3.1 Krachten Herkennen

Hoofdstuk 1   Krachten

paragraaf 1:
krachten herkennen
1 / 11
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolvmbo k, gLeerjaar 3

In deze les zitten 11 slides, met tekstslides en 4 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Hoofdstuk 1   Krachten

paragraaf 1:
krachten herkennen

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Video

paragraaf 1                             krachten herkennen

Soorten krachten en krachten herkennen.

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Video

Krachten
Krachten kunnen we niet zien. We merken wel de gevolgen van een kracht.
Een kracht kan :
                                   -   een voorwerp op zijn plaats houden 
                                        of met constante snelheid laten bewegen.
                                   -   een voorwerp versnellen of vertragen
                                   -   de bewegingsrichting van een voorwerp veranderen
                                   -   een voorwerp vervormen (plastisch of elastisch)

Slide 5 - Tekstslide

Krachten Tekenen

Slide 6 - Tekstslide

Een kracht tekenen we met behulp van een vector.
Een vector is een pijl met 3 eigenschappen.
Deze pijl heeft een :
  - aangrijpingspunt
                  (punt waar de kracht op het voorwerp werkt)
  - richting
                  (richting waarin de kracht werkt)
  - lengte
                  (grootte van de kracht)

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Video

Aangrijpingspunt      Uitzondering:

In geval we een zwaartekracht willen tekenen gebruiken we het zwaartepunt als aangrijpingspunt.
                      
                        (Kijk naar het volgende filmpje)

Slide 9 - Tekstslide

Opdrachten maken

Maak opdrachten 1 t/m 11
van Hoofdstuk 3 paragraaf 1 
(werkboek deel A)

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Video