cross

4H thema 4 basisstof 4

De evolutietheorie
Havo 4
Thema 4
BS 4
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

De evolutietheorie
Havo 4
Thema 4
BS 4

Slide 1 - Tekstslide

Vandaag
Leerdoel
 • Je kunt uitleggen wat de neodarwinistische evolutietheorie inhoudt.

Programma
 1. Bespreken huiswerk
 2. Feiten of fabels
 3. De evolutietheorie
 4. Zelf werken

Slide 2 - Tekstslide

Feit of fabel:
De mens stamt af van de mensaap
A
Feit
B
Fabel

Slide 3 - Quizvraag

Feit of fabel:
De mens stamt af van de neanderthalers
A
Feit
B
Fabel

Slide 4 - Quizvraag

Feit of fabel:
Zonder verschillende allelen was evolutie niet mogelijk
A
Feit
B
Fabel

Slide 5 - Quizvraag

Feit of fabel:
Er zijn vijf rijken: dieren, planten, schimmels, bacteriën en virussen
A
Feit
B
Fabel

Slide 6 - Quizvraag

Feit of fabel:
Slangen hebben benen
A
Feit
B
Fabel

Slide 7 - Quizvraag

Feit of fabel:
De mens is klaar met evolueren
A
Feit
B
Fabel

Slide 8 - Quizvraag

Evolutietheorieën
Creationisme:
 • de aarde en organismen zijn geschapen
 • sommige organen te ingewikkeld om  door evolutie te zijn ontstaan --> intelligente schepper
Lamarck (1744-1829):
 • eigenschappen veranderen tijdens leven individu
 • veranderde eigenschap wordt doorgegeven
Darwin (1809-1882):
 • On the origin of species (1859) --> evolutietheorie
Gregor mendel (1822-1884)

DNA bevat alle erfelijke eigenschappen
 • Voor het eerst ontdekt in 1871
 • Structuur pas ontdekt in 1953

Slide 9 - Tekstslide

Evolutie
 • Verschillen in genotypen door mutaties --> ontstaan allelen --> genetische variatie

 •  Natuurlijke selectie = organismen met gunstige eigenschappen overleven en hebben meer kans om zich voort te planten dan organismen met 'ongunstige eigenschappen'

 • Survival of the fittest = Organismen die beter kunnen overleven, kunnen zich voortplanten. Hierdoor gaat een soort steeds beter passen in zijn omgeving

 • Overerving van de 'goede eigenschappen

Slide 10 - Tekstslide

Evolutie: verandering van genotypenfrequenties en allelfrequenties in een populatie

Slide 11 - Tekstslide

Evolutie
Selectiedruk = invloed van milieufactoren op genetische variatie.
 • hoger --> minder variatie
 • lager --> overleving voor iedereen makkelijker

Fitness = voortplanting geschiktheid doordat het organisme het beste is aangepast.
Fitness is afhankelijk van het milieu.

Adaptatie = aanpassing

Slide 12 - Tekstslide

Door evolutie
A
Past een populatie zich op de lange termijn aan op het milieu
B
Kan een individu zich direct aanpassen aan het milieu

Slide 13 - Quizvraag

Wat heb je niet nodig voor evolutie?
A
verandering van het milieu
B
natuurlijke selectie
C
al deze antwoorden zijn nodig voor evolutie
D
genetische variatie

Slide 14 - Quizvraag

Waar staat 'fitness' voor bij evolutie?
A
hoe goed je kan overleven
B
hoe fit je bent
C
hoeveel nakomelingen je maakt
D
hoe sterk je bent

Slide 15 - Quizvraag

Zelf werken
Lezen
 • BS 4 (blz. 195-197)

Maken
 • BS 4 opdr. 39 t/m 44

Kun je
 • uitleggen wat de neodarwinistische evolutietheorie inhoudt?

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Tekstslide