Circulair en MVO

1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
EconomieSecundair onderwijs

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoelen  • Je kunt uitleggen wat een bedrijfskolom is
  • Je kunt de verschillende stromen in een bedrijfskolom  herkennen,
  • Je kunt uitleggen wat distributie is in een bedrijfskolom.
  • Je kunt uitleggen wat een levenscyclus van een product is.

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is een bedrijfskolom?
A
Alle bedrijven die hetzelfde maken bij elkaar
B
Alle bedrijven die betrokken zijn bij de productie van 1 product
C
Alle bewerkingen die een product ondergaat
D
Alle winkels die een bepaald product verkopen

Slide 3 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Grossier of groothandel
Oerproducent
Consument
Detailhandel
Fabrikant
Dat is een onderneming die grote partijen inkoopt bij één of meerdere producenten om die in kleinere hoeveelheden (Q) aan andere ondernemingen door te verkopen.
De grondstoffen-producent
Dat is iedereen die goederen koopt en daarmee zijn behoeften bevredigt
Dat is een onderneming die goederen (G) aan consumenten (C) verkoopt
Dat is iemand die producten in groten getale produceert

Slide 4 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 7 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 8 - Tekstslide

dan volgen nu een aantal uitgangspunten die gehanteerd worden bij maatschappelijk verantwoord ondernemen te beginnen met circulaire economie  de dia spreekt voor zich

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Slide 10 - Tekstslide

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen een hele mond vol ook voor onze studenten maar wat betekent dat nu eigenlijk. In deze les gaan we de studenten een beetje wegwijs maken met MVO en de termen die daarbij horen
Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Wat betekent dit?
Maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaam ondernemen of maatschappelijk ondernemen is een vorm van ondernemen gericht op economische prestaties, met respect voor de sociale kant, binnen de ecologische randvoorwaarden: de triple-P-benadering.

Slide 11 - Tekstslide

Dit zijn stellingen waar je het met de studenten over in gesprek ga. Welke spreekt hun aan enz.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen = ondernemers zich naast winst maken ook richten op mens en milieu. Duurzame producten maken, medewerkers een fiets geven, fruit in de personeelsruimte leggen.

MVO
MVO = maatschappelijk verantwoord ondernemen
"Triple P"

People
Planet
Profit

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 13 - Tekstslide

Bij elke bedrijfsbeslissing houd je rekening met de vraag wat heeft deze beslissing voor invloed op de mens, de planeet/het milieu en in hoeverre is rekening houdend met die beide aspecten zo'n beslissing dan ook winstgevend voor de onderneming. Pas als er een goede balans is tussen deze die zal er een positief besluit volgen. 

Slide 14 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Wat is mvo?
A
maatschappelijk verantwoord ondernemen
B
maatschappelijk veranderende omgeving
C
meetbare volhardende omgeving
D
mensheid van omgeving

Slide 15 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat betekent 'de maatschappij'?
A
Alle inwoners van Groningen
B
Dat is een onderneming
C
Alle mensen op de wereld
D
Alle inwoners van Nederland

Slide 16 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat betekent 'maatschappelijk verantwoord ondernemen?'
A
Dat je vooral je eigen ideeën volgt
B
Dat je rekening houdt met elkaars mening
C
Dat je als bedrijf beslissingen neemt die volgens de in Nederland geldende wetten ,regels en afspraken zijn genomen
D
Dat je rekening houdt met natuur en milieu

Slide 17 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is een voorbeeld van MVO?
A
Regenwater filteren voor het doorspoelen van toiletten
B
een dieselauto rijden i.p.v. een benzine auto
C
de deur achter je sluiten
D
geen kauwgum meer gebruiken

Slide 18 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Bestudeer de onderstaande afbeelding en vul de definitie van 'circulaire economie' aan:
gerecycleerd
verkocht
lang
levenscyclus
consumptie
afval
kort

Slide 19 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Lineaire economie
recycling economie
Circulaire economie
Grondstoffen worden verwerkt tot een product dat na gebruik gedeeltelijk wordt gerecycleerd om eventueel samen met grondstoffen verwerkt te worden tot een product.
Grondstoffen worden verwerkt tot een product dat na gebruik volledig wordt gerecycleerd om eventueel samen met grondstoffen weer verwerkt te worden tot een product. 
Grondstoffen worden verwerkt tot een product dat na gebruik wordt weggegooid.

Slide 20 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies