5 gedragswetenschappen thema 1.

1 / 52
volgende
Slide 1: Video
gedragswetenschappenSecundair onderwijs

In deze les zitten 52 slides, met tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Persoonlijkheid
Waaraan denken jullie bij de term persoonlijkheid

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

'Onze meest gespeelde rol in het leven, ook met onszelf als toeschouwer, noemen we onze persoonlijkheid.'

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

4 Kenmerken van persoonlijkheid
 • Komt tot uiting in gedragingen.
 • Benadrukt het unieke van de mens.
 • Is verbonden met de situatie waarin de persoon zich bevindt.
 • Is een samenhangend geheel van persoonlijkheidseigenschappen.

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Oefening
p 13 opdracht 1

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Kenmerk van de persoonlijkheid
Voorbeeld
Komt tot uiting in de gedragingen van de persoon --> karakteristieke kenmerken
Ben leert zijn nieuwe klasgenote kennen tijdens klasactiviteiten.
Persoonlijkheid benadrukt unieke van de mens.
Ben: open persoon, bekommert zich graag over nieuwelingen.
Persoonlijkheid is verbonden met de situatie waarin de persoon zich bevindt
Eerst: Evy teruggetrokken, maar bij debat: ze kwam gevat uit de hoek.
Samenhangend geheel van persoonlijkheidseigenschappen
Ben denkt dat Evy schitterend kan speechen, er gaat dynamiek van uit, ze staat haar mannetje

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat?
Persoonlijkheid wordt omschreven als het patroon van karakteristieke gedachten, gevoelens en gedragingen dat de ene persoon van de andere onderscheidt en dat constant blijft in de tijd.

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Aspecten van de persoonlijkeid
 • Temperament.
 • Karakter.
 • Constitutie.

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Het begrip temperament
Wanneer we het over temperament hebben dan bedoelen we een aangeboren, typerend reactiepatroon dat iemands gedrag bepaalt.
Dit patroon blijft grotendeels onveranderd tijdens het leven.

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Temperament heeft te maken met:
 • De intensiteit van het gedrag.
   (Jonas wordt hevig kwaad)
 • De bereidheid tot actie.
  (Aldi toont dat hij graag met anderen samenwerkt)
 • Het activiteitsniveau (
  (Bij opdrachten gaat hij er altijd 100% voor)

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opdracht
Opdracht 2  p 15

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opdracht 2
A:
Intensiteit van het gedrag: Altijd met volle inzet.
Bereidheid tot actie: soms botst het wel eens als ze er in een gesprek iets te fel invliegt.
Activiteitsniveau: Indrukwekkend energieverbruik

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opdracht 2
B:
Intensiteit van het gedrag: Nooit onbezonnen
Bereidheid tot actie: Niet uit zijn lood de slaan
Activiteitsniveau: Gooit zich volledig in het spel

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opdracht 2
C:
Intensiteit van het gedrag: De huid vol schelden
Bereidheid tot actie: Hij kon het niet laten
Activiteitsniveau: Compleet

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Temperament
Afhankelijk van cultuur tot cultuur.
Afhankelijk van seizoen??

Hoewel temperament normaal gezien onveranderd blijft gedurende het leven kunnen ingrijpende veranderingen toch temperamentswijzigingen tot gevolg hebben.

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opdracht
Opdracht 3 p 17

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Frontaal hersenletsel
Foreign accent syndroom

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Het begrip karakter
Wanneer we spreken over iemands karakter dan hebben we het over het gedrag dat we bij een persoon waarnemen en hoe we dit benoemen.
Afhankelijk van de omgeving en van de persoon die waarneemt zal eenzelfde gedrag anders worden benoemd.

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 21 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Opdracht
Opdracht 4 p 18

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Het begrip constitutie

HET BEGRIP CONSTITUTIE

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Het begrip constitutie
Het begrip constitutie slaat op het fysieke aspect van de persoonlijkheid: de lichaamsbouw en het lichamelijk functioneren.
Er lijkt een verband te bestaan tussen uiterlijk en persoonlijkheid.

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Oefening

P 19 opdracht 5-7

Slide 25 - Tekstslide

Wie ben ik?
Donald Trump
Ed sheeran
Prins Filip
Wendy Van Wanten
Hitler
Niels destadsbader
2. Typologie: een middel om de persoonlijkheid te leren kennen.
Een typologie is een manier om personen te classificeren in functie van een beperkt aantal dimensies die elk overeenkomen met een karakteristieke gedragsstijl.

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

2. Typologie: een middel om de persoonlijkheid te leren kennen.
We verkennen 3 typologieën:
 • Hippocrates en Sheldon op basis van temperament.
 • Kretschmer op basis van constitutie.
 • Sheldon op basis van constitutie en temperament.

Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Waarom willen we iemands persoonlijkheid kennen?

Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

2. Typologie: een middel om de persoonlijkheid te leren kennen.
 • Om iemand beter te leren kennen.
 • Om gedrag te voorspellen in toekomstige situaties.
 • Om iemands standvastigheid te kunnen inschatten.
 • Om ons eigen gedrag te kunnen afstemmen op de ander.

Slide 29 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opdracht.
Opdracht p 21.

Slide 30 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

2. Typologie: Hippocrates en Galenus
Mensen kunnen ingedeeld worden volgens de verhouding van vier lichaamssappen:
 • bloed
 • Gele gal
 • Zwarte gal
 • Slijm

Slide 31 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

wv
kv
kd
wd
humorale pathologie

Slide 32 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 33 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

2. Typologie: Kretschmer (constitutie)
Hij stelde vast dat patiënten met dezelfde psychische aandoening vaak ook dezelfde lichaamsbouw (constitutie) en persoonlijkheid hadden.

Ook bij mentaal gezonde mensen bleek er een verband tussen lichaamsbouw en persoonlijkheid.

Slide 34 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 35 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opdrachten
Opdracht 9 en 10

Slide 36 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

2. Typologie: Sheldon (verband temperament en constitutie)
Hij gaat er van uit dat er een verband is tussen constitutie en temperament.
Hij baseert zich op embryonale gegevens (drie kiemlagen)

Slide 37 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 38 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 39 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

opdracht
opdracht 11

Slide 40 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

2. Typologie: Sheldon (verband temperament en constitutie)
 • Viscerotone type (endomorf)
 • Somatone (mesomorf)
 • Cerobrotone (ectomorf)

Slide 41 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Oefening

Opdracht 12 p 25

Slide 42 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Kretschmer
lichaamstypen
Sheldon somatotypen
Sheldon
temperament
Pycnicus
Endomorf
Viserotone
Asthenicus
Ectomorf
Cerebrotone
Athleticus
Mesomorf
Somatone

Slide 43 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Kritiek??

Slide 44 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

3. Het meten van persoonlijkheidsverschillen.
Besproken typologieën: indeling in types
Anderen: Menselijk gedrag vatten in karakteristieke trekken.

Dit zijn blijvende persoonsgebonden karakteristieken di de ene mens onderscheiden van de andere.

TREKBENADERING

Slide 45 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Aanhangers van de trekbenadering:
 • Gordon Allport
 • Raymond Cattell
 • Lewis Goldberg

Slide 46 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

ALLPORT:
Adjectieven als persoonlijkheidstrekken.
(woorden om elkaar te beschrijven)
3 Categoriën:
 • centrale trekken
 • gewone trekken
 • secundaire trekken

Slide 47 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

CATTELL
Zestien persoonlijkheidstrekken.

Adhv factoranalyse.

16PF

Slide 48 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

GOLDBERG
BIG FIVE


Slide 49 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 50 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opdrachten google Classroom

Opdracht persoonlijkheidstest BIG FIVE
Opdracht 13
Opdracht artikel

Slide 51 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 52 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies