Stripverhaal maken

Stripfiguren
1 / 12
volgende
Slide 1: Woordweb
Mens & MaatschappijMiddelbare schoolhavoLeerjaar 1

In deze les zitten 12 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Stripfiguren

Slide 1 - Woordweb

stripfiguren

Slide 2 - Open vraag

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide

Een stripverhaal maken
Een stripverhaal is een, meestal kort, verhaaltje dat bestaat uit tekeningen. Vaak staan in de
tekeningen tekstballonnen met de tekst die de stripfiguur zegt, of tekens van de geluiden die je hoort.

Slide 6 - Tekstslide

Stappen die je volgt
- Kies een onderwerp waarvan je een stripverhaal wil maken. Bedenk de gebeurtenis die in het verhaal
te lezen is. Meestal is dit iets grappigs. Schrijf het verhaal en de grap kort in steekwoorden op.

Slide 7 - Tekstslide

Stappen die je volgt
- Bedenk een hoofdpersoon, een karakter. Je kunt een bestaand stripfiguur gebruiken of er zelf een
bedenken. Bedenk ook de omgeving, de achtergrond.

Slide 8 - Tekstslide

Stappen die je volgt
- Schets nu alle tekeningen van je stripverhaal. Dit heet een ‘storyboard’. Je kunt dit het beste doen op
een vel papier dat in het juiste aantal vakjes verdeeld is. Begin met het tekenen van de beginsituatie en
de eindsituatie. Schets daarna in stappen de tekeningen ertussen. Schrijf ook de tekstjes er in klad bij.

Slide 9 - Tekstslide

Stappen die je volgt
- Voeg symbolen toe van geluiden of geuren. Kijk in bestaande strips welke symbolen hiervoor gebruikt
worden.

Slide 10 - Tekstslide

Stappen die je volgt
- Maak nu de definitieve versie van het stripverhaal. Geef je stripverhaal een titel en zet je initialen (beginletters van je naam) of je naam eronder.

Slide 11 - Tekstslide

Stappen die je volgt

Slide 12 - Tekstslide