Aan de slag als jobstudent

Vakgericht Vernieuwen

Kaat Verschueren
VEBASO 2.2
2022-2023
1 / 50
volgende
Slide 1: Tekstslide
Maatschappelijke vormingSecundair onderwijs

In deze les zitten 50 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

Onderdelen in deze les

Vakgericht Vernieuwen

Kaat Verschueren
VEBASO 2.2
2022-2023

Slide 1 - Tekstslide

AAN DE SLAG ALS JOBSTUDENT
Een digitale les maatschappelijke vorming (PAV) voor leerlingen in de 2e graad arbeidsmarktfinaliteit

Slide 2 - Tekstslide

Wat is jouw droomstudentenjob?

Slide 3 - Woordweb

AAN DE SLAG ALS JOBSTUDENT
In deze digitale les leer je meer over studentenjobs. 
Drie belangrijke thema's komen aan bod.

1. Een studentenjob
2. De studentenovereenkomst
3. Het loon Slide 4 - Tekstslide

Bekijk aandachtig de video in de volgende slide en antwoord vervolgens op de vraag in het woordweb.

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Video

Wat vind jij belangrijk aan een studentenjob?
Geef 3 antwoorden.

Slide 7 - Woordweb

1. Een studentenjob

Slide 8 - Tekstslide

Wat is studentenarbeid?

Studentenarbeid is een vorm van arbeid waarbij je als student beschermd bent door een specifiek type contract: de overeenkomst voor tewerkstelling van studenten. 

De overeenkomst heeft een beperkte duurtijd.

Als jobstudent met een studentenovereenkomst word je beschermd door arbeidswetgeving. Die bepaalt welke arbeid is toegelaten, op hoeveel rust je recht hebt, wanneer je wel en niet mag werken, enzovoort.

Slide 9 - Tekstslide

Mag je werken als jobstudent? Ja, als je...
  • student bent 
  • oud genoeg bent
  • niet werkt wanneer je geacht wordt opleiding of andere schoolactiviteiten te volgen


Je kunt als jobstudent aan de slag zodra je:
  • 16 jaar oud bent
  • 15 jaar oud bent én de eerste twee studiejaren van het middelbaar onderwijs hebt gevolgd.
 

Slide 10 - Tekstslide


Poll: Mag jij werken als jobstudent?
ja
nee
ik weet het niet

Slide 11 - Poll

Poll: Heb jij al gewerkt als jobstudent?

Slide 12 - Poll

Bekijk het filmpje in de volgende slide aandachtig. Beantwoord vervolgens de vragen.

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Video

Juist of fout?
Ik mag als student maximum 50 dagen per jaar werken.
A
juist
B
fout

Slide 15 - Quizvraag

Juist of fout?
Als ik meer dan 475 uur per jaar werk, betalen zowel ik als mijn werkgever hogere sociale bijdragen.
A
juist
B
fout

Slide 16 - Quizvraag

Juist of fout?
Ik ben 17 jaar. Als ik meer dan 475 uur per jaar werk, verliezen mijn ouders de kinderbijslag.
A
juist
B
fout

Slide 17 - Quizvraag

Juist of fout?
Als ik meer dan 475 uur per jaar werk, ben ik niet meer fiscaal ten laste van mijn ouders.
A
juist
B
fout

Slide 18 - Quizvraag

Scan de QR-code om je antwoorden op de vorige vragen te controleren.

Slide 19 - Tekstslide

2. De studentenovereenkomst

Slide 20 - Tekstslide


Klik hier en maak de oefening om zo meer te weten te komen over de studentenovereenkomst.
OPWARMER

Slide 21 - Tekstslide

Wat moet er allemaal in een studentenovereenkomst staan?
1. De identiteit van de werkgever.
2. De identiteit van de werknemer
3. Een korte functiebeschrijving
4. De datum waarop het contract ingaat en wordt beëindigd.
5. Het aantal te presteren uren per dag en per week.
6. De plaats waar je moet werken.
7. Je loon of alle elementen die de berekening ervan mogelijk maken.
8. Het Paritair Comité waar de onderneming bij hoort.

Slide 22 - Tekstslide

Ga op het internet op zoek naar antwoord op de vragen in de volgende slides. Typ je antwoord in het vak en vermeld steeds de bron.
Zoekopdracht

Slide 23 - Tekstslide

Kan ik als jobstudent een dag verlof krijgen om naar een festival te gaan?

Slide 24 - Open vraag

Wat moet ik doen als ik op een werkdag ziek ben?

Slide 25 - Open vraag

Wat gebeurt er als ik op het werk een ongeval heb?

Slide 26 - Open vraag

Kan ik als jobstudent ontslag nemen?

Slide 27 - Open vraag

Scan de QR-code om je antwoorden op de vorige vragen te controleren.

Slide 28 - Tekstslide

Klik hier en deel je mening op de discussiemuur. 
UITWISSELING
Vind jij dat een jobstudent elke soort job mag uitoefenen? Welke jobs zouden er niet mogen en waarom niet? 

Slide 29 - Tekstslide


Klik hier om een artikel te lezen over de jobs die je als student mag uitvoeren. 
Los vervolgens de vragen op in de volgende slides. 
LEESOPDRACHT

Slide 30 - Tekstslide

Jobstudenten lopen een groter risico op arbeidsongevallen dan gewone werknemers.
A
juist
B
fout

Slide 31 - Quizvraag

Juist of fout? Ik mag als jobstudent elk type werk verrichten.
A
juist
B
fout

Slide 32 - Quizvraag

Juist of fout? Ik mag als jobstudent sowieso met machines werken als ik minstens 18 jaar ben.
A
juist
B
fout

Slide 33 - Quizvraag

Juist of fout? Ik volg de opleiding lassen. Als jobstudent mag ik pas met een lasapparaat werken als ik 18 jaar en mijn werkgever advies heeft gevraagd aan de preventieadviseur en Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk.
A
juist
B
fout

Slide 34 - Quizvraag

3. Het loon 

Slide 35 - Tekstslide

Hoeveel ga ik verdienen als jobstudent?
Dat is afhankelijk van de sector waarin je gaat werken. 
Binnen een sector (paritair comité) kunnen er collectieve arbeidsovereenkomsten worden afgesloten waarin het (minimum)loon wordt afgesproken. Je vindt het nummer van je paritair comité in je studentenovereenkomst.


Slide 36 - Tekstslide

Hoeveel ga ik verdienen als jobstudent?
Als er geen afspraken zijn binnen de sector, wordt je loon bepaald op basis van het gewaarborgde gemiddelde minimummaandinkomen. 

De tabel op de volgende slide geeft een overzicht van de gewaarborgde bruto maand- en uurlonen op 1 april 2022. Dit zijn de minimumbedragen die je als student moet verdienen als je een maand of langer bij een werkgever werkt.

Slide 37 - Tekstslide

Tabel gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen

Slide 38 - Tekstslide

Wacht eens even... bruto en netto loon?
Er is een verschil tussen het loon dat je werkgever aan jou moet betalen en het loon dat effectief op je rekening verschijnt.

Het brutoloon is het loon dat de werkgever verschuldigd is aan zijn werknemer. De werkgever trekt de sociale bijdragen en de belastingen (bedrijfsvoorheffing) die een werknemer verschuldigd is daarvan af. Het bedrag dat overblijft is het nettoloon.

Bekijk het filmpje op de volgende slide voor meer informatie.

Slide 39 - Tekstslide

Slide 40 - Video

Voordelen voor studenten én werkgevers

Een jobstudent die werkt volgens de studentenovereenkomst, heeft veel voordelen op gebied van belasting. Een gewone werknemer wordt bijna voor 40% van zijn of haar salaris belast, terwijl jobstudenten geen belasting betalen op hun salaris. 

Jobstudenten betalen enkel 2,7% van hun loon aan solidariteitsbijdrage, wat bij reguliere werknemers kan oplopen tot 13, 07%. Ook voor de werkgever is een jobstudent fiscaal voordelig. Deze moet namelijk maar 5,4% RSZ-belasting betalen op het salaris van een student, terwijl voor een gewone werknemer ongeveer 32% van het salaris belast wordt.

Hoewel jobstudenten geen belastingen betalen, moet je wel een belastingaangifte doen!

Slide 41 - Tekstslide

Solidariteitsbijdrage voor de RSZ
Waarvoor staat RSZ? 
Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid. 
Waarom betalen we een bijdrage aan RSZ? 
Iedereen die werkt in België moet een bepaald deel van zijn/haar loon afstaan aan de overheid. Ook de werkgever betaalt RSZ-bijdragen bovenop jouw loon.
Wat gebeurt er met dat geld? 
Met al die bijdragen kan de overheid onze sociale zekerheid betalen. Als je je been breekt, betaalt de RSZ een deel van de dokterskosten. Als je ziek bent en niet kan werken, krijg je een ziekte-uitkering. Verlies je je werk, dan heb je recht op een werkloosheidsuitkering. Ook de kinderbijslag en pensioenen worden hiervan betaald.
Waarom moet ik dat als student betalen? 
Iedereen moet zijn of haar steentje bijdragen. Dat heet het solidariteitsprincipe. 

Slide 42 - Tekstslide

Concreet: hoeveel loon krijg ik nu echt?
Op je studentenovereenkomst staat steeds je brutoloon vermeld. Als je wil weten hoeveel loon je op het einde van maand op je bankrekening zal krijgen, moet je enkel de 2,7% solidariteitsbijdrage van je brutoloon aftrekken, want je betaalt als student geen belastingen

Je kan dit eenvoudig zelf uitrekenen. 
Maak de oefeningen op de volgende slides. 

Slide 43 - Tekstslide

Oefening: nettoloon berekenen
Klik hier om naar de oefening te gaan.
Bereken het nettoloon van de studenten. Volg indien nodig het stappenplan. 

Je rekent met het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen. Reken en rond af met twee cijfers na de komma.
stappenplan

Slide 44 - Tekstslide

AAN DE SLAG ALS JOBSTUDENT
samenvatting en afronding van de les

Slide 45 - Tekstslide

Samenvatting en afronding van de les
Proficiat, je hebt bijna het einde van deze digitale les bereikt over het werken als jobstudent. Hou nog even vol, je bent er bijna!

In deze les leerde je over het concept studentenarbeid en de voorwaarden ervan, de studentenovereenkomst en het loon. Op de volgende slide staan alle belangrijke begrippen uit de les opgesomd. Lees ze aandachtig. Zijn er nog begrippen onduidelijk? Scroll dan terug in de les of zoek het begrip op in een online woordenboek. Maak vervolgens de herhalingsoefening. 

Slide 46 - Tekstslide

Begrippen
arbeidsongeval
arbeidswetgeving
belastingen
beperkte duurtijd
brutoloon
collectieve arbeidsovereenkomst
functiebeschrijving
gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen
kinderbijslag
nettoloon
paritair comité
RSZ
solidariteitsbijdrage
studentenarbeid
studentenovereenkomst

Slide 47 - Tekstslide

Heb je de begrippen op de vorige slide goed bestudeerd? Klik dan hier op de herhalingsoefening te maken en zo te controleren of je alle begrippen van deze les hebt begrepen. 
Herhalingsoefening

Slide 48 - Tekstslide

Heb je iets uit deze les niet zo goed begrepen? Waar wil je graag nog meer over weten?

Slide 49 - Open vraag

Wat neem je uit deze les mee en ga je aan je vrienden vertellen?

Slide 50 - Open vraag