W6 : Herhalingsles COTP

W6 : COTP : Herhalingsles
1 / 38
volgende
Slide 1: Tekstslide
Historisch bewustzijnSecundair onderwijs

In deze les zitten 38 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

W6 : COTP : Herhalingsles

Slide 1 - Tekstslide

De historische periodes

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

Zet de historische periodes in de juiste volgorde.
prehistorie
Oude nabije oosten
klassieke oudheid
middeleeuwen
vroeg-moderne tijd
moderne tijd
heden-daagse tijd

Slide 4 - Sleepvraag

Wat zijn de 4 maatschappelijke domeinen?

Slide 5 - Open vraag

Slide 6 - Tekstslide

Welk domein heeft te maken met afspraken, regels, wetten, bestuur van een land?
A
economisch
B
cultureel
C
sociaal
D
politiek

Slide 7 - Quizvraag

Welk domein heeft te maken met communicatie, godsdienst, kunst, geloof, wetenschap?
A
economisch
B
cultureel
C
sociaal
D
politiek

Slide 8 - Quizvraag

Welk domein heeft te maken met de verhouding tussen mensen, opvoeding, rollenpatronen?
A
economisch
B
cultureel
C
sociaal
D
politiek

Slide 9 - Quizvraag

Welk domein heeft te maken met werk, voedsel, kleding, woning, handel, transport?
A
economie
B
sociaal
C
cultuur
D
politiek

Slide 10 - Quizvraag

Bij welk maatschappelijk domein plaatsen we deze foto?
A
cultureel
B
economisch
C
politiek
D
sociaal

Slide 11 - Quizvraag

Bij welk maatschappelijk domein plaatsen we deze foto?
A
cultureel
B
economisch
C
politiek
D
sociaal

Slide 12 - Quizvraag

Bij welk maatschappelijk domein plaatsen we deze foto?
A
cultureel
B
economisch
C
politiek
D
sociaal

Slide 13 - Quizvraag

Oorlog in Oekraïne oorzaak van grondstoffen-tekort
Wisselwerking tussen domeinen: sleepoefening
Economische crisis vergroot kloof tussen arm en rijk
Toneelhuis behoudt Vlaamse subsidies
Documentaire over Vlaamse natuur levert miljoenen winst op
politiek-economisch
economisch-sociaal
cultureel-economisch
cultureel-politiek

Slide 14 - Sleepvraag

feit en mening

Slide 15 - Tekstslide

Wiskunde is het leukste vak op LAB.
Is dit een feit of een mening?
A
feit
B
mening

Slide 16 - Quizvraag

Woensdag 28 februari organiseren we onze tentoonstelling over de geschiedenis van het spelen.
Is dit een feit of een mening?
A
feit
B
mening

Slide 17 - Quizvraag

Welke 4 soorten bronnen zijn er ?

Slide 18 - Tekstslide

geschreven bronnen
mondelinge bronnen
audio(visuele)
bronnen
materiële bronnen

Slide 19 - Tekstslide

Welk soort bron is hier afgebeeld?

A
audio(visuele) bron
B
mondelinge bron
C
geschreven bron
D
materiële bron

Slide 20 - Quizvraag

Welk soort bron is hier afgebeeld?

A
audio(visuele) bron
B
mondelinge bron
C
geschreven bron
D
materiële bron

Slide 21 - Quizvraag

In welke historische periode situeren we het oude Egypte?
A
PREHISTORIE
B
OUDE NABIJE OOSTEN
C
KLASSIEKE OUDHEID
D
MIDDELEEUWEN

Slide 22 - Quizvraag

Sleep de punaise naar de plek waar Egypte ligt:

Slide 23 - Sleepvraag

Welke belangrijke rivier stroomt er door Egypte?
A
Schelde
B
Nijl
C
Amazone
D
Donau

Slide 24 - Quizvraag

Egypte : politiek

Slide 25 - Tekstslide

Wie was de baas in het oude Egypte?
A
een keizer
B
een president
C
een farao
D
een paus

Slide 26 - Quizvraag

België
Oude Egypte
Beschrijf de verschillen tussen de macht van de farao in het oude Egypte en de macht van onze koning vandaag door de woorden naar de juiste kolom te slepen.
regering
alleenheerschappij (regeert alleen)
levende god 
democratie
koning heeft niet veel macht
farao

Slide 27 - Sleepvraag

Slide 28 - Tekstslide

Welke uitspraak is juist?
A
Toetanchamon heeft heel lang geregeerd.
B
Toetanchamon was slechts 9 jaar oud toen hij farao werd.
C
Het graf van Toetanchamon is ontdekt in 1322 .

Slide 29 - Quizvraag

In welk jaar wordt het graf van Toetanchamon ontdekt?
A
1905
B
1922
C
22 VC
D
1222

Slide 30 - Quizvraag

Egypte : sociaal

Slide 31 - Tekstslide

Gelaagde samenleving:
  1. Een gelaagde samenleving is een samenleving die bestaat uit lagen waarin de bevolking verdeeld is: de lagen verschillen van elkaar in aanzien, macht en rijkdom.
  2. Farao, priesters (ministers), soldaten,
    ambachtslieden, handelaren, boeren en 
    slaven.

Slide 32 - Tekstslide

Sleep de beroepen naar de juiste plek/ laag in de piramide:
ambachtsman
ambtenaar
slaaf
priester
farao
boer

Slide 33 - Sleepvraag

Egypte : cultureel

Slide 34 - Tekstslide

In de aflevering zijn enkele Egyptische goden genoemd
Sleep de namen van de goden naar de juiste afbeelding:


Isis
Godin van de vruchtbaarheid
De God van het dodenrijk
Godin die het hart op de weegschaal weegt
God van de zon.

Slide 35 - Sleepvraag

Egypte : economie

Slide 36 - Tekstslide

Slide 37 - Tekstslide

Plaats de juiste periode bij de juiste tijd!

half juli - oktober

november - maart

april - half juli

Slide 38 - Sleepvraag