De goede week

Pasen

1 / 38
volgende
Slide 1: Tekstslide
GodsdienstLager onderwijs

In deze les zitten 38 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 7 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Pasen

Slide 1 - Tekstslide

wat weet je al van Pasen

Slide 2 - Woordweb

de voorbereiding voor Pasen begint met Carnaval

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Video

Vasten
Begint met Aswoensdag.
Askruisje halen. 
"Van stof ben je en tot stof zul je vergaan".
Eindigt met de Goede Week

Slide 5 - Tekstslide

Veertigdagentijd
De Goede Week

Slide 6 - Tekstslide

Palmzondag

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Link

Hier een afbeelding van het laatste avondmaal, waarbij Jezus voor de laatste keer samen met zijn vrienden at voordat hij gearresteerd zou worden.
Waaraan kun je zien dat zij vrienden zijn?

Slide 9 - Tekstslide

Witte donderdag
De avond op de olijfberg

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Video

Goede vrijdag
De kruisweg van Jezus

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Link

Slide 14 - Video

Pasen

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Video

De opstanding van Jezus
  • Hoe reageerden de volgelingen van Jezus op de ontdekking van het lege graf? 
  • Waren ze bezorgd, verbaasd, geschrokken? 

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Video

Slide 19 - Video

De paasquiz

Slide 20 - Tekstslide

Hoe heet de periode voor Pasen?
A
Carnaval
B
Vasten
C
Alles went
D
Pre-Pasen

Slide 21 - Quizvraag

Hoeveel dagen duurt deze
periode?
A
20 dagen
B
30 dagen
C
40 dagen
D
50 dagen

Slide 22 - Quizvraag

Welk feest wordt
gevierd voor deze
periode van 40 dagen vasten?
A
Carnaval
B
Pinksteren
C
Kerst
D
Midzomerfeest

Slide 23 - Quizvraag

In welk seizoen valt de Goede week?
A
De winter
B
De lente
C
De zomer
D
De herfst

Slide 24 - Quizvraag

Op Palmzondag wordt in de
kerk het verhaal verteld van ...
A
Jezus die op een ezel Jeruzalem intrekt
B
Jezus die aan het kruis sterft
C
Jezus die met zijn vrienden het Joodse Paasfeest (Pesach) viert
D
Jezus onder de palmbomen aan het meer van Galilea

Slide 25 - Quizvraag

Wat gebeurde er op Goede Vrijdag?
A
Jezus was weer opgestaan
B
Jezus kwam in de kerk
C
Jezus stierf aan het kruis
D
Jezus leed honger

Slide 26 - Quizvraag

Wie was er toen de koning?
A
Koning Herodes
B
Koning Pilatus
C
Koning Pilotus
D
Koning Heradus

Slide 27 - Quizvraag

Hoe heette de Romeinse stadhouder?
A
Herodus
B
Apollo
C
Pluto
D
Pilatus

Slide 28 - Quizvraag

Met Pasen vieren veel Christenen
A
De geboorte van de Jezus
B
De verrijzenis van Jezus
C
Het sterven van Jezus
D
De bevrijding van de joden uit Egypte

Slide 29 - Quizvraag

Zet de dagen van de Goede Week in de juiste volgorde
A
Witte donderdag, Goede vrijdag, Palmzondag, Pasen
B
Pasen, Goede vrijdag, Palmzondag, Witte donderdag
C
Palmzondag, Witte donderdag, Goede vrijdag, Pasen
D
Palmzondag, Kabouter Plopdag, K3 dag, Pasen

Slide 30 - Quizvraag

Wie had Jezus veraden?
A
Petrus
B
Johannes
C
Judas
D
Jacobus

Slide 31 - Quizvraag

Wat doet Judas om aan te geven dat de soldaten Jezus moeten hebben?
A
B
C
D

Slide 32 - Quizvraag

Waarom werd Jezus gevangengenomen?
A
Omdat hij iets gestolen had.
B
Omdat hij had gevochten.
C
Omdat hij zei dat hij de zoon van God was.
D
Omdat hij de baas wilde worden van het land.

Slide 33 - Quizvraag

Hoe vier jij Pasen?

Slide 34 - Tekstslide

Waarom eten we eieren met Pasen?
A
symbool voor vruchtbaarheid en boeren verstopten ze het op het land om te hopen voor een goede oogst
B
met Pasen worden er veel eieren gelegd door de kippen
C
Jezus at eieren bij het laatste avondmaal
D
We vonden het gewoon lekker om te eten

Slide 35 - Quizvraag

Waar komt de Paashaas vandaan?
A
De paashaas heeft echt bestaan en verstopte altijd eieren
B
Sommige vogels verstopten hun eieren in het nest/hol van hazen. Vroeger dacht men dat de (paas)haas ze gelegd hadden.
C
uit Amerika
D
Op een dag verkleedde een man zich als haas en verstopte eieren voor zijn kinderen. Zij gingen de eieren zoeken.

Slide 36 - Quizvraag

Eieren staan symbool bij pasen voor
A
nieuw leven
B
lekker eten
C
kippen
D
vlees

Slide 37 - Quizvraag

Slide 38 - Video