20-21 / Goederen H3 par. 3.1

Goederenstroom
Schooljaar 2020-2021
Klas 1hodc
Ondernemer Retail
Docent: Mevrouw Jansen
1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
RetailMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Goederenstroom
Schooljaar 2020-2021
Klas 1hodc
Ondernemer Retail
Docent: Mevrouw Jansen

Slide 1 - Tekstslide

Planning
 • Op dinsdag 2 lesuren op school       
         - berekeningen H3 en H4
 • Op woensdag 1 lesuur online             
         - theorie H1, H2, H5, H6 en H7
         - ca. 3 paragrafen per online les

Slide 2 - Tekstslide

Huiswerk
 • Elke dinsdag en woensdag een huiswerkopdracht in Teams voor week   erop.
 • Lever je het huiswerk in Teams in dan krijg je de antwoorden toegestuurd   op je Deltion mail.
 • Zelf nakijken en mogelijkheid voor eventuele vragen in de les.

Slide 3 - Tekstslide

Doel van de les
 • Je leert de verschillende soorten voorraad
 • Je hebt kennis van maximum- en minimumvoorraad
 • Je leert de begrippen technische en economische voorraad
 • Je leert hoe je economische voorraad moet berekenen
 • Je leert wat er belangrijk is bij inzicht hebben in je voorraadniveau

Slide 4 - Tekstslide

Wat gaan we deze les doen?
 • Uitleg par. 3.1  Soorten voorraad en voorraadniveaus
        - soorten voorraad
        - voorraadniveaus
        - berekenen economische voorraad
 • Oefenen berekenen economische voorraad
 • Zelfstandig werken
 
 

Slide 5 - Tekstslide

Soorten voorraad
 • pijplijnvoorraad
        - voorraad die al wel besteld is bij de leverancier, maar
           waarvan de goederen nog niet zijn geleverd bij de
            winkel
        - ook wel voorinkopen genoemd
 • actievoorraad
         -  de goederen voor de geplande acties worden ruim van
             tevoren besteld
         - extra ruimte in het magazijn reserveren voor deze
           goederen
 • seizoenvoorraad
         - denk aan zomer (badkleding) en winter (schaatsen)
 • extra voorraad
         - leverancier geeft korting bij een afname van een hoger
           aantal (kwantum)
         - eigenaar winkel koopt voordeling in bij een flinke
            kwantumkorting en heeft daardoor extra voorraad

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Noem twee verschillende soorten voorraad.

Slide 8 - Open vraag

Geef een ander woord voor pijplijnvoorraad.

Slide 9 - Open vraag

Voorraadniveaus
Voorraadniveau = hoogte van de voorraad
 1. Maximumvoorraad 
        - aantal producten dat je maximaal kunt opslaan in het magazijn en in de winkelruimte, zonder dat kosten of het risico te
          groot worden
         - vaak gebonden aan maximale schapruimte
 2. Minimumvoorraad
        - geen nee-verkoop
        - overbrugging levertijd
        

Slide 10 - Tekstslide

Veiligheidsvoorraad
 • Soms schommelingen in de vraag naar een product.
 • Voorraad die afwijkingen in de vraag kan opvangen.
 • Vraag naar een product kan onverwacht groter zijn tijdens
   de levertijd.

Slide 11 - Tekstslide

Waarom heb je te maken met een maximumvoorraad?

Slide 12 - Open vraag

Waarom houd je een minimumvoorraad aan?

Slide 13 - Open vraag

Technische voorraad
De werkelijke of fysieke (tastbare) voorraad die in de winkel en het magazijn aanwezig is

Slide 14 - Tekstslide

Economische voorraad
 • De voorraad waarover de winkelier een prijsrisico loopt 
    (prijsdaling of prijsstijging).
 • Over welke voorraad loopt de winkelier zo'n risico van
   prijsdaling of prijsstijging?

Slide 15 - Tekstslide

Economische voorraad
 • Risico van prijsstijging of prijsdaling over:
 1. Voorinkopen (= pijplijnvoorraad)
 2. Technische voorraad
 • Geen risico over goederen die je al hebt verkocht aan de klant, maar die nog in de winkel liggen (bijv. bestellingen via internet die later worden opgehaald)

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Tekstslide

Wat is technische voorraad?

Slide 18 - Open vraag

Oefenopgave
 • De waarde van de aanwezige voorraad in een woonwinkel is € 440.000,- 
 • Van deze voorraad is al voor € 210.000,- verkocht aan klanten, maar nog niet geleverd aan de klant
 • Bij de fabrikant van de meubels is een bestelling gedaan voor een bedrag van € 180.000, maar de bestelling is nog niet
   geleverd bij de winkel

 A.
Hoe groot is de technische voorraad?
 B. Hoe groot is de pijplijnvoorraad?
 C. Bereken de economische voorraad

Slide 19 - Tekstslide

Huiswerk
 • Maken par. 3.1 vraag 1 t/m 16 op pag. 120 t/m 122
 • Zie opdracht in Teams
 • Inleveren ma. 14.09

Slide 20 - Tekstslide