Abstracte kunst

Abstracte kunst
1 / 29
volgende
Slide 1: Tekstslide
ArtSecondary Education

In deze les zitten 29 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Abstracte kunst

Slide 1 - Tekstslide

Wat weet je nog van de vorige les?

Slide 2 - Woordweb

Slide 3 - Tekstslide

48. Wat zie je niet in het schilderij?
A
De Eiffeltoren en een reuzenrad
B
Het vliegtuig van Blériot
C
Sporters
D
De natuur

Slide 4 - Quizvraag

49. Noem 2 gevolgen van radio voor musici

Slide 5 - Open vraag

1

Slide 6 - Video

Slide 7 - Video

51. Welk aspect van de Lindy hop komt overeen met de meeste gezelschapsdansen?
A
Het tempo van de bewegingen ligt niet zo hoog
B
De partners bewegen zich zo nu en dan los van elkaar
C
Acrobatische sprongen vormen een onderdeel van de dans.
D
Er zijn verwijzingen naar losbandige erotiek.

Slide 8 - Quizvraag

52. In het theater van Brecht mag het publiek niet meeleven , hoe is dit tegenovergesteld aan gangbaar lijsttoneel?

Slide 9 - Open vraag

53. Wat is geen kenmerk van vroegere comedyfilms
A
De comedyfilms zijn vooral bedoeld voor vermaak (om te lachen).
B
De comedyfilms duren kort: de lengte van een kermis-act.
C
De hoofdrollen in de comedy’s worden vaak gespeeld door acteurs die voordien optraden in vaudeville shows, music halls of kermissen.
D
Stuntwerk en acrobatiek vormen spelen geen rol in de korte comedyfilms.

Slide 10 - Quizvraag

54. Hoe past de toepassing van collage bij de uitgangspunten van kubisme.

Slide 11 - Open vraag

55. Welke 2 aspecten van het kostuum rechts versterken de betekenis van 'promotor'?

Slide 12 - Open vraag

56. Wat is geen kenmerk van futurisme?
A
Doelbewuste agressieve provocatie van het publiek en enthousiasme voor de oorlog: de overwinning van de machine op de mens.
B
Wil dat de kunst zich richt op de dynamiek en snelheid die hoort bij het moderne leven.
C
Brede stroming met uitgangspunten voor alle vormen van kunst en soms zelf voor het dagelijks leven.
D
Neiging om alle bestaande regels te accepteren en toe te passen.

Slide 13 - Quizvraag

57. Wat is geen kenmerk van episch theater?
A
Het publiek mag zich niet inleven in de personages, maar richt zich op het de maatschappelijke inhoud van het stuk en neemt hierin stelling.
B
Het theater mag niet de illusie scheppen dat het verhaal echt of waar is. Het is bij wijze van spreken een discussiestuk.
C
Bestaande theaterwetten worden doorbroken door ‘vervreemding’. en de vierde wand, kenmerkend voor het lijsttoneel, ontbreekt.
D
De acteurs spelen realistisch, geen typetjes.

Slide 14 - Quizvraag

58. Wat is geen kenmerk van kubisme?
A
Objecten lossen in elkaar op en lossen op in de achtergrond, gebruik van geplakte onderdelen
B
Opvallend kleurgebruik
C
Abstractie door het verdelen (verknippen) van te verbeelden objecten in fragmenten.
D
Abstractie door combinatie van meerdere standpunten in één tekening of schilderij. Geen eenduidig centraal perspectief.

Slide 15 - Quizvraag

59. Wat is geen kenmerk van Dada?
A
Voorliefde voor absurdisme, wars van theorie (kinderlijk).
B
Montage als stijlfiguur: collage, ready-made, assemblage, montage-voorstellingen.
C
Burgerlijk (en daarmee pro-oorlog en pro-nationalistisch).
D
Doelbewuste provocatie van het publiek.

Slide 16 - Quizvraag

01:50
50. Waarom is het tegenwoordig niet meer mogelijk mensen zo voor de gek te houden?
A
Meer controle op uitzendingen via de radio
B
Meer bronnen om nieuws te verifieren.
C
Mensen zijn hoger opgeleid
D
Er zijn nog steeds mensen die alles geloven wat ze op de media zien

Slide 17 - Quizvraag

Leerdoelen
 • Aan het einde van de les kun je de kenmerken van abstracte kunst uitleggen
 • Aan het einde van de les kun je de invloed van muziek op de ontwikkeling van abstracte kunst uitleggen
 • Aan het einde van de les kun je de rol van de kunstenaars Wassily Kandinsky, Kazimir Malevitsj en Piet Mondriaan in de abstracte kunst toelichten
 • Aan het einde van de les kun je de bijdragen van Constantin Brancusi aan de abstracte kunst beschrijven

Slide 18 - Tekstslide

Wat weet je al over abstracte kunst?

Slide 19 - Woordweb

Abstracte kunst en de afwijzing van de realiteit
 • Abstracte kunst breekt met de weergave van de zichtbare werkelijkheid
 • Kleuren en vormen spelen een zelfstandige rol

Slide 20 - Tekstslide

Invloed van muziek op abstracte kunst
 • Muziek speelde een grote rol in de ontwikkeling van abstracte kunst
 • Werk van Wassily Kandinsky illustreert deze invloed
 • Kandinsky was een belangrijke pionier van de abstracte kunst
 • Hij zocht naar de 'waarheid' achter de werkelijkheid

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Video

Het twaalftoonsysteem
 • Een compositietechniek waarbij alle twaalf tonen uit het octaaf gebruikt worden
 • Belangrijk in de ontwikkeling van abstracte muziek

Slide 23 - Tekstslide

Nieuwe regels en wetmatigheden in de kunst vanaf 1920
 • Rond 1920 werden nieuwe regels en wetten geformuleerd in alle kunstvormen
 • Béla Bartók en de vernieuwing van de muziektaal

Slide 24 - Tekstslide

Stanislavski-methode en de veranderingen in het toneel
 • Stanislavski-methode: acteurs moeten emoties echt voelen
 • Veranderingen in de manier van acteren en theater maken

Slide 25 - Tekstslide

Moderne dans en de bijdragen van Martha Graham
 • Moderne dans speelde een belangrijke rol in de ontwikkeling van abstracte kunst
 • Martha Graham was een invloedrijke danseres en choreografe

Slide 26 - Tekstslide

Abstracte schilderkunst en de zoektocht naar de 'waarheid'
 • Kunstenaars zoals Kazimir Malevitsj, Piet Mondriaan en Constantin Brancusi
 • Zoeken naar de 'waarheid' achter de werkelijkheid

Slide 27 - Tekstslide

Definitielijst
 • Abstracte kunst: Een kunstvorm die de zichtbare werkelijkheid niet weergeeft
 • Twaalftoonsysteem: Een compositietechniek waarbij alle twaalf tonen uit het octaaf gebruikt worden
 • Stanislavski-methode: Een acteermethode waarbij acteurs emoties echt moeten voelen
 • Contraction en release: De basis van de dansbewegingen van Martha Graham

Slide 28 - Tekstslide

Hoe was deze les voor jou?
😒🙁😐🙂😃

Slide 29 - Poll