h 6 grondstoffen uit de aarde

les 1 metalen hst 6 par 1:  
wat leer je
 • hoe maak je metalen uit erts
 • dit moet je weten voor ijzer en aluminium
 • edele en onedele metalen
 • en hun eigenschappen
1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide
Natuurkunde / ScheikundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

In deze les zitten 13 slides, met tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

les 1 metalen hst 6 par 1:  
wat leer je
 • hoe maak je metalen uit erts
 • dit moet je weten voor ijzer en aluminium
 • edele en onedele metalen
 • en hun eigenschappen

Slide 1 - Tekstslide

ijzer maak je uit ijzererts
 1. ijzererts bestaat voor het grootste deel uit ijzeroxide(=roest)
 2. ijzeroxide + cokes (=koolstof)+ zuurstof--> ruwijzer+koolstofdioxide
 3. ruwijzer bevat nog te veel koolstof--> is bros--> nog
meer bewerken b.v. tot staal

Slide 2 - Tekstslide

aluminium uit aluminiumerts(=bauxiet)
aluminium heeft een kleine dichtheid en toch redelijk sterk --> veel toegepast. Bauxiet bevat ongeveer 50 % aluminiumoxide Al2O3
dat laat je smelten zodat het via elektrolyse kan ontleden en vloeibaar aluminium wordt afgetapt (zie plaatje)
2 Al2O3(l)--> 4 Al(l) + 3 O2(g)
*ken de reactie en ken de bij behorende

Slide 3 - Tekstslide

Metalen

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide

edelmetalen (goud, zilver en platina)

 •  reageren niet/nauwelijks met andere stoffen (als zuurstof, water of zuren) 
 • worden daarom gevonden als zuivere stof (b.v.goudklompjes)
onedele metalen (alle anderen) • onedele metalen reageren  wel met andere stoffen--> je vindt ze niet zuiver maar in verbindingen
 • het aantasten van metalen  door stoffen uit de lucht (zuurstof+ water+ CO2) heet corrosie
 • (roesten= corroderen van ijzer) 

Slide 6 - Tekstslide

Zeer onedele metalen:
Hoe onedeler een metaal hoe reactiever het is
 • alle metalen uit groep 1 = alkalimetalen, zijn zeer reactief.
 • ze reageren zo heftig met b.v. zuurstof en water dat ze onder een laagje olie bewaard worden
 • in het filmpje van brainiac zie je wat alkalimetalen in water doen!

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Video

eigenschappen van alkalimetalen
Zoals je in het filmpje zag reageren alle alkalimetalen  heel heftig met water.  Ze pikken de O atomen af van H2O . Daardoor ontstaat er waterstofgas, dat is zeer explosief. 
Hoe groter de atoommassa des te explosiever!

Slide 9 - Tekstslide

par 6.2  legeringen maken = metalen mengen
Dit doe je om betere eigenschappen te krijgen. Veel legeringen zijn harder dan de zuivere  stoffen.
Goud is puur erg zacht --> mengen met zilver(=witgoud) of met koper (=roodgoud) 

Slide 10 - Tekstslide

par 6.2  legeringen maken = metalen mengen
andere legeringen die je moet kennen:
- zilveramalgaam (kwik+zilver) vroeger voor vullingen  in  kies
- staal (ijzer + beetje koolstof)
- roestvaststaal (ijzer + chroom of nikkel)
- brons (koper+tin)
-messing(koper+zink)

Slide 11 - Tekstslide

metalen beschermen

-verven
-invetten

-vertinnen

-verzinken

-verchromen

-emailleren(=glas op pan)


is voorkomen dat er zuurstof (of andere stoffen)bijkomen

Slide 12 - Tekstslide

Zware metalen
Metalen met een hoge dichtheid (kwik, lood, cadmium) én zeer schadelijk voor de gezondheid. Afval met zware metalen moet apart weggegooid bij kca-afval (kca = klein chemisch afval)

Slide 13 - Tekstslide