die hij terugkrijgt als hij de verpakking terugbezorgt. vb. europallet , gasfles, lege glazen flessen ...
op TTS verpakking wordt GEEN btw gerekend ! 

Slide 20 - Tekstslide

6. vul aan met het juiste begrip kies uit: (zoek op p 7)


a. Het ... bedrag is het bedrag dat de handelaar vraagt voor zijn goederen en/of diensten, zonder aftrek van kosten.

Slide 21 - Open vraag

6. vul aan met het juiste begrip kies uit: (zoek op p 7)


b. Het ... bedrag is het... bedrag verminderd met de handelskorting

Slide 22 - Open vraag

6. vul aan met het juiste begrip kies uit: (zoek op p 7)


c. ... is een belasting die bij elke levering van een product of dienst geheven wordt. Je berekent die op de .. : .. + ... - ...

Slide 23 - Open vraag

Re -expl 3  : Berekeningsschema van een verkoopfactuur opstellen (daarna pas vraag 6 invullen)
Zie bordboek LIFT p 12

Volgorde BS moet je uit het hoofd kennen! 

Slide 24 - Tekstslide