unit 3 les 1

1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 4

In deze les zitten 26 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Book assignment
Don't forget; hand it in Friday 18th of february!

Slide 2 - Tekstslide

SE planning
week 9: Leesvaardigheid
week 13: Unit 3
week 14: Mondeling

Slide 3 - Tekstslide

Unit 3, lesson 1
BB: 2AB, 3, 5, 6, 7, 8, 9A
KB: 2A, 3.1, 3.2, 5AB, 6, 7, 8, 9A
TL: 1 t/m 9

Slide 4 - Tekstslide

GRAMMAR

Slide 5 - Tekstslide

will / won't / shall / shan't + w.w.

Slide 6 - Tekstslide

WILL & SHALL
Je gebruikt een vorm van will & shall  wanneer..

1. iets in de toekomst gaat gebeuren;
      It will be dark soon.
2. je iets spontaan besluit te gaan doen.
      Alright then, I will help you in a minute.


Slide 7 - Tekstslide

WILL & SHALL
Je gebruikt een vorm van will & shall  bij..

3. een veronderstelling, belofte, aanbod, verzoek en voorspelling.
   He will not be on time. He never is.

Slide 8 - Tekstslide

WILL & SHALL
Bevestigend
Ontkennend
Vragend
will + WW
She will help me.
Tekst
shall + WW
I shall help her.
won't + WW
She won't help  me.
shan't + WW
I shan't help her.
will + WW
Will she help me?
shall + WW
Shall I help her?

Slide 9 - Tekstslide

WILL & SHALL
WILL
SHALL
Dit mag bij elk onderwerp (I, you, we, they, he, she, it) en bij elke soort zin (bevestigend, ontkennende, vragend).
Dit mag alleen bij I en we. Je mag het gebruiken bij een bevestigende of ontkennende zin, maar je moet het gebruiken in een vraagzin,

Slide 10 - Tekstslide

Wanneer gebruik je will?
A
Iets van plan zijn
B
Een voorspelling zonder bewijs
C
Iets aanbieden
D
Belofte

Slide 11 - Quizvraag

You ..... probably ..... first prize.
A
will ... win
B
are ... going to win

Slide 12 - Quizvraag

I have no idea, but I have a feeling that my team ..... tomorrow's match.
A
will win
B
is going to win

Slide 13 - Quizvraag

They ..... there on time.
A
are not going to be
B
won't be

Slide 14 - Quizvraag

Bezit 's - s' - of
This is Donald's hair.
The colour of his hair is very very blond. 

Slide 15 - Tekstslide

PEOPLE, ANIMALS, TIME
'S (EV)  - S' (MV)
  • The DOG'S nose is sniffing the screen.
  • The MAN'S hand is tickling the dog. 
  • It is my PARENTS' dog.Slide 16 - Tekstslide

THINGSOF

THE SLICE OF PIZZA IS MOVING

Slide 17 - Tekstslide

People, animal

'S - S'Things

OF
Maria
milk
cat
room
boys
garage

Slide 18 - Sleepvraag

They painted .................
A
The garage's door
B
The door of the garage

Slide 19 - Quizvraag

She drinks a.......
A
a glass of milk
B
a milk's glass

Slide 20 - Quizvraag

The ............is open
A
room's window
B
window of the room

Slide 21 - Quizvraag

The ...............is Tiger
A
cat's name
B
name of the cat

Slide 22 - Quizvraag

............lives in London.
A
Maria's cousin
B
The cousin of Maria

Slide 23 - Quizvraag

............ is twelve years old
A
The sister of John
B
Johns' sister
C
John's sister

Slide 24 - Quizvraag

Slide 25 - Tekstslide

Unit 3, lesson 1
BB: 2AB, 3, 5, 6, 7, 8, 9A
KB: 2A, 3.1, 3.2, 5AB, 6, 7, 8, 9A
TL: 1 t/m 9
Uiterlijk donderdag voor de les af hebben!

Slide 26 - Tekstslide