cross

De Grieken - Strijden en sporten

Hoofdstuk 3: De Grieken
Paragraaf 3.4
1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
Geschiedenisvmbo t, havoLeerjaar 1

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Hoofdstuk 3: De Grieken
Paragraaf 3.4

Slide 1 - Tekstslide

Lesplanning
 • Nakijken 3.3
 • 3.4 LessonUP
  > Vragen
  > Grieken en Oorlogen
  > Grieken en Sporten
 • 3.4 maken

Slide 2 - Tekstslide

Na deze les weet je meer over...
 • Hoe en waarom de Grieken vochten tegen de Perzen.
 • Waarom de Grieken onderling oorlog gingen voeren.
 • Wat het belang is van sport voor de Grieken...
  en wat dat te maken heeft met oorlog voeren.

Slide 3 - Tekstslide

Hoe konden de Griekse stadstaten onafhankelijk blijven?

Slide 4 - Open vraag

Kolonies zorgden voor...
A
meer voedsel
B
meer handel
C
veiligheid
D
kennis

Slide 5 - Quizvraag

In het begin werden bijna alle stadstaten geregeerd door...
A
een groep aanzienlijke mensen
B
het volk
C
een koning/vorst
D
een tiran

Slide 6 - Quizvraag

3.4 Strijden of Sporten

Slide 7 - Tekstslide

De Perzische Oorlogen
 • Zo rond 490 v.C. was het Perzische rijk enorm gegroeid.
 • In het westen reikte het zelfs tot Griekenland.
 • Athene helpt de Grieken die op Perzische grond wonen
  wanneer die Grieken in opstand komen.
 • Motief voor Perzië om Athene aan te vallen.
 • Slag bij Marathon

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

De Perzische Oorlogen
 • De Grieken gaan samenwerken en maken een groot leger om de Perzen mee te verslaan.
 • Sparta met een sterk landleger. Athene met een sterke vloot.
 • Slag bij Salamis.

Slide 10 - Tekstslide

De Peloponnesische Oorlog
 • Na de overwinning op Perzië wordt Athene rijk en machtig.
 • Buitenlandse politiek > Athene gaat zich bemoeien met andere poleis.
 • Handelsverbod op Megara >  directe aanleiding voor Sparta om zich tegen Athene te keren.
 • Oorlog tussen Athene en Sparta (en hun bondgenoten):
  De Peloponnesische Oorlog.
 • Athene verliest uiteindelijk de oorlog.

Slide 11 - Tekstslide

Alexander de Grote
 • Koning van Macedonië, in het noorden van Griekenland.
 • Erft de Griekse stadstaten van zijn vader, Philipus II.
 • Macedonïe heeft een sterk en modern leger.
 • Alexander verovert eerst het oosterlijke Middelandse Zee gebied, daarna Egypte en daarna het hele Perzische rijk.
 • Daarna heeft zijn leger geen zin meer om verder te vechten.

Slide 12 - Tekstslide

Alexander de Grote
 • Alexander de Grote neemt de Griekse cultuur mee.
 • Taal, Goden, geld, bouwstijl. 
 • De oosterse en de Griekse cultuur smelten samen.
 • Trouwt met de Perzische prinses Roxane en laat zijn officieren met Perzische vrouwen trouwen.
 • Alexander zorgde voor eenheid!
 • Alexander stierf toen hij 32 jaar was en zijn rijk werd in drieën gedeeld.

Slide 13 - Tekstslide

Sporten
 • Voor de Grieken lag strijden en sporten dicht bij elkaar.
 • Je laat zien hoe sterk, mooi en goed je bent.
 • Bedoelt om de Goden te eren.

Slide 14 - Tekstslide

Sporten
 • Vanaf 776v.C. de Olympische Spelen.
 • 1 keer in de 4 jaar.
 • In tijden van oorlog? > Wapenstilstand.
  Spelen moesten altijd door gaan.
 • Hardlopen, verspringen, speerwerpen, worstelen.
 • Eer en roem voor jouw en jouw polis, wanneer je won.
 • Vrouwen hadden een aparte Spelen, ter ere van Hera.

Slide 15 - Tekstslide

Waarom is het ook alweer zo belangrijk om de Goden tevreden te houden?

Slide 16 - Open vraag

Waarom viel Perzië Athene aan?

Slide 17 - Open vraag

Wat is er zo bijzonder aan de Perzische oorlogen?
A
Alle Grieken werken samen tegen Perzië
B
De Grieken hadden na de oorlog één groot rijk.
C
Sparta en Athene gingen tegen elkaar vechten.
D
Athene verloor na de oorlog haar democratie.

Slide 18 - Quizvraag

Noem een overeenkomst tussen de Olympische spelen van nu en die van de Grieken.

Slide 19 - Open vraag

Noem een verschil tussen de Olympische spelen van nu en die van de Grieken.

Slide 20 - Open vraag