Les 1: Intro D&P + uitleg Profielmodule 4

Welkom bij D&P: Les 1
1 / 32
volgende
Slide 1: Tekstslide
Dienstverlening en ProductenMiddelbare schoolvmbo gLeerjaar 3

In deze les zitten 32 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 100 min

Onderdelen in deze les

Welkom bij D&P: Les 1

Slide 1 - Tekstslide

Lesplanning 1 september

12.15 uur: verdeling voorlopige lesgroepen 
12.30 uur: start les: introductie D&P +afspraken + theorie                                      multimediale producten
13.15 uur:  start opdracht poster maken
13.50 uur: afsluiten les/opruimen


Slide 2 - Tekstslide

Profiel: dienstverlening en producten
 • Dienstverlening & Producten gaat over: alles wat je doet of maakt voor een ander. 
 • Een dienst is bijvoorbeeld het organiseren van een sportdag. 
 • Een product is bijvoorbeeld een promotiefilm of een flyer of poster

Slide 3 - Tekstslide

2 profieldelen
In leerjaar 3: Multimediale Producten

* Multimediaal product maken: Ontwerpen en maken van een app, website en film. Kostenoverzicht maken in Excel, werken met Word, Powerpoint/Prezi en Publisher etc.

èn in leerjaar 4: Organiseren van een Activiteit

* Organiseren van activiteiten: Draaiboek schrijven, haalbaarheidsonderzoek uitvoeren, begroting maken in Excel, posters/flyers maken, uitvoering organiseren.

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide

Profieldeel: Multimediale Producten (leerjaar 3)

Slide 6 - Tekstslide

Profieldeel Organiseren van een activiteit (leerjaar 4)

Slide 7 - Tekstslide

Planning leerjaar 3
Je rondt 2 cursussen af: 
Elke cursus combineert de examenstof van een profielmodule Multimediale Producten met een door jouw gekozen keuzevak! 

dus aan het einde van leerjaar 3 heb je het volgende afgerond:
-keuzevak 1
-keuzevak 2 (keuzemoment januari 2023)
-Profieldeel Multimediale Producten (zit zowel bij KV 1 als bij KV2)

Elk keuzevak en elk profieldeel heeft 2 toetsen (vaardigheidstoets + theorietoets)
In totaal haal je in het 3e leerjaar 6 cijfers. Dit zijn allemaal PTA-toetsen ( examentoetsen)

Slide 8 - Tekstslide

Learningbox 3

Jullie werken online in het programma Learningbox
Hierin maak je alle opdrachten en kun je ook je opdrachten inleveren.
Je krijgt hiervoor een gebruikersnaam en een wachtwoord als je gaat starten aan het keuzevak-> 12 september!

Slide 9 - Tekstslide

Hoe belangrijk is D&P?
Dit vak is heel belangrijk omdat de behaalde resultaten meetellen voor je examen.
In totaal haal je in het 3e leerjaar 6 cijfers. Dit zijn allemaal PTA-toetsen-> net zoals bij Maatschappijleer. Deze cijfers neem je mee naar GL4.

Afspraken die wij met elkaar maken: 
-We verwachten dat je je gedraagt.
-Iedereen moet zich veilig kunnen voelen.
-We respecteren dat mensen verschillend zijn.
-We houden met elkaar het lokaal netjes en opgeruimd.
-We houden ons aan gemaakte afspraken.


Slide 10 - Tekstslide

Planning leerjaar 3

Week 35 + 36: maken van opdrachten profielmodule 4 (introductie Multimediale Producten)
Vanaf week 37: officiële start Keuzevak 1 (in learningbox) in combinatie met profieldeel                                                     Multimediale Producten

16 januari:    vaardigheidstoets Keuzevak 1
19 januari:    theorietoets Keuzevak 1 (valt in de toetsweek)
27 maart:      vaardigheidstoets Profieldeel Multimediale Producten
30 maart:      theorietoets Profieldeel Multimediale Producten
19 juni:            vaardigheidstoets Keuzevak 2
22 juni:           theorietoets Keuzevak 2

Je gaat ongeveer 1 x per 3 weken koken! Hiervoor wordt op tijd de planning voor doorgegeven.
Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Theorie Multimediale Producten

Slide 13 - Tekstslide

Theorie Multimediale Producten

Multimediaal: meerdere soorten media

Media: elke vorm waarin een boodschap wordt overgebracht:
                voorbeelden: krant-tijdschrift-video-websites-digitale                                                 ontwerpen

Slide 14 - Tekstslide

Ontwerpen
->je maakt iets vanuit je eigen idee
->je mag niet iets namaken en dan zeggen dat het jouw                      ontwerp is: copyrightschending/auteurschending
->vaak digitaal/kan ook op papier
->je voegt afbeeldingen, tekst en vormgeving tot één beeld
->met je ontwerp wil je een boodschap overbrengen
->jouw ontwerp heeft een bepaald doel

Slide 15 - Tekstslide

Voorbeelden digitale ontwerpen: Poster
Met een poster geef je op een aantrekkelijke manier informatie; je wil iets duidelijk maken

 • (reclame)boodschap met plaatjes en tekst
 • vanaf afstand goed te lezen zijn


Slide 16 - Tekstslide

Voorbeelden digitale ontwerpen: Flyer
 • reclamedrukwerk dat aan één of twee zijden bedrukt is
 • A5 formaat (2 x een A5 = 1 x een ..?)
 • korte introductie van een product/dienstSlide 17 - Tekstslide

Voorbeelden digitale ontwerpen: brochure en magazine
Informatie in de vorm van een catalogus, boekje of tijdschrift
Vaak met nietjes samengebonden of gelijmdSlide 18 - Tekstslide

Voorbeelden digitale ontwerpen: Nieuwsbrief
Veel nieuwsbrieven worden digitaal per e-mail verstuurd.
-moet duidelijk en helder zijn
-met een goede huisstijl waaraan je meteen herkent van         welk bedrijf/stichting de brief komt
-zorgt voor betrokkenheid bij de klant/geïnteresseerde

Slide 19 - Tekstslide

Doelen die je wilt bereiken met je ontwerp
-commercieel
-informerend
-ter vermaak (vermakelijk)

Slide 20 - Tekstslide

Doelgroep: welk publiek wil je aanspreken?
Doelgroep: groep mensen die iets gemeenschappelijk hebben:
-leeftijd
-hobby
-werk
-gezondheid
-sport

Slide 21 - Tekstslide

Noem 3 voorbeelden van een digitaal ontwerp.

Slide 22 - Open vraag

Welke 3 doelen zijn er bij het overbrengen van een boodschap?

Slide 23 - Open vraag

Bedenk 2 voorbeelden van een doelgroep

Slide 24 - Open vraag

De opdracht:
Ontwerp een poster om het (goede) afvalscheiding binnen school te promoten.  
Hoe kan dit beter?  
En hoe zorg je ervoor dat iedereen zijn afval weggooit in de prullebak(ken)?
We maken er een wedstrijd van!

Slide 25 - Tekstslide

Hoe maak je nou een goede poster?
je zult voor jezelf een aantal vragen moeten beantwoorden.
 • wie
 • wat
 • waar
 • waarom
 • hoe
 • en wanneer?

Slide 26 - Tekstslide

Voor WIE ga jij een poster maken?
Dit noem je de doelgroep.
Het maakt natuurlijk verschil of je deze poster voor bejaarden maakt of voor je klasgenoten. In dit geval maak je het voor jezelf en je klasgenoten. Jullie zijn de doelgroep!

Slide 27 - Tekstslide

WAT wil je bereiken?
Dit noem je ook wel het DOEL van je poster. 

In dit geval wil je dat iedereen op school zijn/haar afval opruimt en weggooit in de juiste prullenbak 

Wat ga je hiermee bereiken: blije conciërges en een schone school!

Slide 28 - Tekstslide

WAAR:
Je ontwerpt een poster voor jezelf en je klas/schoolgenoten. Dus de plaats waar de poster komt te hangen is uiteraard ook in school! 

De beste 3 posters van de klas worden geprint op A3 formaat en krijgen een mooie plaats binnen school. 

Maar het waar is natuurlijk ook altijd afhankelijk van je doel en doelgroep.

Slide 29 - Tekstslide

WAAROM maak je een poster?
Je maakt een poster om het scheiden van afval en natuurlijk het opruimen van je eigen rotzooi te promoten op school. Of het nou leuk is of niet. Bedenk dus wat dingen om te laten zien dat we het ook leuk kunnen maken!

Slide 30 - Tekstslide

HOE????
Je poster kun je op heel veel verschillende manieren vormgeven. Dat zou niet eens perse op papier hoeven te zijn!

 • Tekenen op papier potlood / stiften
 • Een collage maken (op google vind je voorbeelden)
 • Op de computer maken met bijvoorbeeld het programma Publisher of Word

Slide 31 - Tekstslide

De opdracht:
Ontwerp een poster om het (goede) afvalscheiding binnen school te promoten.  
Hoe kan dit beter?  
En hoe zorg je ervoor dat iedereen zijn afval weggooit in de prullebak(ken)?
Veel succes!!

Slide 32 - Tekstslide