Hoe belangrijk is de peergroup voor een LSK

1 / 22
volgende
Slide 1: Video
Toegepaste gedragswetenschappenSecundair onderwijs

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Video

Wie speelt vooral met wie in het filmpje?

Slide 2 - Open vraag

Welke spelletjes speelden ze vooral?

Slide 3 - Open vraag

Waarom is het belangrijk dat er toezicht is op de speelplaats?

Slide 4 - Open vraag

Slide 5 - Video

Wat betekend genderdysforie?

Slide 6 - Open vraag

Afspraken
  • We luisteren naar elkaar
  • We bespreken dit met het nodige respect
  • We staan open voor ieders mening
  • We lachen elkaar niet uit! 

Slide 7 - Tekstslide

KLasgesprek
- Hoe heeft Noah duidelijk gemaakt dat hij niet tevreden was om een jongen te zijn?
- Hoe kun je als ouder best reageren als je kind niet tevreden is over het geslacht waarmee
het geboren is?
- Waarom wordt in het filmpje gezegd dat ouders de tijd moeten krijgen om de genderlast
van hun kind te zien en te begrijpen?
- Waarom is een liefdevol en steunend thuisfront noodzakelijk?
- Hoe denk jij hier zelf over?
- Ken jij iemand met genderdysforie?
- Waarom is het voor kinderen met dysforie niet eenvoudig om deel uit te maken van een
jongensgroep of meisjesgroep?
- Hoe sta jij tegenover genderneutrale kledij, genderneutraal speelgoed …

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Opdracht
p22 Onder de loep

Slide 10 - Tekstslide

Peergroup
Een peergroup is een groep mensen uit de samenleving die een vergelijkbare leeftijd, status, belang of belangstelling hebben.

Slide 11 - Tekstslide

Opdracht
p22-23 opdracht 5

Slide 12 - Tekstslide

Wie beschouwen de zevenjarigen als een vriend of vriendin?

Slide 13 - Open vraag

Wie beschouwen de acht- tot tienjarigen als een vriend of vriendin?

Slide 14 - Open vraag

Aan welke voorwaarden moet een vriend of vriendin voor een elf- of twaalfjarige voldoen?

Slide 15 - Open vraag

Waarom hebben sommige lagereschoolkinderen veel vrienden terwijl andere
lagereschoolkinderen weinig vrienden hebben?

Slide 16 - Open vraag

Waarom kun je van een peergroup veel over jezelf leren?

Slide 17 - Open vraag

Slide 18 - Tekstslide

Groepsdruk?

Slide 19 - Woordweb

Lees de tekst op p23-24

Slide 20 - Tekstslide

Groepsdruk is de druk of drang die een peergroup bewust of onbewust uitoefent op een bepaalde persoon of op een kleinere groep. De peergroup doet dit om het gedrag te veranderen zodat het overeenkomt met het gedrag van die peergroup.

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Tekstslide