Keuzedelen

Hoeveel procent van de opleidingstijd beslaan de keuzedelen officieel?
A
5%
B
10%
C
15%
1 / 21
volgende
Slide 1: Quizvraag
KeuzedelenMBO

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Hoeveel procent van de opleidingstijd beslaan de keuzedelen officieel?
A
5%
B
10%
C
15%

Slide 1 - Quizvraag

15%
Keuzedelen beslaan in totaal 15% van de opleidingstijd. ​
De studielast (SBU) bedraagt 240 klokuren of een veelvoud daarvan (480, 720 of 960). ​

Slide 2 - Tekstslide

Welk keuzedeel hoort niet in het rijtje thuis?
A
Lassen gevorderd
B
Engels in de beroepscontext A2
C
Programmeren van microcontrollers
D
Industriële automatisering

Slide 3 - Quizvraag

Wat is de keuzedeelverplichting voor versnellers die de 4-jarige opleiding Technicus Engineering in 3 jaar doen?
A
720 SBU
B
960 SBU
C
3 keuzedelen
D
4 keuzedelen

Slide 4 - Quizvraag

960 SBU
Keuzedeelverplichting wordt uitgedrukt in SBU. ​
Nu: alle 4-jarige opleiding op niveau 4: 960 SBU. ​
Keuzedeelverplichting wijzigt niet bij versnelling. ​
Naar verwachting vanaf 2022- 2023: alle niveau 4 opleidingen 720 uur, ook de 4-jarige opleidingen.

Slide 5 - Tekstslide

De student heeft recht op het volgen van een extra keuzedeel.
A
Ja
B
Nee

Slide 6 - Quizvraag

Nee
Het mag, maar is geen recht. ​
De school bepaalt of het mag. ​
Kan buffer zijn met de zak-/slaagregeling.​
Kan op diploma vermeld, melden bij BRON

Slide 7 - Tekstslide

Mag de school studenten verplichten om een voldoende voor een keuzedeel te halen?​
A
Ja
B
Nee

Slide 8 - Quizvraag

Nee
Een school mag geen hogere eisen stellen aan diplomering dan de wet voorschrijft. ​
Cohort voor 2020: er moet een resultaat zijn.​
Na zak/slaag regeling: een 4 mag blijven staan als deze gecompenseerd kan worden. 

Slide 9 - Tekstslide

Moet een leerbedrijf erkend zijn voor een keuzedeel om het in de BPV te kunnen doen?
A
Ja
B
Nee

Slide 10 - Quizvraag

Nee
Leerbedrijven worden niet erkend voor keuzedelen.​
Keuzedelen mogen worden uitgevoerd bij alle erkende leerbedrijven. ​
Leerbedrijf hoeft niet erkend te zijn voor de kwalificatie waar de student op is ingeschreven. Wel is bij een nieuw bedrijf een nieuwe POK nodig. 

Slide 11 - Tekstslide

Mag de school een minimum of maximum aantal deelnemers bepalen voor een keuzedeel? ​
A
Ja
B
Nee

Slide 12 - Quizvraag

Ja​
Het mag. De school heeft wel een aanbodverplichting: de student moet een keuze maken uit minimaal twee keuzedelen of configuraties. ​
De school moet vooraf duidelijk maken dat een keuzedeel alleen gegeven kan worden bij meer dan “een x aantal” deelnemers of dat er slechts plek is voor “een x aantal” deelnemers. Dan moeten selectiecriteria duidelijk zijn.

Slide 13 - Tekstslide

Tellen de lesuren van keuzedelen en de BPV-uren mee in de verplichte BOT- en BPV-uren?
A
Ja
B
Nee

Slide 14 - Quizvraag

Ja
Binnen de urennorm voor BOT- en BPV vallen zowel de uren voor de kwalificatie als voor de keuzedelen. 

Slide 15 - Tekstslide

Malik heeft een 8 voor het keuzedeel digitale vaardigheden basis (240 uur) en een 4 voor het keuzedeel Rekenen 3F (480 uur). Is hij geslaagd voor de keuzedelen? ​
A
Ja
B
Nee

Slide 16 - Quizvraag

Ja
Het gemiddelde van de resultaten moet tenminste een 6 zijn.​
Voor minimaal de helft van deze keuzedelen moet het resultaat tenminste een 6 of “voldoende” zijn​
Een keuzedeelresultaat mag nooit lager zijn dan een 4​
De omvang van een keuzedeel wordt niet meegewogen in de weging van het gemiddelde.

Slide 17 - Tekstslide

Kan de student die het keuzedeel Nederlands 3F heeft behaald, vrijstelling krijgen van het examen Nederlands op niveau 4?
A
Ja
B
Nee

Slide 18 - Quizvraag

Ja
Dit moet aangevraagd worden bij de examencommissie. Er zit geen beperkte tijd aan de vrijstelling, deze blijft geldig. Alleen als de exameneisen voor Nederlands veranderen kan anders worden beslist. 

Slide 19 - Tekstslide

Hoeveel herkansingen bieden wij de studenten bij keuzedeelexamens?
A
1
B
2
C
Tot er een voldoende is gehaald

Slide 20 - Quizvraag

2 herkansingen
In het examenplan keuzedelen: maximaal 2 herkansingen om een voldoende te halen voor het keuzedeel. ​
Afwezigheid bij een aangeboden examengelegenheid = ‘PV’ (poging vergeven) ​
Voor een derde herkansing kun je een aanvraag indienen bij de examencommissie. 

Slide 21 - Tekstslide