cross

Bossekamp nask klas 3B les 1

1 / 33
volgende
Slide 1: Tekstslide
Nask / TechniekMiddelbare schoolvmbo b

In deze les zitten 33 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Wat is nask?

Slide 2 - Tekstslide

 Wat is nask?
timer
20:00

Slide 3 - Tekstslide

Delen 
 • Per tweetal 
 • Belangrijkste woord van de mindmap Biologie

Slide 4 - Tekstslide

NASK
De natuurkunde en de scheikunde gaan over de niet-levende natuur 

Slide 5 - Tekstslide

NASK
 • Natuur verschijnselen
 • Stoffen
 • Bij natuurkunde veranderen stoffen van vorm. 
 • Bij scheikunde veranderen stoffen in andere stoffen. 


Slide 6 - Tekstslide

Voorbeeld
 • Scheikunde: plastic maken 
 • Natuurkunde: mengen van stoffen - mayonaise 

Slide 7 - Tekstslide

Hoofdstuk 1: Stoffen 
 • Voorbeelden: linnen, hout, aluminium, plastic...
 • Stofeigenschappen: sterk, brandbaar 
 • Opbouw van een stof: moleculen en atomen 

Slide 8 - Tekstslide

Van atoom tot stof
 • Atoom = Bouwsteen
 • Molecuul = opgebouwd uit atomen en geeft eigenschappen aan stof 
 • Stof = moleculen bij elkaar (vanderwaalskrachten)

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Video

Verschillende stoffen 

Slide 11 - Tekstslide

Moleculen bewegen
 • Temperatuur: hoe hoger hoe sneller 
 • Tot -273 graden Celcius 

Slide 12 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

Moleculen bouwen
https://phet.colorado.edu/nl/simulation/build-a-molecule

Slide 15 - Tekstslide

Kelvin
 • 0 Kelvin = -273 graden Celcius 

Slide 16 - Tekstslide

Een molecuul is kleiner dan een atoom
A
juist
B
onjuist

Slide 17 - Quizvraag

Een molecuul heeft alle eigenschappen van de stof
A
juist
B
onjuist

Slide 18 - Quizvraag

Hoe kouder de stof hoe beter de moleculen kunnen bewegen
A
juist
B
onjuist

Slide 19 - Quizvraag

Waar bewegen moleculen het meest?
A
vaste stof
B
vloeibare stof
C
gasvormige stof

Slide 20 - Quizvraag

De moleculen stoppen met bewegen bij:
A
273 graden Celsius
B
- 273 graden Celsius
C
- 273 graden Kelvin
D
0 Kelvin

Slide 21 - Quizvraag

-273 graden Celcius noemen we:
A
het vriespunt
B
het koudste punt
C
het absolute nulpunt
D
het vanderWaals punt

Slide 22 - Quizvraag

Afmaken
 • Paragraaf 1.1 
 • Niet: opdracht 1 en 9 
 • Klaar? nakijken

Slide 23 - Tekstslide

1.2 Fasen

Slide 24 - Tekstslide

Voorbeelden?
 • gas
 • vast
 • vloeibaar

Slide 25 - Tekstslide

Vast, vloeibaar of gas?

Slide 26 - Tekstslide

Slide 27 - Video


A

Slide 28 - Quizvraag

Fase overgangen

Slide 29 - Tekstslide

Slide 30 - Tekstslide

Aan de slag 

Slide 31 - Tekstslide

Bespreken in tweetallen

Slide 32 - Tekstslide

Opdracht eigenschappen 
Klassikaal lezen paragraaf 1.3

Stel dat je beschermende kleding ontwerpt voor een brandweerman.
Welke eigenschappen moeten de stoffen hebben waaruit die kleding bestaat?

Doe het volgende:

 • Maak een schets van de kleding of zoek een afbeelding op van een brandweerman in werkkleding. 
 • Geef op je schets/afbeelding aan uit welke materialen de kleding bestaat. 
 • Licht toe waarom er voor die materialen gekozen is.

Slide 33 - Tekstslide