Lassen hoofdstuk 2 Lasmethoden

Lassen
hoofdstuk 2 
lasmethoden
1 / 39
volgende
Slide 1: Tekstslide
LassenPraktijkonderwijsLeerjaar 4

In deze les zitten 39 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 9 videos.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Lassen
hoofdstuk 2 
lasmethoden

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Lesmethoden kun je verdelen in 2 grote groepen. Welke 2?

Slide 3 - Open vraag

Wat zijn de 2 belangrijkste verschillen tussen smeltlassen en druklassen?

Slide 4 - Open vraag

Noem 3 druklasmethoden

Slide 5 - Open vraag

3 druklasmethoden
1 puntlassen
2 rolnaadlassen
3. stomplassen

Slide 6 - Tekstslide

Puntlassen

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Video

rolnaadlassen

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Video

Rolnaadlassen en puntlassen

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Video

Slide 13 - Video

Noem 5 smeltlas methoden

Slide 14 - Open vraag

5 smeltlas methoden

Slide 15 - Tekstslide

1. autogeen lassen
Autogeen lassen, ook wel gassmeltlassen of zuurstof-acetyleenlassen genoemd, is een lasmethode die gebruikmaakt van een zeer hete vlam. Meestal wordt gebruikgemaakt van de reactie van ethyn (acetyleen) met zuivere zuurstof.

Slide 16 - Tekstslide

Hoe heet smeltlassen met een gasvlam?

Slide 17 - Open vraag

Welke 2 gassen heb je nodig bij autogeen lassen.

Slide 18 - Open vraag

Autogeen lassen
Bij autogeen lassen wordt de warmte verkregen door acetyleen te vebranden hier voor gebruiken we:
A
zuurstof
B
Zuiver zuurstof
C
koolstofdioxide
D
stroom

Slide 19 - Quizvraag

Mig mag lassen is een ...... methode
A
electriciteit
B
electrodedraad
C
smeltlas

Slide 20 - Quizvraag

Bij het MIG MAG lassen komt de warmte vrij door..........
A
electriciteit
B
electrodedraad
C
smeltlas

Slide 21 - Quizvraag

Bij MIG MAG lassen gebruik je ........ die afsmelt tijdens het lasproces
A
electriciteit
B
electrodedraad
C
smeltlas

Slide 22 - Quizvraag

Slide 23 - Video

2. booglassen met beklede   elektrode  
Booglassen met beklede elektrode iook wel electrisch laasen genoemd.
 Hierbij wordt een afsmeltende elektrode gebruikt. Er wordt geen toegevoegd beschermgas gebruikt, omdat dat wordt gevormd uit de bekleding van de elektrode.

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Video

3. Onder poeder lassen 
Onderpoederlassen hoort ook bij het 'booglassen'. Het is een proces met een elektrische boog die onder een laag poeder ligt. 
Net als bij MIG/MAG-lassen wordt gewerkt met een mechanisch aangevoerde afsmeltende elektrode, die tegelijkertijd elektrode en toevoegmateriaal vormt.

Slide 26 - Tekstslide

Slide 27 - Video

Wat is er kenmerkend voor onder poeder lassen?

Slide 28 - Open vraag

 4. TIG-lassen 
De techniek werkt met een niet-afsmeltende elektrode. Deze is gemaakt van wolfraam, waaraan soms kleine hoeveelheden andere stoffen worden toegevoegd om de kwaliteit van de lasboog te verbeteren. Lastoevoegmateriaal wordt apart, handmatig, in het smeltbad toegevoegd.

Slide 29 - Tekstslide

Slide 30 - Video

Wat is een van de belangrijkste kenmerken van wolfraam?

Slide 31 - Open vraag

Wat is een nadeel van Tig lassen

Slide 32 - Open vraag

Waar is de elektrode bij het Tiglassen van gemaakt?
A
Wolfraam materiaal wat niet smelt
B
Metaal materiaal wat niet smelt
C
Wolfraam materiaal wat smelt

Slide 33 - Quizvraag

Bij welke lesmethode wordt gebruik gemaakt van een wolfraam electrode?

Slide 34 - Open vraag

5. MIG-/MAG lassen 
Dit is de methode waar wij over gaan leren
 'elektrisch booglassen'. Deze techniek werkt met een afsmeltende elektrode. Bij MIG/MAG wordt een constante spanning gebruikt.Het is de meest gebruikte manier om te lassen.

Slide 35 - Tekstslide

Slide 36 - Video

Wat gebeurt er als je las tijdens het lassen niet beschermt tegen de zuurstof uit de lucht?

Slide 37 - Open vraag

Noem 2 manieren om verbranden van een las tijdens het lassen te voorkomen?

Slide 38 - Open vraag

Vragen?

Leren Hoofdstuk 2

Slide 39 - Tekstslide