cursus 2.4

Mavo 1 MM Economische verdieping

Cursus 2.4

1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
Mens & MaatschappijMiddelbare schoolmavoLeerjaar 1

In deze les zitten 23 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Mavo 1 MM Economische verdieping

Cursus 2.4

Slide 1 - Tekstslide

Les doelen
Wat moet je na deze les weten?
Wat is kinderarbeid?
Waarom is er leerplicht?
Wat zijn de mogelijkheden van het vmbo?
Welke beroepssectoren zijn er?

Slide 2 - Tekstslide

Lees nu eerst!

Pagina:  64-65
Leertekst: 
''Leren en werken vroeger''
''Naar school''

Slide 3 - Tekstslide

Uitleg: kinderarbeid
In de 19e eeuw was er veel kinderarbeid.
Kinderen moesten werken en konden niet naar school.

Kinderen moesten meehelpen op het boerenbedrijf of werken in de fabriek.
In de fabrieken was het gevaarlijk en ongezond werken voor kinderen.

Slide 4 - Tekstslide

Politicus Samuel van Houten zag de ellende van de kinderarbeid in de fabrieken. In 1874 werd het kinderwetje van van Houten ingevoerd. Kinderen onder de twaalf jaar mochten niet meer werken. Kinderen moesten naar school.

Slide 5 - Tekstslide

Uitleg: leerplicht
Leerlingen moeten tot hun 16e jaar naar school. Dit noem je leerplicht. Leerlingen moeten voor hun 18e een havo, vwo of MBO diploma gehaald hebben (start kwalificatie). Dit noemen we kwalificatieplicht.

In Nederland verdwijnt steeds meer en meer het ongeschoolde werk. Er is steeds meer vraag naar geschoold werk.

Slide 6 - Tekstslide

Filmpje!
Helemaal kijken

''kinderarbeid''

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Video

Even kijken of je het hebt begrepen!

Doe je best en geef serieuze antwoorden!

Slide 9 - Tekstslide

Vul in: In de ......e was er veel kinderarbeid

Slide 10 - Open vraag

Vul in: Je hebt een leerplicht maar ook een ........... plicht.

Slide 11 - Open vraag

Vul in: In 1874 werd het kinderwetje van van .......... ingevoerd.

Slide 12 - Open vraag

Lees nu eerst!

Pagina:  66-67
Leertekst: 
''Leren nu''
'beroepssectoren'

Slide 13 - Tekstslide

Uitleg: Mogelijkheden VMBO
Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, ookwel het VMBO, duurt vier jaar.

In het 3e leerjaar start je met een van de sectoren: economie. techniek, zorg& welzijn en landbouw.

Na het VMBO ga je naar het middelbaar beroepsonderwijs (MBO). Als je het MBO voltooid heb, kan je doorgaan in het HBO (hogerberoepsonderwijs)

Slide 14 - Tekstslide

Uitleg: beroepssectoren
Er zijn drie groepen van beroepen. Dit noemen  we de beroepssectoren. Deze zijn:
1)de landbouwsector (ookwel primaire sector)
2)de industriesector (ookwel secundaire sector)
3)dienstensector (ookwel tertaire sector)

Je hebt ook nog de kwartaire beroepssector maar die hoef je niet te kennen.

Slide 15 - Tekstslide

Landbouwsector: alle beroepen in de landbouw, visserij en mijnbouw

Slide 16 - Tekstslide

Industriesector: alle beroepen in de fabrieken, ambachten en de bouw

Slide 17 - Tekstslide

dienstensector: alle beroepen in de handel, vervoer, horeca, gezondheidszorg, onderwijs en overheid

Slide 18 - Tekstslide

Even kijken of je het hebt begrepen!

Doe je best en geef serieuze antwoorden!

Slide 19 - Tekstslide

Waar of niet waar:
Na het vmbo kan je gelijk naa rhet hbo

A
waar
B
niet waar

Slide 20 - Quizvraag

Waar of niet waar:
Het beroep visser hoort bij de dienstensector

A
waar
B
niet waar

Slide 21 - Quizvraag

Waar of niet waar:
Het beroep politieagent hoort bij de dienstensector
A
waar
B
niet waar

Slide 22 - Quizvraag

Einde les
Probeer voor je na te gaan of je de onderstaande leerdoelen begrijpt. Anders herhaal je dat deel van de les.

Wat is kinderarbeid?
Waarom is er leerplicht?
Wat zijn de mogelijkheden van het vmbo?
Welke beroepssectoren zijn er?

Slide 23 - Tekstslide