cross

4e leerjaar basis en kader

Socialiseren
Je luistert eerst naar de lesopbouw.
timer
5:00
1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 4

In deze les zitten 15 slides, met tekstslides.

Onderdelen in deze les

Socialiseren
Je luistert eerst naar de lesopbouw.
timer
5:00

Slide 1 - Tekstslide

Lesopbouw deze week
- inleveren fictiedossier vóór 15.00 uur (via de mail of snelhechter)
- oefenen taalverzorging (boekje)
- extra uitleg opdrachten taalverzorging P.T.A.


Slide 2 - Tekstslide

Wat moet je kennen/kunnen?
  • meervouden -en, -s, 's, -ën, eën, afkoringen
  • meerdere meervouden
  • trappen van vergelijking - als of dan
  • werkwoordspelling
  • voltooid deelwoord als bijvoeglijk naamwoord
  • samengestelde zinnen met verbindingswoorden

Slide 3 - Tekstslide

ZS
timer
7:00

Slide 4 - Tekstslide

Leerdoelen Taalverzorging
  • Ik kan meervouden maken van zelfstandige naamwoorden met -en, -s, 's en -ën.
  • Ik weet hoe ik het meervoud moet schrijven van bijzondere gevallen.
  • Ik weet hoe ik voltooide en onvoltooide deelwoorden moet spellen als ze als bijvoeglijk naamwoord worden gebruikt.
  • Ik weet wanneer ik als of dan moet gebruiken bij de trappen van vergelijking. 

Slide 5 - Tekstslide

Meervouden op -en
• boek - boeken

• school - scholen

• student - studenten

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Meervouden op 's
Als je het woord met een -s eraan vast niet kunt uitspreken:
foto - foto's
oma - oma's
menu - menu's
ego - ego's 
accu - accu's 

Slide 8 - Tekstslide

Meervouden op -ën
twee - tweeën
fee - feeën
idee - ideeën
slee - sleeën
zee - zeeën

Slide 9 - Tekstslide

Meervouden op -ën
Klemtoon niet op de laatste lettergreep:

assurantie - assurantiën
bacterie - bacteriën
ceremonie - ceremoniën (ceremonies kan ook)
kolonie - koloniën
porie - poriën
tralie - traliën (tralies mag ook)

Slide 10 - Tekstslide

Meervouden op -ën
Klemtoon niet op de laatste lettergreep:

assurantie - assurantiën
bacterie - bacteriën
ceremonie - ceremoniën (ceremonies kan ook)
kolonie - koloniën
porie - poriën
tralie - traliën (tralies mag ook)

Slide 11 - Tekstslide

Bijzondere gevallen
kalf - kalveren
pad - paden / padden
lam - lammeren

Slide 12 - Tekstslide

Een w.w. als bijv. nw.

Voltooid deelwoord:
De waterleiding is gesprongen.

Bijvoeglijk naamwoord:
De loodgieter repareerde de gesprongen waterleiding. 


Voltooid deelwoord:
Ik heb de foto's vergroot 

Bijvoeglijk naamwoord
De vergrote foto's hangen in mijn slaapkamer.

Slide 13 - Tekstslide

Trappen van vergelijking
Stellende trap: groot
Vergrotende trap: groter
Overtreffende trap: grootst

Ik ben even groot als hij. Ik ben groter dan hij. 
Kaj is liever dan Niels. / Kaj is even lief als Niels.

Slide 14 - Tekstslide

Werkwoordspelling
Oefen op Cambiumned of in je boekje. 

Slide 15 - Tekstslide