Kritisch denken/Burgerschap

Kritisch denken

   Kritisch denken
1 / 12
volgende
Slide 1: Tekstslide
BurgerschapMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 12 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Kritisch denken

   Kritisch denken

Slide 1 - Tekstslide

Wat is kritisch denken?

Slide 2 - Woordweb

Kritisch denken
Is een vaardigheid die aangeleerd en gebruikt kan worden om te beslissen of een bewering waar, gedeeltelijk waar, of fout is en of een redenering geldig is. 

Slide 3 - Tekstslide

Waarom "Kritisch denken"

Slide 4 - Open vraag

Kritisch denken is een belangrijke vaardigheid

In de maatschappij wordt een grote zelfstandigheid en zelfredzaamheid van je verwacht. 
Je moet steeds meer zelf organiseren en oplossen. 
Je eigen mening, oordeel en beslissingen worden dus steeds belangrijker. 
Kritisch denken helpt je hier bij.

Slide 5 - Tekstslide

1

Slide 6 - Video

Vragen Stellen

Slide 7 - Tekstslide

Bij kritisch denken moet je..
  • je mening kunnen geven met argumenten
  • jezelf kunnen verplaatsen in het standpunt van iemand anders
  • kunnen beoordelen of nieuws betrouwbaar is
  • weten waar je bruikbare informatie haalt 


Je leert dus wat kritisch denken is, welke denkvaardigheden er zijn en hoe je informatiebronnen op betrouwbaarheid checkt

Slide 8 - Tekstslide

03:12
Welke persoon was het meest kritisch?
meisje 1
meisje 2
jongen

Slide 9 - Poll

Hiervoor zijn er diverse denkvaardigheden nodig
Een soort gereedschap bij het denken.
  1.  Onthouden
  2. Begrijpen
  3. Toepassen
  4. Analyseren
  5. Evalueren
  6. Creëren

Slide 10 - Tekstslide

De nieuwe schoolregels
Wat vinden jullie ervan?
We voeren een gezamenlijke discussie in de klas.

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide