Lesson 4: possession

Possession
Grammar course year 1
Possessive pronouns 
Genitive
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvwoLeerjaar 1

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quiz en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Possession
Grammar course year 1
Possessive pronouns 
Genitive

Slide 1 - Tekstslide

Today's lesson
Reading
Possessive adjectives
Possessive pronouns
Possessive ('s)

Slide 2 - Tekstslide

Lesson aims
I can correctly say to whom something belongs.

I can recognise the possessive 's.

Slide 3 - Tekstslide

Reading
Read in your book. 
Look for a possessive (=bezit)
timer
10:00

Slide 4 - Tekstslide

Write down the sentence in which you found a possessive.

Slide 5 - Open vraag

TAKE NOTES!

Slide 6 - Tekstslide

POSSESSION = bezit

3 manieren om bezit aan te geven:

  1. Possessive adjectives: It is my book.
  2. Possessive pronouns: The book is mine
  3. Possessive 's: The book is Laura's. 

Slide 7 - Tekstslide

1. possessive adjectives
my book          mijn boek
your book       jouw boek
his book          zijn boek
her book         haar boek
its bone          het bot van de hond. 
our book         ons boek
your book       jullie boek
their book      hun boek

Slide 8 - Tekstslide

2. possessive pronouns
mine        van mij
yours       van jou
his             van hem
hers          van haar
its              van "het" 
ours         van ons
yours       van jullie
theirs       van hen 

Slide 9 - Tekstslide

3. Possessive 's (genitive)
Om aan te geven dat iets van iemand is, kunnen we in het Engels een 's gebruiken. 

This is Laura's book. 
This is the book of Laura.

Wat als een naam op een s eindigt? This is Charles' book. 

Slide 10 - Tekstslide

Copy in your notebook...
... and fill in the table with the info on the next slide. 

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

Let's practise some more...
Take out your Grammar File. 

Make exercises E & F on page  7+8.

Done? Work on the links on the next slide.

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Link

Slide 16 - Link

Slide 17 - Link