Toets-warming-up H13

Multiple choice inzichtvragen
1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 6

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen en tekstslide.

time-iconLesduur is: 20 min

Onderdelen in deze les

Multiple choice inzichtvragen

Slide 1 - Tekstslide

De veldlijnen van een elektrisch veld beginnen of eindigen bij een lading, maar de veldlijnen van een magnetisch veld beginnen of eindigen eigenlijk nergens.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 2 - Quizvraag

De pijl in een magnetische veldlijn geeft de richting van de kracht op een zuidpool aan.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 3 - Quizvraag

De pijl in een magnetische veldlijn geeft de richting van een kompasnaald aan.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 4 - Quizvraag

De aarde is een permanente magneet.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 5 - Quizvraag

Elk atoom is een magneet en Weissgebiedjes zijn groepjes atomen die hetzelfde georiënteerd zijn.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 6 - Quizvraag

Twee permanente magneten trekken elkaar aan door magnetische influentie.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 7 - Quizvraag

De windingen van een stroomspoel waar stroom door stroomt creëren samen een netto magnetisch veld.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 8 - Quizvraag

Bij de rechterhandregel voor stroomdraden en spoelen staan je vingers in de richting van de stroom.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 9 - Quizvraag

Bij een homogeen magnetisch veld is de veldlijnendichtheid een maat voor de veldsterkte.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 10 - Quizvraag

Van heel dichtbij is elk magnetisch veld homogeen.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 11 - Quizvraag

De Lorentzkracht op een geladen deeltje verricht geen arbeid.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 12 - Quizvraag

in een cirkelvormige deeltjesversneller zijn elektrische velden nodig voor de versnelling.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 13 - Quizvraag

In beide formules voor de Lorentzkracht gaat het om de kracht op de geladen deeltjes.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 14 - Quizvraag

Een Tesla is een Weber per vierkante meter.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 15 - Quizvraag

De inductiespanning is recht evenredig met de tijdafgeleide van de magnetische flux.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 16 - Quizvraag

Het kost meer kracht om een permanente magneet door een spoel met een gesloten stroomkring te bewegen dan door een spoel met een open stroomkring.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 17 - Quizvraag

Een dynamo werkt vanwege de inductiewet van Faraday.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 18 - Quizvraag

Een microfoon werkt niet op basis van de inductiewet van Faraday.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 19 - Quizvraag

Op het steilste deel van de (flux, tijd) grafiek is de inductiespanning het hoogst.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 20 - Quizvraag

een dynamo en een microfoon werken op basis van de Lorentzkracht en de elektromotor en luidspreker op basis van de Lorentzkracht.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 21 - Quizvraag

De middenstrook van de commutator geleidt.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 22 - Quizvraag