הפרדת תערובות

הפרדת תערובות
1 / 35
volgende
Slide 1: Tekstslide
Design and technologyPrimary EducationAge 8

In deze les zitten 35 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 5 videos.

Onderdelen in deze les

הפרדת תערובות

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

תכונה מפרידה
A
תכונה שונה הקיימת בחומרי התערובת
B
התכונה המאפשרת את הפרדתם החומרים שבתערובת זה מזה
C
תכונה שבעזרתה ניתן לראות את החומרים השונים שבתערובת
D
התכונה שבה נבדלים מכשירי ההפרדה זה מזה

Slide 4 - Quizvraag

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

?מה התכונה המפרידה בין חול לאבנים
A
גודל גרגיר
B
מגנטיות
C
צבע
D
הולכת חום

Slide 10 - Quizvraag

אילו חומרים ניתן להפריד בסינון תוך שימוש בנייר סינון
A
תערובת של מלח ופלפל
B
תערובת של פלפל ומים
C
תערובת של חמצן ומים
D
תמיסת חנקת כסף במים

Slide 11 - Quizvraag

Slide 12 - Video

על בסיס איזו תכונה מבדילה מפרידים בין שמן ומים
A
משיכה למגנט
B
מסיסות במים
C
צפיפות
D
הולכת חשמל

Slide 13 - Quizvraag

אילו תערובות אפשר להפריד בעזרת סינון
A
תערובות הומוגניות של מוצק בנוזל
B
תערובת הטרוגנית של מוצק בנוזל
C
תערובת של מוצק במוצק
D
B ו C נכונות

Slide 14 - Quizvraag

אבקה המכילה גרגרים לבנים וגרגרים שחורים היא
A
תמיסה
B
תרכובת
C
תערובת
D
יסוד

Slide 15 - Quizvraag

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide

כאשר מוסיפים מים לחומר אפשר לגלות את
A
תכונת המגנטיות
B
תכונת המסיסות
C
מידת קושי של חומרים
D
נפח הגרגירים

Slide 21 - Quizvraag

Slide 22 - Video

Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Video

לפניכם טמפ' התכה של מתכות שונות. מי החומר ששינה מצב צבירה ראשון
A
אלומיניום
B
ברזל
C
בדיל
D
כסף

Slide 25 - Quizvraag

מהי מסיסות
A
המידה בה חומר מתמוסס בחומר אחר ויוצר עמו תערובת אחידה
B
שני חומרים שאינם מתערבבים כששמים אותם באותו כלי

Slide 26 - Quizvraag

לפניכם טמפ' התכה של מתכות שונות. מי החומר ששינה מצב צבירה אחרון
A
אלומיניום
B
ברזל
C
בדיל
D
כסף

Slide 27 - Quizvraag

Slide 28 - Tekstslide

Slide 29 - Video

Slide 30 - Tekstslide

Slide 31 - Video

?מה התכונה המפרידה של ברזל
A
גודל גרגר
B
צבע
C
מסיסות
D
מגנטיות

Slide 32 - Quizvraag

?באיזה כלי נפריד מלח מברזל
A
מסננת
B
פינצטה
C
הרתחה
D
מגנט

Slide 33 - Quizvraag

?מי מהבאים הוא תערובת
A
מלח ואבק ברזל
B
מים
C
ברזל
D
מלח

Slide 34 - Quizvraag

לסיכום
שיטה
תכונה מפרידה
מצב הצבירה של החומרים בתערובת
מרכיבי התערובת
מוצק, מוצק
מלח, פלפל
גופרית, ברזל
אידוי
מים, מלח
מים,אלכוהול
היצמדות לחומר
טושים
לסיכום

Slide 35 - Tekstslide