Kinderrechtenverdrag Lesdeel 2

Internationaal verdrag van de rechten van het kind

 1. Terugblik 'Rechten en Plichten'
 2. Ontstaan van het kinderrechtenverdrag
 3. Waar gaat het over
 4. Deelnemende landen
 5. België
 6. Volgende les
1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
PAVSecundair onderwijs

In deze les zitten 23 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 15 min

Onderdelen in deze les

Internationaal verdrag van de rechten van het kind

 1. Terugblik 'Rechten en Plichten'
 2. Ontstaan van het kinderrechtenverdrag
 3. Waar gaat het over
 4. Deelnemende landen
 5. België
 6. Volgende les

Slide 1 - Tekstslide

RECHTEN EN PLICHTEN

Bekijk het plaatje:
Welk recht denk je wordt hiermee in hoofdzaak bedoeld?

Slide 2 - Tekstslide

Welk recht wordt in de hoofdzaak bedoeld:
'Bij het recht om te zeggen wat je denkt,
hoort de plicht om te denken over wat je zegt'
timer
1:00

Slide 3 - Open vraag

Antwoord
Vrijheid van meningsuiting
Art. 13 Verdrag inzake de Rechten van het Kind
Algemene Vergadering van de Verenigde Naties
op 20 november 1989

Slide 4 - Tekstslide

0

Slide 5 - Video

En dan nu even kijken wat jullie hebben onthouden?

Slide 6 - Tekstslide

..
.
Welke zin is WAAR?
Schrijf het antwoord op je wisbordje en houd je wisbordje op het teken van je juf of meester in de lucht. Of doe mee met je eigen device.
timer
0:30
A
Het Kinderrechtenverdrag geldt voor kinderen tot 12 jaar
B
Het Kinderrechtenverdrag geldt voor kinderen tot 16 jaar
C
Het kinderrechtenverdrag geldt voor kinderen tot 18 jaar
D
Het Kinderrechtenverdrag geldt voor kinderen tot 21 jaar

Slide 7 - Quizvraag


Wat staat NIET in het Kinderrechtenverdrag?
timer
0:30
A
Kinderen hebben altijd recht op cola en ijs
B
Kinderen mogen hun eigen mening geven
C
Wanneer kinderen een sms of e-mail krijgen, dan mag niemand dit zien zonder het eerst te vragen
D
Alle kinderen hebben recht op sport en spel

Slide 8 - Quizvraag


Alle landen ter wereld hebben hun handtekening onder het Kinderrechtenverdrag gezet, op een na. 
Welk land is dat?
timer
0:30
A
Irak
B
De Verenigde Staten
C
Nederland
D
Syrië

Slide 9 - Quizvraag


In welke jaar werd het Internationaal Verdrag inzake Rechten van het Kind goedgekeurd?
timer
0:30
A
1919
B
1924
C
1959
D
1989

Slide 10 - Quizvraag

Verklaring van de Rechten van het Kind
Een gezonde ontwikkeling van alle kinderen is van cruciaal belang voor de hele maatschappij

Slide 11 - Tekstslide

Ontstaan en geschiedenis van het kinderrechtenverdrag

Slide 12 - Tekstslide

Geschiedenis van het Verdrag
 • 1900 Kinderen hebben weinig of geen rechten
 • 1919 Na WOI beseft men dat kinderen nood hebben aan extra bescherming
 • 1924 De Verklaring van Genève somt verplichtingen van volwassen tegenover kinderen op
 • 1948 Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
 • 1959  Goedkeuring van De Verklaring van de Rechten van het Kind
 • 1989 Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Link

Waar gaat het over
 • Alle kinderenrechten bundelt
 • Alle kinderen < 18 jaar
 • De landen hebben de morele verplichting zoveel mogelijk rekening houden met vooropgestelde rechten en hun wetgeving trachten aan te passen
 • Comité voor de Rechten van het Kind controleert de toepassing hiervan

Slide 15 - Tekstslide

Bestaat uit 54 artikelen
1. Protectiemaatregelen
2. Provisiemaatregelen
3. Participatieregels

Slide 16 - Tekstslide

Beschermende rechten
 • Gepaste vrije mening
 • Privacy
 • Sociale zekerheid
 • Vrije tijd, spel, ...
 • Gezinshereniging
 • ...

Slide 17 - Tekstslide

Bijzondere bescherming
 • Pleegkinderen of adoptiekinderen
 • Kinderen tijdens gewapende conflicten
 • Verwaarloosde of misbruikte kinderen

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide

In 1991 ratificeerde België het Verdrag
Wat wordt hieronder verstaan?

Slide 21 - Tekstslide

Ratificatie = totstandkoming
een al gesloten verdrag officieel erkennen, met name door een regering of een ander bevoegde wetgevende instantie
In België omvat het sluiten van een verdrag  verschillende stappen
 1. Onderhandeling
 2. Ondertekening
 3. Parlementaire instemming (bekrachtiging)
 4. Publicatie in BS

Slide 22 - Tekstslide

Einde van de les

Bedankt voor jullie aandacht!

Als er nog vragen zijn dan hoor ik het graag
carmen.van.den.broeke@student.howest.be


Slide 23 - Tekstslide