Meer met je mavo 19/05

1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvwoLeerjaar 2

In deze les zitten 23 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Planning 
Some & any 
Future - will & going to

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

Om weer even op te frissen. Welke vorm van to be hoort bij welk persoonlijk voornaamwoord?
I ...
He/She/It ...
You/We/They ...
Am
Is
Are

Slide 4 - Sleepvraag

Slide 5 - Tekstslide

will + not = WON'T

Slide 6 - Tekstslide

Will/ Shall
In plaats van het woordje 'will' MOET je bij vragen in de ik- vorm en de wij-vorm het woordje Shall gebruiken!

What shall we do tonight?
Shall I go to the supermarket?
Kies voor de andere zinnen (bevestigend & ontkennend) gewoon will om zo verwarring te voorkomen. 

Slide 7 - Tekstslide

Future - verschil
  • Als je zeker weet dat iets gaat gebeuren:
       will + hele werkwoord
      The sun is shining. The snowman will melt.

  • Om een aan te geven dat je iets van plan bent of iets            wilt  voorspellen: (to be) going to
     I am going to the cinema this evening.

Slide 8 - Tekstslide

Chris _____ her grandmother tomorrow.
A
will visit
B
visits
C
shall visit
D
is going to visit

Slide 9 - Quizvraag

________ (open - I) the window?
A
Will I open
B
Am I going to open
C
Shall I open
D
Do I open

Slide 10 - Quizvraag

It _____ rain, so you don't need
to take an umbrella.
A
will
B
shan't
C
won't
D
is going to

Slide 11 - Quizvraag

I hope the weather _____ nice.
A
will be
B
is going to be
C
shall be

Slide 12 - Quizvraag

I _____ Brandon for dinner tonight.
A
I will meet
B
I am going to meet
C
I meeting
D
I shall meet

Slide 13 - Quizvraag

Ik snap dit grammatica onderdeel:
😒🙁😐🙂😃

Slide 14 - Poll

SOME & ANY
Betekenis: een paar, een beetje, wat, enkele
Maar wanneer gebruik je some en wanneer gebruik je any?

Slide 15 - Tekstslide

SOMEANY 
Gebruik je bij: 

- Bevestigende zinnen;
- Vragen waarbij je verwacht dat het antwoord "ja" is;
- Als het een aanbod of verzoek is.
Gebruik je bij: 

- Ontkennende / Negatieve zinnen;
- Alle andere vraagzinnen.


Let op woorden zoals,
without, hardly, never

Slide 16 - Tekstslide

SOME / ANY

They didn't make ... mistakes
A
some
B
any

Slide 17 - Quizvraag

SOME / ANY

I am going to buy ... flowers.
A
some
B
any

Slide 18 - Quizvraag

SOME / ANY

I can't pay. I haven't got ... money.
A
some
B
any

Slide 19 - Quizvraag

SOME / ANY

I haven't seen ... good movies lately.
A
some
B
any

Slide 20 - Quizvraag

COMBINING SOME & ANY
Some and any kunnen ook in andere vormen voorkomen:
  • Somebody -- anybody = Iemand 
  • Something -- anything= Iets/niets
  • Someone -- anyone= Iemand/niemand
  • Somewhere -- anywhere = ergens/nergens

Hierbij wordt de betekenis: iemand, ergens 
of iets en de regels blijven hetzelfde :)

Slide 21 - Tekstslide

Ik snap dit grammatica onderdeel:
😒🙁😐🙂😃

Slide 22 - Poll

Homework:
Heb je chapter 6 lesson 1 exercise 2 t/m 7 nog niet af? Ga dan eerst daar mee verder. 
Al wel klaar? Ga dan verder met:
Chapter 6 lesson 2 exercise 12 t/m 15 

Slide 23 - Tekstslide