cross

5 gedragswetenschappen thema 1.

1 / 43
volgende
Slide 1: Video
gedragswetenschappenSecundair onderwijs

In deze les zitten 43 slides, met tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Video

Persoonlijkheid
Waaraan denken jullie bij de term persoonlijkheid

Slide 2 - Tekstslide

'Onze meest gespeelde rol in het leven, ook met onszelf als toeschouwer, noemen we onze persoonlijkheid.'

Slide 3 - Tekstslide

56 UP
Give me the child until he is seven and i will give you the man.

Slide 4 - Tekstslide

4 Kenmerken van persoonlijkheid
 • Komt tot uiting in gedragingen.
 • Benadrukt het unieke van de mens.
 • Is verbonden met de situatie waarin de persoon zich bevindt.
 • Is een samenhangend geheel van persoonlijkheidseigenschappen.

Slide 5 - Tekstslide

Wat?
Persoonlijkheid wordt omschreven als het patroon van karakteristieke gedachten, gevoelens en gedragingen dat de ene persoon van de andere onderscheidt en dat constant blijft in de tijd.

Slide 6 - Tekstslide

Aspecten van de persoonlijkeid
 • Temperament.
 • Karakter.
 • Constitutie.

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

Oefening
p 13 opdracht 1

Slide 9 - Tekstslide

Het begrip temperament
Wanneer we het over temperament hebben dan bedoelen we een aangeboren, typerend reactiepatroon dat iemands gedrag bepaalt.
Dit patroon blijft grotendeels onveranderd tijdens het leven.

Slide 10 - Tekstslide

Temperament heeft te maken met:
 • De intensiteit van het gedrag.
   (Jonas wordt hevig kwaad)
 • De bereidheid tot actie.
  (Aldi toont dat hij graag met anderen samenwerkt)
 • Het activiteitsniveau (
  (Bij opdrachten gaat hij er altijd 100% voor)

Slide 11 - Tekstslide

Temperament
Hoewel temperament normaal gezien onveranderd blijft gedurende het leven kunnen ingrijpende veranderingen toch temperamentswijzigingen tot gevolg hebben.

Slide 12 - Tekstslide

Frontaal hersenletsel
Foreign accent syndroom

Slide 13 - Tekstslide

Het begrip karakter
Wanneer we spreken over iemands karakter dan hebben we het over het gedrag dat we bij een persoon waarnemen en hoe we dit benoemen.
Afhankelijk van de omgeving en van de persoon die waarneemt zal eenzelfde gedrag anders worden benoemd.

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Video

Het begrip constitutie

HET BEGRIP CONSTITUTIE

Slide 17 - Tekstslide

Het begrip constitutie
Het begrip constitutie slaat op het fysieke aspect van de persoonlijkheid: de lichaamsbouw en het lichamelijk functioneren.
Er lijkt een verband te bestaan tussen uiterlijk en persoonlijkheid.

Slide 18 - Tekstslide

Oefening
P 15 opdracht 2
P 16 (lees de tekst)
P 17 opdracht 3
P 18 opdracht 4
P 19 opdracht 5-7

Slide 19 - Tekstslide

Oefening
Opdracht 6 p 19

Slide 20 - Tekstslide

2. Typologie: een middel om de persoonlijkheid te leren kennen.
Een typologie is een manier om personen te classificeren in functie van een beperkt aantal dimensies die elk overeenkomen met een karakteristieke gedragsstijl.

Slide 21 - Tekstslide

2. Typologie: een middel om de persoonlijkheid te leren kennen.
We verkennen 3 typologieën:
 • Hippocrates en Sheldon op basis van temperament.
 • Kretschmer op basis van constitutie.
 • Sheldon op basis van constitutie en temperament.

Slide 22 - Tekstslide

Waarom willen we iemands persoonlijkheid kennen?

Slide 23 - Tekstslide

2. Typologie: een middel om de persoonlijkheid te leren kennen.
 • Om iemand beter te leren kennen.
 • Om gedrag te voorspellen in toekomstige situaties.
 • Om iemands standvastigheid te kunnen inschatten.
 • Om ons eigen gedrag te kunnen afstemmen op de ander.

Slide 24 - Tekstslide

Opdracht.
Opdracht p 21.

Slide 25 - Tekstslide

2. Typologie: Hippocrates en Galenus
Mensen kunnen ingedeeld worden volgens de verhouding van vier lichaamssappen:
 • bloed
 • Gele gal
 • Zwarte gal
 • Slijm

Slide 26 - Tekstslide

wv
kv
kd
wd

Slide 27 - Tekstslide

Slide 28 - Tekstslide

2. Typologie: Kretschmer (constitutie)
Hij stelde vast dat patiënten met dezelfde psychische aandoening vaak ook dezelfde lichaamsbouw (constitutie) en persoonlijkheid hadden.

Ook bij mentaal gezonde mensen bleek er een verband tussen lichaamsbouw en persoonlijkheid.

Slide 29 - Tekstslide

Slide 30 - Tekstslide

2. Typologie: Sheldon (verband temperament en constitutie)
Hij gaat er van uit dat er een verband is tussen constitutie en temperament.
Hij baseert zich op embryonale gegevens (drie kiemlagen)

Slide 31 - Tekstslide

Slide 32 - Tekstslide

Slide 33 - Tekstslide

2. Typologie: Sheldon (verband temperament en constitutie)
 • Viscerotone type (endomorf)
 • Somatone (mesomorf)
 • Cerobrotone (ectomorf)

Slide 34 - Tekstslide

Oefening
Opdracht 10 p 23
Opdracht 11 p 25
Opdracht 12 p 25

Slide 35 - Tekstslide

3. Het meten van persoonlijkheidsverschillen.
Besproken typologieën: indeling in types
Anderen: Menselijk gedrag vatten in karakteristieke trekken.

Dit zijn blijvende persoonsgebonden karakteristieken di de ene mens onderscheiden van de andere.

TREKBENADERING

Slide 36 - Tekstslide

Aanhangers van de trekbenadering:
 • Gordon Allport
 • Raymond Cattell
 • Lewis Goldberg

Slide 37 - Tekstslide

ALLPORT:
Adjectieven als persoonlijkheidstrekken.
(woorden om elkaar te beschrijven)
3 Categoriën:
 • centrale trekken
 • gewone trekken
 • secundaire trekken

Slide 38 - Tekstslide

CATTELL
Zestien persoonlijkheidstrekken.

Adhv factoranalyse.

Slide 39 - Tekstslide

GOLDBERG
BIG FIVE


Slide 40 - Tekstslide

Slide 41 - Tekstslide

OPDRACHT
opdracht 13 p 29

Slide 42 - Tekstslide

Slide 43 - Tekstslide