Herhaling cultuur 2 Grieks

Cultuur Grieks eerste trimester
1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
GrieksSecundair onderwijs

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Cultuur Grieks eerste trimester

Slide 1 - Tekstslide

De Muzen

Slide 2 - Tekstslide

Zij is de Muze van de liefdespoëzie
A
Erato
B
Thalia
C
Melpomene
D
Kleio

Slide 3 - Quizvraag

Deze Muze inspireert de redevoeringen
A
Melpomene
B
Kalliope
C
Kleio
D
Thalia

Slide 4 - Quizvraag

Zij houdt een masker van een tragediespeler in de hand
A
Thalia
B
Urania
C
Terpsichore
D
Melpomene

Slide 5 - Quizvraag

Slide 6 - Tekstslide

Op de vorige afbeelding staat
A
Polyhymnia
B
Kleio
C
Euterpe
D
Urania

Slide 7 - Quizvraag

Muziek

Slide 8 - Tekstslide

de lier

Slide 9 - Woordweb

Welke geleerde drukte de trilling van een snaar uit in een breuk?
A
Pythagoras
B
Protagoras
C
Plutarchus

Slide 10 - Quizvraag

Geef een andere naam voor de panfluit en verklaar de oorsprong ervan.

Slide 11 - Open vraag

De goden in het leven van de Grieken

Slide 12 - Tekstslide

Hoe gebeurde de verering van de Griekse goden?

Slide 13 - Open vraag

Noem 1 belangrijk verschil tussen het christendom en de Griekse godsdienst.

Slide 14 - Open vraag

Slide 15 - Video

Van welke menselijke fout is het vorige filmpje een voorbeeld?

Slide 16 - Open vraag

Welk kenmerk past niet bij de Griekse goden?
A
Almacht
B
Onsterfelijkheid
C
Wisselvallig geluk
D
Menselijk karakter

Slide 17 - Quizvraag

Mythen en sagen

Slide 18 - Tekstslide

Geef een voorbeeld van een mythe die de verklaring is van de naam van een streek, stad of rivier.

Slide 19 - Open vraag

Wat is geen kenmerk van een sage?
A
Historische kern
B
Roemrijke daden van de voorouders
C
Symbolisch verhaal
D
Heldenverhaal

Slide 20 - Quizvraag