Klas 4 - Present Simple vs. Present Continuous

Present Simple     vs.     Present Continuous
She always works hard.        But now she is watching Netflix.       
1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolmavoLeerjaar 4

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Present Simple     vs.     Present Continuous
She always works hard.        But now she is watching Netflix.       

Slide 1 - Tekstslide

Doelen:
- Weten hoe je de P.S. maakt.
- Weten hoe je de P.C. maakt.
- Weten wanneer je de P.S. gebruikt.
- Weten wanneer je de P.C. gebruikt.
- In een zin kunnen kiezen tussen P.S. of P.C.

Slide 2 - Tekstslide

Is het Present Simple of Continuous?

Mum and dad often eat in a restaurant.
A
Present Simple
B
Present Continuous

Slide 3 - Quizvraag

P.S. of P.C.

Oh no! The dog's barking again!
A
Present Simple
B
Present Continuous

Slide 4 - Quizvraag

Write down the correct form of P.S.

Joan _______ always ____ her homework. (not do)

Slide 5 - Open vraag

                              How is it made?
Present Simple                               
bevestigend

I like him.
You like him.
She / He /It likes him.

We like him.
You like him.
They like him.

vragend

Do I like him?
Do you like him?
Does she / he  / it like him?

Do we like him?
Do you like him?
Do they like him?
ontkennend

I don't like him.
You don't like him.
She / He / It doesn't like him.

We don't like him.
You don't like him.
They don't like him.
hele werkwoord of SHIT-rule

Slide 6 - Tekstslide

                              How is it made?
Present Continuous                             
bevestigend

I am listening.
You are listening.
She / He /It is listening.

We are listening.
You are listening.
They are listening.

vragend

Am I listening?
Are you listening?
Is she / he  / it listening?

Are we listening?
Are you listening?
Are they listening?
ontkennend

I am not listening.
You aren't listening.
She / He / It isn't listening.

We aren't listening.
You aren't listening.
They aren't listening.
vorm van to be (am / are / is + ING-vorm

Slide 7 - Tekstslide

                            When is it used?
Present Simple                               Present Continuous
1. Feiten:
The sun is hot.
Water freezes when the temperature is below zero.

2. Gewoontes / Regelmaat:
I do my homework after school.
My father cooks dinner on Friday.
We go to the Efteling sometimes.
I never play with my younger brother.

3. Tijdschema's:
Our train leaves at half past eight.

4. Stative verbs: 
love, hate , like, believe
I love it!    ****I'm loving it****
1. Nu bezig:
Be quiet! The baby is sleeping.
I am doing my homework at the moment.

2. Toekomstige afspraak.
I am having dinner with my parents tomorrow.
We are going to the film later, I already have tickets.


Slide 8 - Tekstslide

Exercise 1
Choose the correct option.
One student will get picked to explain the correct answer.

Slide 9 - Tekstslide

1.1) Listen, Kathy (to sing).
A
sing
B
sings
C
singes
D
is singing

Slide 10 - Quizvraag

1.2) We (to go) to the Efteling every Sunday.
A
go
B
gos
C
goes
D
are going

Slide 11 - Quizvraag

1.3) The man (to go) on holiday this weekend.
A
go
B
gos
C
goes
D
is going

Slide 12 - Quizvraag

1.4) The boys (to do) their homework at the moment.
A
do
B
dos
C
does
D
are doing

Slide 13 - Quizvraag

1.5) She always (to cry) when she sees something sad.
A
cry
B
crys
C
cries
D
is crying

Slide 14 - Quizvraag

1.6) Your mother (to smell) of elderberries.
A
smell
B
smells
C
is smelling

Slide 15 - Quizvraag

1.7) We (to wait) for the bus now.
A
waiting
B
wait
C
waits
D
are waiting

Slide 16 - Quizvraag

Wat heb je (weer) geleerd?
Noem 2 dingen.

Slide 17 - Open vraag

Waar zou je nog meer uitleg over willen?

Slide 18 - Open vraag

Leerlingen die het begrijpen, kunnen stil aan het werk.
(met oortjes aan mag, telefoon van tafel)

Als je nog meer uitleg wilt, luister je nog even mee.
keuzemogelijkheden:
- lezen
- tekstverklaring
- werkbladen grammar
- werkbladen vocabulary
- examenidioom leren

Slide 19 - Tekstslide