Социология

1 / 8
volgende
Slide 1: Video
МспзPrimary Education

In deze les zitten 8 slides, met interactieve quizzen, tekstslide en 4 videos.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Video

1

Slide 2 - Video

00:00
Девиантты мінез, әрекет неден туындайды?
Девиантты мінез-құлық ( лат. deviatio - ауытқу) - жалпыға ортақ ережелерден ауытқитын әлеуметтік іс-әрекет, осы ережелерді бұзатын адамдар мен әлеуметтік топтардың қылықтары; қабылданған құқықтық немесе моральдық нормаларды бұзған адамның мінез-кұлқы. 
Әлеуметтенудегі девиантты мінез-құлық тұжырымдамасын қалыптастырған француз әлеументтанушысы Э.Дюркгейм. Ол әлеуметтік девиацияны түсіндіру үшін аномия тұжырымдамасын ұсынды. «Аномия» термині француз тілінен аударғанда ұжымның, заңның болмауы.

Slide 3 - Tekstslide

Девиантты мінез, әрекетті әлеуметтік бақылау
мүмкін бе?

Slide 4 - Woordweb

1

Slide 5 - Video

00:00

A

Slide 6 - Quizvraag

Slide 7 - Video

Slide 8 - Woordweb