4V fossiele brandstoffen

Fossiele brandstoffen P 3.3
1 / 27
volgende
Slide 1: Tekstslide
Scheikunde

In deze les zitten 27 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Fossiele brandstoffen P 3.3

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

Vorming steenkool

Slide 4 - Tekstslide

Vorming aardolie en aardgas

Slide 5 - Tekstslide

Waarom worden aardolie, aardgas en steenkool FOSSIELE brandstoffen genoemd?

Slide 6 - Open vraag

Slide 7 - Video

Slide 8 - Tekstslide

Komt methaan (CH4) hoger of lager dan butaan (C4H10) uit de destillatietoren?
A
hoger, want methaan heeft een hoger kookpunt dan butaan
B
lager, want methaan heeft een lager kookpunt dan butaan
C
hoger, want methaan heeft een lager kookpunt dan butaan
D
lager, want methaan heeft een hoger kookpunt dan butaan

Slide 9 - Quizvraag

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

C6H12O6(aq)=> 2C2H6O(aq) + CO2(g)

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Tekstslide

HW 14 Februari
- Leren Paragraaf 3.3
maken opdrachten 3 en 4

Slide 18 - Tekstslide

Les 14 Februari
-

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Tekstslide

Koolwaterstoffen
Bevatten alléén koolstofatomen en waterstofatomen
Methaan: CH4
Propaan: C3H8
Butaan: C4H10

Slide 22 - Tekstslide

Welke stof heeft het hoogste kookpunt: methaan of propaan?
A
methaan, want methaan heeft een sterkere VdW-binding dan propaan
B
propaan, want propaan heeft een sterkere VdW-binding dan methaan
C
methaan, want methaan heeft een zwakkere VdW-binding dan propaan
D
propaan, want propaan heeft een zwakkere VdW-binding dan methaan

Slide 23 - Quizvraag

Slide 24 - Tekstslide

Batch proces
Continu proces

Slide 25 - Tekstslide

Slide 26 - Tekstslide

Slide 27 - Tekstslide