VS - par. 1 - HAVO

Par. 1 - Wie moet er helpen?
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 4 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Par. 1 - Wie moet er helpen?

Slide 1 - Tekstslide

Verzorgingsstaat
Een staat waarbij de overheid een grote rol heeft in de zorg voor de bevolking (ouderen, uitkeringen, mensen met een beperking enz.)

Slide 2 - Tekstslide

Participatiemaatschappij
Een slv waarbij burgers steeds meer verantwoordelijkheden krigen.
- zorg voor familie
- bijles
- maatsch. dienstplicht

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Video

Overheid

- minimuminkomen
- uitkeringen ouderen
- uitkeringen bij beperkingen
- betalen voor elkaar
- hogere belastingen

Markt

- betaalde zorg
- meer keuzevrijheid
- je betaalt voor wat je zelf nodig hebt
- lagere belastingen

Slide 5 - Tekstslide

Solidariteit

Je betaalt voor elkaar. Zo kan het dat je meer inlegt dan je gebruikt.
Wederkerigheid

Mensen doen iets omdat ze er iets voor terug krijgen: voor wat, hoort wat!

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Video

Hoe heet het als de familie zelf zorgt voor een ziek familielid?

Slide 8 - Open vraag

Slide 9 - Video

Particulier initiatief
Mensen helpen en ondersteunen elkaar omdat ze om elkaar geven zonder dat ze hiervoor iets terug verwachten (sportclubs, mantelzorg).

Slide 10 - Tekstslide

Welfare Triangle

Slide 11 - Tekstslide

Dilemma's:
Overheid, markt of particulier?
- medicijnen produceren
- kinderopvang
- studiefinanciering

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Video

De PvdA kiest voor
A
gelijkheid
B
vrijheid

Slide 14 - Quizvraag

Sociaal-democraten
Willen minder marktwerking en een grotere rol van de overheid om alles eerlijk te verdelen (GL, SP, PvdA)

Slide 15 - Tekstslide

Liberalen
Willen meer marktwerking zodat mensen meer vrijheid krijgen en keuzes kunnen maken (VVD, D66)

Slide 16 - Tekstslide

Het CDA kiest voor
A
vrijheid
B
gelijkheid
C
particulier initiatief

Slide 17 - Quizvraag

Christendemocraten
Kiezen voor het particulier initiatief en vinden dat mensen elkaar moeten helpen.

Slide 18 - Tekstslide