14.3

vervuiling
      
14.3
1 / 33
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 3

In deze les zitten 33 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

vervuiling
      
14.3

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Programma
  • Lezen 14.3
  • Herhaling 14.2
  • Theorie 14.3
  • Verwerking 
timer
10:00

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

wat zijn de primaire levensbehoeften?
A
kleding, voedsel, onderwijs en muziek
B
voedsel, water, werk en telefoon
C
voedsel, water, kleding en onderdak
D
games

Slide 3 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Waarmee kun je vergelijken hoeveel van de aarde iedereen gebruikt?
A
Door te kijken naar je secundaire levensbehoeften
B
Ecologische voetafdruk
C
Koolstofkringloop
D
Door naar duurzaamheid te kijken

Slide 4 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Primaire levensbehoeften 
Secundaire levensbehoeften
Voedsel
Water
Kleding
Mobiel
Vakantie 
Televisie

Slide 5 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Hoeveel hectare is onze voetafdruk in Nederland per persoon?
A
1,1
B
5,5
C
5,8
D
8,6

Slide 6 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoelen
*Je weet wat de gevolgen van je afval zijn
*Je kan uitleggen waarom CO2 een probleem is
*Je kan het begrip natuurlijke broeikaseffect en versterkte broeikaseffect uitleggen
*Je kan benoemen wat je aan de bovengenoemde milieuproblemen zelf kan doen

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Begrippenlijst
-recycling-compost-hergebruik
-restafval-vuilverbrandingsinstallatie-vuilstort-zwerfafval
-fossiele brandstoffen-afvalgassen-uitstoot-luchtvervuiling-fijnstof-smog-verzuring-zure neerslag
-koolstofkringloop-natuurlijke broeikaseffect-versterkte broeikaseffect

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat gebeurt er met jouw afval?
- huishoudelijk afval
- recycling
- gft -> compost
- hergebruik

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

- restafval: - metalen -> recycled
- restavfal: - verbrand

- vuilstort/vuilnisbelt
- zwerfafval
Wat gebeurt er met jouw afval?

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hoe wordt afvalwater weer schoon?
- afvalwater
- rioolzuiveringsinstallatie
- mechanische reiniging: roosters->opvangtank->bezinkingstank
- biologische reiniging: - met behulp van bacteriën

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hoe wordt afvalwater weer schoon?
- nog 1 keer bezinken -> oppervlaktewater
- niet alles mag in het riool

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat zijn de gevolgen van luchtvervuiling?
- fossiele brandstoffen-> verbranding-> afvalgassen
- luchtvervuiling
- fijnstof
- smog

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Fossiele Brandstoffen
Duurzame energie
Kern energie
Goed voor het milieu
CO2
wind energie
Uitlaatgassen
6 procent van onze energie is?
waterkrachtcentrale
Verbranden
Raakt op
Onuitputtelijk

Slide 14 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat zijn de gevolgen van luchtvervuiling?
- verzuring
- zure neerslag
- mineralen lossen op
- schadelijke stoffen

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

zwaveldioxide
zwaveldioxide
stikstofoxiden
stikstofoxiden
ammoniak
ammoniak
zure regen

Slide 16 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Waardoor is veel koolstofdioxide een probleem?
- koolstofkringloop: planten -> dieren en mensen -> planten
- meer fossiele brandstoffen

- resten van planten en dieren
- grote druk door vele lagen
- veel verbranding -> meer CO2

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Waardoor is veel koolstofdioxide een probleem?
- invloed op temperatuur
- tegenhouden warmtestraling = natuurlijke broeikaseffect
- meer CO2 -> warmer = versterkte broeikaseffect

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

0

Slide 19 - Video

0.57 min
effect verbranding op broeikaseffect
Hoeveel vervuiling verdragen organismen?
- habitat -> abiotische factoren
- tolerantiegrenzen
- tolerantiegebied
- optimumgrafiek


Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hoeveel vervuiling verdragen organismen?
- breed tolerantiegebied
- smal tolerantiegebied
- aanpassingen ontwikkelen -> natuurlijke selectie
- nieuwe soorten

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat mag je bij het gft gooien?
A
bananenschil, takken, kauwgom.
B
kaaskorst, onkruid, appel.
C
onkruid, appel, bananenschil.
D
kattenbakvulling, stenen, wortel.

Slide 22 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Noem 3 manieren waarop je afval opnieuw kan gebruiken.

Slide 23 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke van onderstaande hoor niet in het riool?
A
Water met schoonmaakmiddelen.
B
Oude medicijnen.
C
Dranken en vloeibare etensresten.
D
wc-papier, nat toiletpapier.

Slide 24 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Noem 1 fossiele brandstof.

Slide 25 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is het versterkte broeikaseffect?
A
De aarde straalt minder warmte uit, het wordt steeds kouder.
B
De aarde straalt minder warmte uit, het wordt steeds warmer.
C
De aarde straalt meer warmte uit, het wordt steeds warmer.
D
De aarde straalt meer warmte uit, het wordt steeds kouder.

Slide 26 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat zijn tolerantiegrenzen?
A
Een zone waar een organisme kan overleven.
B
De grens waarbij een organisme het best overleefd.
C
Aanpassingen die een soort ondergaat om te kunnnen overleven.
D
Minimum- en maximumgrens van een abiotische factor.

Slide 27 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is geen fossiele brandstof?
A
steenkool
B
aardgas
C
aardolie
D
aardkool

Slide 28 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Stellingen

1. Statiegeld op blikjes gaat helpen.

2. Mensen die meer rijden zouden meer belasting moeten betalen.

3. De school moet meer aandact geven aan de rommel in de pauzes. Hoe zouden ze dat dan moeten doen?
Als je antwoord geeft, vertel ook waarom je iets vind!

Slide 29 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Quiz over het scheiden van afval

Slide 30 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Huiswerk

Maken 14.3 Vervuiling

Slide 31 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

0

Slide 32 - Video

1.33 min
uitleg oorzaak ontstaan broeigassen
0

Slide 33 - Video

1.29 min
broeikaseffect en stijgen zeespiegel