Streetart en kritisch denken

Streetart en kritisch denken
1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Streetart en kritisch denken

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoelen
- Kritisch denken ontwikkelen door streetart te analyseren
- Reflecteren op waarden en normen
- Onderzoeken van culturele en sociale diversiteit
- Ontwikkelen van creatieve expressie
- Burgerschap en participatie bespreken

Slide 2 - Tekstslide

Introduceer de leerdoelen aan het begin van de les om de focus van de studenten te verduidelijken.
Wat weet je al over streetart en de rol ervan in de samenleving?

Slide 3 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Wat is streetart?
- Een vorm van expressie
- Een manier om politieke of sociale kwesties aan te kaarten
- Een manier om de publieke ruimte te veranderen
- Een vorm van kunst

Slide 4 - Tekstslide

Introduceer streetart en bespreek de verschillende manieren waarop het kan worden gezien.
Vormen van streetart
- Graffiti
- Stencil art
- Posters
- Installaties
- Murals

Slide 5 - Tekstslide

Beschrijf de verschillende vormen van streetart en laat voorbeelden zien.
Analyseer streetart
- Wat is de boodschap van het kunstwerk?
- Welk probleem wordt aangekaart?
- Welke emotie wordt uitgedrukt?
- Welke technieken worden gebruikt?

Slide 6 - Tekstslide

Leer studenten kritisch nadenken over streetart door hen te helpen bij het analyseren van een kunstwerk.
Ethiek van streetart
- Is streetart illegaal?
- Is streetart vandalisme?
- Wat is het recht op vrije meningsuiting?
- Wat is de rol van kunst in de publieke ruimte?

Slide 7 - Tekstslide

Bespreek de ethische implicaties van streetart en laat studenten hierover debatteren.
Waarden en normen
- Vrijheid van expressie
- Diversiteit
- Creativiteit
- Burgerlijke ongehoorzaamheid

Slide 8 - Tekstslide

Laat studenten reflecteren op de waarden en normen die ten grondslag liggen aan streetart en debatteer over verschillende standpunten.
Culturele diversiteit
- Streetart van verschillende culturen en landen
- Rol van streetart als een vorm van sociale expressie en identiteitsvorming voor diverse gemeenschappen

Slide 9 - Tekstslide

Onderzoek met studenten de rol van streetart bij het onderzoeken van culturele diversiteit.
Creatieve expressie
- Experimenteer met verschillende technieken en materialen
- Creëer streetart-geïnspireerde kunstwerken
- Reflecteer op de betekenis en impact van eigen artistieke uitingen

Slide 10 - Tekstslide

Laat studenten hun eigen creatieve expressie ontwikkelen door hen streetart als inspiratiebron te gebruiken.
Burgerschap en participatie
- Grenzen van kunst in de openbare ruimte
- Rol van streetart bij het betrekken van burgers bij maatschappelijke vraagstukken
- Hoe streetart kan bijdragen aan sociale verandering en positieve actie

Slide 11 - Tekstslide

Reflecteer met studenten over de rol van streetart in de samenleving en de relatie tussen kunst, burgerschap en participatie.
Brainstorm: maatschappelijke kwesties
- Bedenk maatschappelijke kwesties
- Kies een kwestie en ontwerp een streetart-kunstwerk om het te vertegenwoordigen

Slide 12 - Tekstslide

Laat studenten in groepen brainstormen over maatschappelijke kwesties en een streetart-kunstwerk ontwerpen om hun gekozen kwestie te vertegenwoordigen.
Presenteer je streetart-kunstwerk
- Presenteer je kunstwerk
- Leg uit waarom je hebt gekozen voor deze kwestie en hoe je kunstwerk het vertegenwoordigt
- Reflecteer op het proces van het maken van het kunstwerk

Slide 13 - Tekstslide

Laat studenten hun kunstwerk presenteren en reflecteren op het proces van het maken van het kunstwerk.
Streetart-tour
- Maak een wandeling door de stad om streetart te bekijken
- Analyseer de verschillende kunstwerken
- Reflecteer op de betekenis en impact van de kunstwerken

Slide 14 - Tekstslide

Organiseer een streetart-tour om studenten de kans te geven echte streetart te zien en te analyseren.
Debat: recht op vrije meningsuiting
- Debatteer over het recht op vrije meningsuiting
- Bespreek hoe dit van toepassing is op streetart
- Bespreek de grenzen van vrije meningsuiting

Slide 15 - Tekstslide

Organiseer een debat over het recht op vrije meningsuiting en de rol van streetart hierbij.
Interview: lokale streetart-kunstenaar
- Interview een lokale streetart-kunstenaar
- Leer meer over hun werk en inspiratie
- Bespreek de impact van hun werk op de gemeenschap

Slide 16 - Tekstslide

Nodig een lokale streetart-kunstenaar uit voor een interview om studenten meer te leren over streetart en de impact ervan op de gemeenschap.
Reflectie
- Wat heb je geleerd over streetart?
- Welke nieuwe inzichten heb je opgedaan over kritisch denken, creatieve expressie, waarden en normen, culturele diversiteit en burgerschap?
- Hoe kun je deze inzichten toepassen in je eigen leven?

Slide 17 - Tekstslide

Laat studenten reflecteren op wat ze hebben geleerd en hoe ze deze nieuwe inzichten kunnen toepassen in hun eigen leven.
Quiz
- Test je kennis over streetart
- Beantwoord vragen over de verschillende aspecten van streetart die zijn behandeld in deze les

Slide 18 - Tekstslide

Sluit de les af met een quiz om de kennis van de studenten over streetart te testen.
Einde van de les
Bedankt voor het deelnemen aan deze les over streetart en kritisch denken!

Slide 19 - Tekstslide

Rond de les af en geef studenten de gelegenheid om vragen te stellen of feedback te geven.
Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 20 - Open vraag

De leerlingen voeren hier drie dingen in die ze in deze les hebben geleerd. Hiermee geven ze aan wat hun eigen leerrendement van deze les is.
Schrijf 2 dingen op waarover je meer wilt weten.

Slide 21 - Open vraag

De leerlingen voeren hier twee dingen in waarover ze meer zouden willen weten. Hiermee vergroot je niet alleen betrokkenheid, maar geef je hen ook meer eigenaarschap.
Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 22 - Open vraag

De leerlingen geven hier (in vraagvorm) aan met welk onderdeel van de stof ze nog moeite. Voor de docent biedt dit niet alleen inzicht in de mate waarin de stof de leerlingen begrijpen/beheersen, maar ook een goed startpunt voor een volgende les.