Theme 5 grammar: who-which-that-X

Welcome 
14-18 February

Round off Theme 5 
Finish Masterpiece script 
Practise listening skills 
1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 4

In deze les zitten 15 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Welcome 
14-18 February

Round off Theme 5 
Finish Masterpiece script 
Practise listening skills 

Slide 1 - Tekstslide

Grammar theme 5 - relative clauses
I know the three main English relative clauses 
I know when to use which one 

Slide 2 - Tekstslide

She worked for a man ... used to be an athlete
A
who
B
which
C
that
D
X

Slide 3 - Quizvraag

I bought the Harry Potter book ... had been on my list for a long time!
A
who
B
which
C
that
D
X

Slide 4 - Quizvraag

Relative clauses WHO - WHICH - THAT 
Dutch: betrekkelijke voornaamwoorden 

I play tennis with Henk 
Henk lives in Nijkerk
I play tennis with Henk, who lives in Nijkerk Slide 5 - Tekstslide

Relative clauses WHO - WHICH - THAT 
Dutch: betrekkelijke voornaamwoorden 

I play tennis with Henk 
Tennis is my favorite sport 
I play tennis, which is my favorite sport, with Henk Slide 6 - Tekstslide

WHO - WHICH - THAT - X
Who - als het op personen slaat 
Which - als het op dieren/dingen slaat 
That - als er geen komma in de zin staat kun je who/which vervangen door that
X - als het tweede gedeelte van de zin met een onderwerp begint (I, she, we etc.) kun je who/which/that weglaten

Slide 7 - Tekstslide

Test Test....  
This is the car which I bought last year 
This is the car that I bought last year 
This is the car I bought last year

Which one is correct? Slide 8 - Tekstslide

Test Test ... 
The boys, who are learning about English, are students. 
The boys, that are learning about English, are students. 
The boys learning about English are students. 

Which one is correct?

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

The man ... is wearing a blue sweater, is working in the garden
A
who
B
which
C
that
D
X

Slide 11 - Quizvraag

Ashley is the girl ... I met on Friday.
A
who
B
which
C
that
D
X

Slide 12 - Quizvraag

Jantje likes hamburgers ... are hot.
A
who
B
which
C
that
D
X

Slide 13 - Quizvraag

Kijk-Luister practice 
What do you remember from last week´s listening strategies? 
Let´s practice some more today... Slide 14 - Tekstslide

Reminders
Finish Masterpiece checklist week 2 + 3 

Don´t forget to keep up with your Vocab & Stones of Theme 5

Do one online Test Yourself [see Stepping Stones Method] 

                               Next week: Repetitie Theme 5 
 

Slide 15 - Tekstslide